EN
 


Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi a více dětmi

16/05/2019 legislativa

Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení parlamentního výboru pro sociální politiku navržené Alešem Juchelkou (ANO) a Janem Bauerem (ODS). V něm se mimo jiné konstatuje, že nepříznivý demografický vývoj v ČR „mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími". Při plánování využití prostředků z evropských fondů proto Výbor pro sociální politiku zdůrazňuje zahrnutí cílené podpory těchto rodin mezi priority.

Usnesení akcentuje nezbytnost investic do rodin se třemi a více dětmi kvůli skokovým nákladům především v oblasti bydlení a pořízení vyhovujícího automobilu. Dále žádá, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi své cíle prevenci rozvodovosti a podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení matky a dítěte (např. podnikání), a v souvislosti s tím na ně vyhradilo větší prostředky.

 

Projekt podporuje:
Prof. Josef Koutecký, zakladatel čs. dětské onkologie

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), který byla na jednání výboru osobně přítomna, potvrdila, že bydlení je pro početné rodiny stěžejní otázkou a nájemní forma bydlení nepřináší rodinám potřebnou jistotu stability, která bývá předpokladem pro třetí a další dítě. Zároveň upozornila na zajímavý sociologický trend v České republice, kdy oproti většinové populaci, která považuje dvě děti za ideál, mají lidé s vysokoškolským vzděláním stále častěji tři a více dětí.

Snahu poslanců využít část z půl bilionu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 na podporu rodin se třemi a více dětmi podpořil koncem dubna i Národní pochod pro život a rodinu, kterého se zúčastnilo na deset tisíc lidí z celé republiky. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat. Z vlastních statistik Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, se tak děje zejména z ekonomických důvodů.




Kam dál?


Hnutí Pro život ČR: Investujme do prenatální léčby, ne do odchytu dětí s Downovým syndromem

Hnutí Pro život ČR nesouhlasí se záměrem financovat z veřejného zdravotního pojištění testování nenarozených dětí formou NIPT vyšetření. Doporučuje Ministerstvu zdravotnictví a VZP, aby se veřejné prostředky neinvestovaly do eugenických selekcí postižených lidí, ale aby se investovaly do prenatální léčby. Jedná se o 1,8 miliardy Kč ročně.



Žádáme, aby stát využil evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život a rodinu chce Hnutí Pro život ČR podpořit snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.

Každý nešťastný neplodný pár je bez nadsázky zlatým dolem
Až dosud platilo, že neplodné páry odesílali gynekologové místo léčby příčin neplodnosti prakticky automaticky na umělé oplodnění. Je to neetické, drahé a zdravotně devastující. Existují ale i jiné možnosti a Hnutí Pro život ČR je navrhuje ministerstvu zdravotnictví. Lze však očekávat prudký odpor ze strany center asistované reprodukce, pro které je každý nešťastný pár zlatým dolem.

Ochrana slabých v zákonech je důležitá, ale rozhoduje kultura ve společnosti
Můžete mít legální potraty, ale když nebudou lékaři ochotní je vykonávat, zákrok nemá kdo provést. Můžete mít legální potraty, ale když jsou čekací lhůty dlouhé několik týdnů, zákrok se nestihne provést. Zkušenosti evropských zemí ukazují, že zákon je jedna věc, ale společenské klima druhá.


načíst další


© 2019  Hnutí Pro život ČR