Jsme kreativní Jsme pro život

Víte, kdo byl… MUDr. Zdeněk Hejl (1920 – 1999)?

22/12/2018, HPŽ ČR

Asi nevíte. Ale i za to, že si právě čtete Oběžník Hnutí Pro život ČR, vděčíte do značné míry právě panu doktoru Zdeňku Hejlovi, rodákovi z Polné u Jihlavy. Byl to totiž on, kdo se po listopadu 1989 zasloužil o obnovu kultury života v České republice a v roce 1992 založil Hnutí Pro život ČR.

Obhájce kultury života
Málokdo měl pro to větší předpoklady. Zdeněk Hejl se totiž potkával se smrtí častěji než obyčejný lékař. Za války byl dvakrát vězněn gestapem a těsně po válce pracoval jako medik v Terezíně, kde pomáhal léčit tyfovou epidemii u vězňů. Postupně se vypracoval na předního českého odborníka na chronobiologii, kde dosáhl evropského věhlasu. Ostatně jeho jazykové znalosti (angličtina, němčina, francouzština) mu umožnily přednášet doma i v zahraničí. Kromě toho rozuměl i polštině, ruštině a částečně italštině a samozřejmě ovládal latinu.

Doktor Hejl ale především neváhal už v dobách komunismu zdvihnout hlas na obranu nenarozených dětí. Psal, protestoval, hovořil, oslovoval ministerstva a žádal o zrušení nebo alespoň novelizaci potratového zákona. Byl vyšetřován STB a bylo mu vyhrožováno, „protože si dovoluje protestovat proti zákonu socialistického státu“. Nedal se zastrašit a dokázal, že dokonce i v podmínkách totalitního státu lze dosáhnout alespoň drobných změn.

Již v prosinci 1968 zaslal MUDr. Zdeněk Hejl na ministerstvo zdravotnictví dopis s požadavkem na zrušení, event. podstatnou revizi potratového zákona. Dopis tehdy podepsalo devadesát šest procent jihlavských lékařů. Byla ustavena komise pro revizi potratového zákona, doktor Hejl byl jmenován jejím členem v lednu 1969.

Ministerstvu zdravotnictví předložil v srpnu 1969 také svou práci „Legalizací potratů nelze bojovat proti potratům“. Měla vyjít tiskem, jenže nevyšla. Svědčí o tom úryvky dopisu, který zaslal panu doktorovi jeho přítel prof. Tošovský v listopadu 1969: „Milý Zdenku, zatím jsem s tvou prací neuspěl. Státní zdravotnické nakladatelství mi ji vrátilo s dopisem, že celý problém již řeší jiní autoři. Asi mysleli knihu, která vyšla v těchto dnech (Antikoncepce), která je ovšem psána v jiném duchu, i když ne v duchu dobrém a pravdivém. Ale nezdaru se nesmíme zaleknout. A tak promiň, že Ti zatím Tvou práci nevracím – poslal jsem ten lepší exemplář na Hradčany, zda Otec biskup Dr. Tomášek by s celou záležitostí nemohl něco vykonat, protože jakési tiskařské možnosti mají...“

Jenže normalizace po sovětské okupaci postupovala rychle a práce tak zůstala samizdatem. Stejně jako dvě brožurky, které byly rozmnožovány pomocí cyklostylu a skripta pro přednášky k mládeži.

Doktor Hejl se ale nevzdával. Jako člen zmiňované komise ministerstva zdravotnictví, která připravovala novelizaci potratového zákona, uplatňoval zásady, které uvedl ve své práci „Legalizací potratů nelze bojovat proti potratům“. Spolu s dalšími členy komise se zasloužil o prorodinná opatření vlády, jejímž důsledkem byly silné populační ročníky v začátku sedmdesátých let minulého století.

Jihlavské začátky
Své postoje nikdy netajil. Několik let před „sametovou revolucí“ založil „pracovní skupinu pro život“ při Okresním výboru Československé strany lidové. V tomto uskupení se za totality občas podařilo členy a příznivce, hlavně z řad věřících, pravdivě informovat. Dr. Hejl přednášel, informoval a vysvětloval otázky o životě, který začíná početím, o manželské a předmanželské čistotě, seznamoval s principy přirozené regulace početí.

Pak se objevily „Křesťanské obzory“, samizdat vydávaný moravským aktivním křesťanem Augustinem Navrátilem. Dr. Hejl do tohoto časopisu napsal článek na téma ochrany života a vyzval lidi dobré vůle, aby se přidali k těm, kdo chtějí chránit život od početí. Článek měl nebývalý ohlas a lidé se opravdu začali hlásit dopisy a telefonáty. Až do „sametu“ se ale stále pracovalo poloilegálně. Až v roce 1992 rozhodl dr. Zdeněk Hejl o zaregistrování u Ministerstva vnitra ČSR. Nejdříve to bylo Hnutí Pro život Jihlava, ostatně dodnes má v tomto městě Hnutí Pro život ČR své oficiální sídlo.

Polistopadová doba umožnila pracovat nejen po celé republice, ale i navázat kontakty se zahraničím. Doktor Hejl přednášel pro farnosti i pro školy, kam měl těsně po „sametu“ přece jen častěji přístup, byl vícekrát pozván na Akademické týdny do Nového Města nad Metují, přednášel pro snoubence.

