EN

Čekáte nečekaně dítě? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem v důsledku vládních opatření:

 


Odborná veřejnost podporuje projekt Nesoudíme. Pomáháme


Projektu Nesoudíme. Pomáháme vyjádřily svou podporu přední lékaři, vědci či pedagogové. Projekt vzala na vědomí také Česká gynekologická a porodnická společnost.

 
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, Csc.primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava
 
Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU
 
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.primář gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň
 
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holečekrektor ZČU
 
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.děkan LF UK v Plzni
 
MUDr. Peter Rafaj primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Čáslav
 
MUDr. Štěpán Urbánekprimář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kladno
 
MUDr. Aleš Tomanprimář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kolín
Prof. Tomáš Tláskal Dětské kardiocentrum FN Motol
 
MUDr. Jiří Hrdina primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
MUDr. Helena Máslová psychoterapeutka a gynekoložka
 
Prof. Jan Sokol proděkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
MUDr. Xenie Preiningerová gynekoložka
 
Zuzana Štromerová porodní asistentka
 
MUDr. Marie Svatošová zakladatelka hospicové péče
Ing. Pavel Bratinka fyzik
 
Doc. Eva Mrhačová exděkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 
Prof. Marta Munzarová emeritní profesorka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
MUDr. Ilona Burdová psychiatrička
Mgr. Stanislav Novotný bývalý policejní prezident
 
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D. vedoucí výcviku URNA
† Prof. Josef Koutecký zakladatel čs. dětské onkologie
 
Mgr. Klára Vítková Klub dvojčat a vícerčat
 
Prof. Jaroslav Kašparů lékař a spisovatel
 
Prof. Lubomír Mlčoch Institut ekonomických studií FSV UK
 
MUDr. Michaela Fridrichová Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce
 
PhDr. Jaroslav Šturma Katedra psychologie FF Univerzity Karlovy
 
MUDr. Lukáš Velev ředitel Nemocnice Jihlava
 
Mgr. David Rezničenko ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
 
MUDr. Libor Kopuletý gynekolog
 
MUDr. Bohumír Blažek primář dětské hematologie a hematoonkologie FN Ostrava

Projekt Nesoudíme. Pomáháme vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

vizuály ke stažení

0:46

Třetí dítě - odvaha někdy nestačí (prodloužená verze)

Spot k projektu Nesoudíme. Pomáháme

0:31

Miláčku, jsem těhotnej

Spot k projektu Nesoudíme. Pomáháme

Děkujeme. Prosíme, zašlete nám vaši adresu, abychom vám mohli napsat bližší informace.PROJEKT PODPORUJÍ
osobnosti
odborná veřejnost
samospráva
zdravotnická zařízeníKONTAKT
Jaroslava Trajerová
vedoucí projektu
mobil: 607 870 457
jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz

Kam dál?


Zdravotnická zařízení podporují projekt Nesoudíme. Pomáháme

V níže uvedených zdravotnických zařízeních jsou se souhlasem vedení umístěny informace o nabídce pomoci projektu Nesoudíme. Pomáháme.Nesoudíme. Pomáháme
Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi na výběr: buď dítě nebo on. Nevím, co mám dělat. Byt patří příteli a nevím, kam bych šla.

Samospráva podporuje projekt Nesoudíme. Pomáháme
Projekt Nesoudíme. Pomáháme má od podzimu 2019 záštitu Asociace krajů České republiky. Projekt dále podporují představitelé měst a obcí.

Osobnosti podporují projekt Nesoudíme. Pomáháme
Projektu Nesoudíme. Pomáháme vyjádřily svou podporu známé osobnosti.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR