EN
 


Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi a více dětmi

16/05/2019, HPŽ ČR legislativa

Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení parlamentního výboru pro sociální politiku navržené Alešem Juchelkou (ANO) a Janem Bauerem (ODS). V něm se mimo jiné konstatuje, že nepříznivý demografický vývoj v ČR „mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími". Při plánování využití prostředků z evropských fondů proto Výbor pro sociální politiku zdůrazňuje zahrnutí cílené podpory těchto rodin mezi priority.

Usnesení akcentuje nezbytnost investic do rodin se třemi a více dětmi kvůli skokovým nákladům především v oblasti bydlení a pořízení vyhovujícího automobilu. Dále žádá, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi své cíle prevenci rozvodovosti a podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení matky a dítěte (např. podnikání), a v souvislosti s tím na ně vyhradilo větší prostředky.

 

Projekt podporuje:
MUDr. Helena Máslová, psychoterapeutka a gynekoložka

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), který byla na jednání výboru osobně přítomna, potvrdila, že bydlení je pro početné rodiny stěžejní otázkou a nájemní forma bydlení nepřináší rodinám potřebnou jistotu stability, která bývá předpokladem pro třetí a další dítě. Zároveň upozornila na zajímavý sociologický trend v České republice, kdy oproti většinové populaci, která považuje dvě děti za ideál, mají lidé s vysokoškolským vzděláním stále častěji tři a více dětí.

Snahu poslanců využít část z půl bilionu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 na podporu rodin se třemi a více dětmi podpořil koncem dubna i Národní pochod pro život a rodinu, kterého se zúčastnilo na deset tisíc lidí z celé republiky. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat. Z vlastních statistik Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, se tak děje zejména z ekonomických důvodů.

Usnesení Výboru pro sociální politiku z 16. května 2019 týkající podpory ekonomicky aktivních rodin s třemi a více dětmi:
Usnesení č. 115
Usnesení č. 116
Usnesení č. 117
Usnesení č. 118
Kam dál?


HPŽ ČR podává druhou vlnu petic požadujících zajištění právní ochrany nenarozeného dítěte

Dalších 10 tisíc podpisů vyjadřuje nevoli občanů vůči současné právní úpravě interrupcí v ČR.Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR