POTŘEBUJETE POMOC

PODPOŘTE

KDO JSME

CO DĚLÁME

KONTAKT


VYHLEDATCo děláme

Pomáháme nečekaně těhotným. Připomínáme mužům jejich zodpovědnost. Obnovujeme společenský respekt k nenarozeným dětem. Snažíme se předcházet zbytečným potratům, pomáhat ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže. Podílíme se na osvětě a spolupracujeme na legislativních změnách.


Nesoudíme. Pomáháme
Pomáháme ženám, které se cítí být nuceny k podstoupení potratu.
Linka pomoci
Nabízíme pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě a ženám po potratu.
Lobbujeme za život
Aby při nečekaném početí dítěte stát neškodil, ale pomáhal.


Národní pochod pro život
Manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci
Modlitby za nejmenší
Některé situace jsou bez Boha jednoduše neřešitelné.
Pomáhejte s námi. Nikdy jsme nebyli, nejsme ani nebudeme příjemcem státních nebo jiných grantů či dotací. Vše, co děláme, se děje díky podpoře mnoha konkrétních lidí. I vy mezi ně můžete patřit.
CO DĚLÁME
Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po potratu. Pomáháme "obyčejným" vlídným slovem, sociálně-právně, materiálně i finančně. Pomáháme systematicky lobbingem. Nevěnujeme se a odmítáme být spojováni s jakýmikoliv jinými společenskými a politickými tématy.

© 2022  Hnutí Pro život ČR