POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Setkání Hnutí Pro život ČR spojené s výroční členskou schůzí

23/12/2022, HPŽ ČR

Setkání Hnutí Pro život ČR spojené s výroční členskou schůzí proběhne v sobotu 28. ledna 2023 od 9 do 16 hodin v Praze. Potvrzení účasti je nezbytné.

Program:
9.00 Mše svatá za členy a přátele Hnutí Pro život ČR, celebruje generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík

10.00 - 12.20 Blok přednášek
ThDr. Jan Balík, Ph.D. - Úvodní věroučno-duchovní povzbuzení
Mgr. Radim Ucháč - Co se podařilo v uplynulém roce
Marek Kuchta - Obnova kultury života
Jaroslava Trajerová - Jak získat gynekology a zdravotnický personál pro pomoc nečekaně těhotným ženám
Zdeňka Rybová - Typické kazuistiky a způsoby pomoci ženám, které si chtějí nechat počaté dítě
MUDr. Xenie Preiningerová - Zamlklé těhotenství, praktické poradenství
Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. - Pietní zacházení se zemřelými nenarozenými dětmi

12.20 - 13.30 Občerstvení s neformální diskusí
13.00 - 13.30 Výroční schůze řádných členů
13.30 - 15.00 Moderovaná diskuse

Prosíme o potvrzení účasti e-mailem do 18. ledna 2022. Přesná adresa bude zaslána přihlášeným účastníkům včas e-mailem.

Řádní členové s hlasovacím právem, kteří nemohou přijet, mají povinnost písemné omluvy (i e-mailem).

Ostatní zájemci, kteří chtějí aktivněji přispívat k směřování Hnutí Pro život ČR s právy uvedenými ve Stanovách, mohou zažádat o přijetí za řádného člena (např. e-mailem). Podrobnosti o členství jsou uvedeny ve Stanovách.


Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítětiHnutí Pro život ČR na kongresu České gynekologické a porodnické společnosti
Ve dnech 1. až 4. června 2023 se v Karlových Varech konal kongres České gynekologicko-porodnické společnosti. Hnutí Pro život ČR zde mělo příležitost oslovit osm stovek gynekologů a zdravotních sester s nabídkou pomoci, kterou na Lince pomoci poskytuje ženám čekajícím nečekaně dítě.

Švýcarsko: Rozštěpená země
Že je Švýcarsko dosti neobvyklá země, je vcelku známá věc. Jde o federaci – třebaže v názvu má slovo konfederace – šestadvaceti autonomních, navzájem rovnoprávných kantonů a polokantonů. Ty část svých pravomocí delegují na ústřední vládu, většinu si však drží ve svých rukou. Klíčovou politickou váhu má přímé rozhodování občanů v referendech a prostřednictvím „lidových iniciativ“.

Rakousko: Psychoanalýzou za potraty radostnější
Rakousko a české země, po celá staletí spojeny v jedné říši, pod jedním panovníkem, jednou vírou a od dob Marie Terezie víceméně jedním zákonodárstvím, se v roce 1918 vydávají vlastní cestou. Přebírají však částečně legislativu monarchie a s ní také přístup k ochraně nenarozeného života. Potraty jsou nepřípustné jak z hlediska zákona, tak ostatně i z hlediska společenského a mravního. Až do druhé světové války se obě země od sebe v této otázce příliš neliší. Pak se spustila železná opona a Československo se vydalo progresivnější cestou, zatímco Rakušané si zachovávali zdání konzervatismu.


načíst další


Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2023  Hnutí Pro život ČR