Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Modlitební setkání

Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v porodnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.

Září 2017

modlitební aktivity v říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru, březnu

 So
02.09.2017 17:00
Brumov-Bylnice, kostel sv. Václava
Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin každou 1. sobotu v měsíci
 Ne
03.09.2017 17:00
Praha - Dejvice, kostel sv. Václava
Adorace a růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života
 Út
05.09.2017 16:00
Zlín, areál nemocnice Tomáše Bati
modlitba růžence před porodnicí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za ochranu nenarozených dětí
 St
06.09.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 Pá
08.09.2017 17:30
Tišnov, kostel sv. Václava
Růženec za ochranu života a po mši sv. v 18 hodin krátká adorace za ochranu života
 So
09.09.2017 16:00
Kladno - Kročehlavy, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
adorace a modlitby za obrácení a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných na nenarozených dětech a za ochranu a bezpečí pro všechny, kdo jsou na životě ohroženi
 St
13.09.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 St
20.09.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
20.09.2017 18:45
Ostrava - Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého
Adorace s modlitbami za ochranu života od početí do přirozené smrti
 So
23.09.2017 20:00
Zašová, kostel Navštívení Panny Marie
adorace a od 22 hodin mše sv. za zastavení potratů v naší zemi a na odčinění tohoto velkého zla
 St
27.09.2017 08:15
Praha 2, kostel sv. Ignáce / porodnice u Apolináře
růžencový pochod a modlitba u porodnice U Apolináře
 
27.09.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 Čt
28.09.2017 16:00
Olomouc, porodnice Fakultní nemocnice
Modlitba růžence, aby bylo zastaveno zlo potratů


Aktuální modlitební úmysl

Září: Za naše školství, za zabránění šíření genderové ideologie
Říjen: Za mladé, za jejich povolání k práci na ochraně života

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Praha - Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého

Čt 21.09.2017, 17:30

Hořice, kostel Narození Panny Marie

Pá 22.09.2017, 18:00

Nový Jičín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

So 23.09.2017, 06:45

Karviná, kostel Povýšení sv. Kříže

So 23.09.2017, 07:00

Zašová, kostel Navštívení Panny Marie

So 23.09.2017, 22:00

Olomouc

Po 25.09.2017

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří denně prosíme Boha za zastavení umělých potratů, obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, kteří by se připojili k duchovnímu úsilí za ochranu lidského života, zastavení potratů a všech praktik ohrožujících životy nenarozených dětí.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší
Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem napište nám na info@hnutiprozivot.cz.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 21. května 2017 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
25. březen: Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Z rozhodnutí České biskupské konference slavíme slavnost Zvěstování Páně, 25. březen, jako "Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti". Při této příležitosti budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Mé soukromé přesvědčení je, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz