POTŘEBUJETE POMOC

PODPOŘTE

KDO JSME

CO DĚLÁME

KONTAKT


VYHLEDAT

 


Setkání Hnutí Pro život ČR spojené s výroční členskou schůzí

23/12/2022, HPŽ ČR

Setkání Hnutí Pro život ČR spojené s výroční členskou schůzí proběhne v sobotu 28. ledna 2023 od 9 do 16 hodin v Praze. Potvrzení účasti je nezbytné.

Program:
9.00 Mše svatá za členy a přátele Hnutí Pro život ČR, celebruje generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík

10.00 - 12.20 Blok přednášek
ThDr. Jan Balík, Ph.D. - Úvodní věroučno-duchovní povzbuzení
Mgr. Radim Ucháč - Co se podařilo v uplynulém roce
Marek Kuchta - Obnova kultury života
Jaroslava Trajerová - Jak získat gynekology a zdravotnický personál pro pomoc nečekaně těhotným ženám
Zdeňka Rybová - Typické kazuistiky a způsoby pomoci ženám, které si chtějí nechat počaté dítě
MUDr. Xenie Preiningerová - Zamlklé těhotenství, praktické poradenství
Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. - Pietní zacházení se zemřelými nenarozenými dětmi

12.20 - 13.30 Občerstvení s neformální diskusí
13.00 - 13.30 Výroční schůze řádných členů
13.30 - 15.00 Moderovaná diskuse

Prosíme o potvrzení účasti e-mailem do 18. ledna 2022. Přesná adresa bude zaslána přihlášeným účastníkům včas e-mailem.

Řádní členové s hlasovacím právem, kteří nemohou přijet, mají povinnost písemné omluvy (i e-mailem).

Ostatní zájemci, kteří chtějí aktivněji přispívat k směřování Hnutí Pro život ČR s právy uvedenými ve Stanovách, mohou zažádat o přijetí za řádného člena (např. e-mailem). Podrobnosti o členství jsou uvedeny ve Stanovách.

Francie se zahaluje do stále hustšího potratového závoje

Ve Francii bylo provádění umělých potratů povoleno v roce 1975 tzv. „závojovým zákonem“. Francouzům zřejmě „sluší“ eufemismy skoro až dvorské. A ve svém úsilí vydláždit cestu žen a dívek k symbolu osvobození – potratům – pokračují francouzské elity i dnes s revolučním nadšením.Nečekaně počaté dítě při studiu? Žádná katastrofa. Právě naopak!
„Čekám dítě!“ Tahle věta pro mladou studentku často znamená ukončení jejího snu. Není přece možné zvládnout péči o dítě i studium! Ono to tak ale vůbec nemusí být. Naopak! V některých případech může malý potomek svým rodičům studium usnadnit.

Vláda musí ocenit přínos ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život chce Hnutí Pro život ČR podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více dětí. Tyto rodiny zvláště nesou břímě nákladů na výchovu další generace. Hnutí Pro život ČR navrhuje dvě opatření: bezúročná podpora bydlení z fondu SFPI a odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+.

Ženy podstupují umělý potrat především kvůli nespolehlivosti partnera a z ekonomických důvodů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Ipsos pro Hnutí Pro život ČR
Nespolehlivost partnera je pro čtvrtinu žen důvodem pro umělý potrat nečekaně počatého dítěte. Jako další významný důvod k podstoupení umělého potratu uvedly respondentky ekonomické důvody. To jsou jen některé ze zjištění exkluzivního průzkumu agentury IPSOS zpracovaného pro Hnutí Pro život ČR mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021.


načíst další


CO DĚLÁME
Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po potratu. Pomáháme lobbingem zlepšit podmínky pro přijetí nenarozených dětí. Nevěnujeme se a odmítáme být spojováni s jakýmikoliv jinými společenskými a politickými tématy.

© 2023  Hnutí Pro život ČR