Neúnavný Zdeněk Hejl se stal také zakládajícím členem Výboru na obranu rodičovských práv, který vznikl na obranu před povinnou sexuální „výchovou“ a pod novým jménem Aliance pro rodinu pracuje a snaží se bránit práva rodičů dnes. Navázal a získal kontakty na osobnosti angažující se v ochraně života v Německu, Švýcarsku, USA, ale třeba i v Chorvatsku. Ale snad nejvíce kontaktů měl MUDr. Hejl se slovenskými aktivisty pro život. Velmi si jich vážil a občas si postěžoval, že na Slovensku je větší počet lidí pro život, více špičkových odborníků v tomto oboru a větší podpora biskupů, než u nás.

Spolupracoval s každým, kdo měl zájem se učit, argumentovat a snažit se o změnu postojů lidí, kteří podléhali propagandě „svobodné volby“ . Nebylo nás kolem něho moc, ale každý dělal, na co stačil. Byla a je to stále těžká práce. Naráželo se na strach, nepochopení, relativismus a pohodlí lidí i politiků a především na nepřátelství nositelů kultury smrti. Tehdy stejně jako dnes.

Naplněný život
Kolika lidem otevřel oči, to se asi nikdy nedovíme. Sám říkával, že hovoříme-li proti potratům a antikoncepci, nejméně poloviny posluchačů se nemile dotkneme. Asi tolik jich je těmito záležitostmi postiženo. Asi tolik jich nelibě nese sdělení, že dělají něco špatného. Nevíme, kolik dětí bylo zachráněno, když si rodiče vzpomněli na to, co slyšeli. Ale s radostí mohu sdělit, že několik bylo dětí zachráněno tím, že pan doktor rozmluvil budoucí mamince potrat. Byl rádcem a pomocníkem především v těžkých chvílích těm, kteří se na něj obraceli. Nebylo jich málo.

Co dodat k tomuto plodnému životu. MUDr. Hejl byl rovněž starostou jihlavské orelské jednoty, členem Výboru pro znovuobnovení mariánského sloupu, který se zasloužil o převezení sochy Matky Boží na Strahov z USA. Zpíval v několika sborech a byl členem výboru křesťanské politické strany, kde neúnavně prosazoval mravní zásady. Především byl ale hluboce věřícím katolíkem, ctitelem papeže Jana Pavla II. Laskavý, ohleduplný, dokonalý gentleman. A velice skromný a nenápadný, přes všechny své ohromné znalosti. Pro mnohé byl inspirací k dobrému životu.

Sylva Bernardová

Setkání při příležitosti 20 let od úmrtí MUDr. Zdeňka Hejla
11. května 2019, Polná

10:00 mši svatou celebruje kardinál Dominik Duka OP
11:30 návštěva hřbitova
13:00 diskusní setkání

Bližší informace: Sylva Bernardová, 605 322 076

MUDr. Zdeněk Hejl, narozen 18. 5. 1920 v Polné, zemřel 19. 7. 1999 tamtéž. Lékař a bioklimatolog, zakladatel vědecké disciplíny chronobiologie v ČSSR. Autor publikací z oboru a spisu o předmanželském poradenství. Zakladatel Hnutí Pro život ČR.

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou náš časopis. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Nová irská potratová legislativa
Dlouholetý boj o zachování irské legislativy chránící těhotné matky a nenarozené děti skončil v květnu 2018 porážkou zastánců života. Od 1. ledna 2019 tak začne v Irsku platit legalizace potratů do dvanácti týdnů stáří plodu.
Větší šance pro děti při nečekaném těhotenství
Svaz zdravotních pojišťoven vyhověl žádosti Hnutí Pro život ČR a rozhodl, že umožní všem gynekologům věnovat více času na poradenství ženám, které zvažují umělé ukončení těhotenství. „Slibujeme si od toho snížení počtu potratů,“ říká Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.
Šest let za mřížemi za obchod se smrtí
Okresní soud v Bratislavě odsoudil k šesti letům vězení dvaačtyřicetiletou Hanu Lazovou za on-line prodej potratových tablet RU-486. Jde o přípravek, jehož prodej je v České republice sice legální, ale s omezením, a na Slovensku není registrován vůbec.
Záchrana dítěte při mimoděložním těhotenství
Možná jste s námi sledovali příběh ženy s diagnostikovaným mimoděložním těhotenstvím. V říjnu šla na operaci, během které se bohužel nepodařilo dítě zachránit – v době operace již nežilo. Lékaři však alespoň odstranili možnou příčinu mimoděložního těhotenství a napodruhé to snad vyjde.
Nečekaně těhotná – v padesáti
Představte si, že vám je skoro padesát a najednou otěhotníte. Nečekaně. Víte, že jste ve věku rizikového těhotenství, kdy je pravděpodobnost narození postiženého dítěte vyšší. Jak se s takovou situací vyrovnat? Jak reaguje okolí? Co zdravotnický personál? O své zkušenosti se s námi podělila paní Jana z Prahy.
Když se tragédie stane požehnáním
Během prázdnin 2017 jsem byla s prvním miminkem v šestém měsíci. Všechno bylo v pořádku, mě i miminku se dařilo dobře. Na začátku srpna si pan doktor všiml, že miminko špatně roste. Po nějaké době mě poslal do Brna na speciální vyšetření.
Smutné prvenství - Sovětský svaz a potraty
Bolševická touha zbořit starý svět s jeho tradicemi a hodnotami se projevila okamžitě po vítězství říjnové revoluce. Jen pár týdnů od dobytí Zimního paláce zlegalizovali bolševici rozvody a zavedli povinné civilní sňatky.
Každé naše dítě je krásné a milované
Manželé Martin a Josefka chtěli vždy velkou rodinu. Těší se ze všech svých dětí – z těch pěti žijících i těch čtyř, které odešly na věčnost. Zatímco čtyři dcery jsou zdravé, nebezpečnými onemocněními už před narozením trpěli všichni synové – a pouze jeden z nich je překonal.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz