EN
 


Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi a více dětmi

16/05/2019, HPŽ ČR legislativa

Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení parlamentního výboru pro sociální politiku navržené Alešem Juchelkou (ANO) a Janem Bauerem (ODS). V něm se mimo jiné konstatuje, že nepříznivý demografický vývoj v ČR „mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími". Při plánování využití prostředků z evropských fondů proto Výbor pro sociální politiku zdůrazňuje zahrnutí cílené podpory těchto rodin mezi priority.

Usnesení akcentuje nezbytnost investic do rodin se třemi a více dětmi kvůli skokovým nákladům především v oblasti bydlení a pořízení vyhovujícího automobilu. Dále žádá, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi své cíle prevenci rozvodovosti a podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení matky a dítěte (např. podnikání), a v souvislosti s tím na ně vyhradilo větší prostředky.

 

Model dítěte ve 12. týdnu

Objednejte si něco hezkého
Podpoříte tak projekty na obnovu společenského respektu k nenarozeným dětem. Pomáhejte s námi.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), který byla na jednání výboru osobně přítomna, potvrdila, že bydlení je pro početné rodiny stěžejní otázkou a nájemní forma bydlení nepřináší rodinám potřebnou jistotu stability, která bývá předpokladem pro třetí a další dítě. Zároveň upozornila na zajímavý sociologický trend v České republice, kdy oproti většinové populaci, která považuje dvě děti za ideál, mají lidé s vysokoškolským vzděláním stále častěji tři a více dětí.

Snahu poslanců využít část z půl bilionu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 na podporu rodin se třemi a více dětmi podpořil koncem dubna i Národní pochod pro život a rodinu, kterého se zúčastnilo na deset tisíc lidí z celé republiky. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat. Z vlastních statistik Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, se tak děje zejména z ekonomických důvodů.

Usnesení Výboru pro sociální politiku z 16. května 2019 týkající podpory ekonomicky aktivních rodin s třemi a více dětmi:
Usnesení č. 115
Usnesení č. 116
Usnesení č. 117
Usnesení č. 118
Kam dál?


Vláda nesouhlasila s ukončením obchodování s pohlavními buňkami

Aktualizace 7. 1. 2015: Vláda návrh zamítla mj. s odůvodněním, že riziko incestů je zcela minimální a že zohledňuje pouze práva dítěte. Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo. Návrh zákona posoudí Poslanecká sněmovna.Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR