Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší

Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem napište nám na info@hnutiprozivot.cz.

Červenec 2017: Za lékaře, za jejich odvahu aktivně bránit životy těch nejslabších.
Srpen 2017: Za majitele a pracovníky klinik asistované reprodukce, za jejich prozření.

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Ani v čase dovolených a prázdnin nezahálíme a klepeme vytrvale na dveře našeho Pána, protože jak se říká, čert nikdy nespí. Naštěstí ani Pán Bůh ne. Tyto dva měsíce zaměříme svou modlitební pozornost na zdravotníky. Kdybych měl aktuální úmysly vyjádřit jedním slovem, řekl bych „kuráž“. V červenci se totiž modlíme za odvahu lékařů, zdůrazňuji slovo aktivně, bránit životy nejslabších. Jak už jsem vícekrát psal, mají to zdravotníci velmi těžké. Vždyť mnoho jejich kolegů a kolegyň je sice po odborné stránce na výši, ale co se týče znalostí a postojů v oblasti morálky a etiky, neřku-li náboženství, to už bývá horší. Kromě neznalosti a zapouzdření v zaběhnutých klišé začíná nabývat na významu i další fenomén. Přesněji řečeno, ono už tu drahnou řádku let je, ale nyní se dramatizuje. Je jím zoufalý nedostatek lékařů a zdravotních sester. Je čím dál obtížnější zajistit kvalitní péči i těm „nejakutnějším“. Na druhou stranu, není tato situace vlastně i šancí? Šancí, aby katolicky smýšlející personál více prezentoval své postoje a uváděl je do praxe? Za dveřmi totiž nečeká zástup nezaměstnaných zdravotníků. Naopak, sestra či lékař jsou na našem trhu práce čím dál žádanější artikl.

Velkou kuráž dnes vyžaduje i politicky nekorektní kritika byznysu s umělým oplodněním. Čtete dobře, byznysu. Možná se vás někoho takovéto označení dotklo, ale je třeba si přiznat, že naše republika je v počtu center asistované reprodukce a zákroků přeborníkem. V roce 2015 bylo evidováno 45 center a jejich počet stále stoupá. Podle dostupných údajů bylo u nás v roce 2014 vytvořeno minimálně 61 tisíc embryí, více jak polovina byla zamražena, k porodu dospělo jen 6 250 z nich. Více než třetinu cyklů umělého oplodnění u nás podstupují cizinky. Roční obrat činil více než 4 miliardy korun. Největším vlastníkem reprodukčních center v ČR je skrze Hartenberg Holding Andrej Babiš. Kuráž je třeba i díky odporu ze strany samotných věřících. Je proto třeba trpělivého a současně citlivého vysvětlování, vždyť nenaplněná touha po miminku je velikým křížem mnoha párů. V srpnu tedy prosíme za majitele i zaměstnance reprodukčních center, za jejich prozření a obrácení. Modleme se i za rozšíření mravně správných postupů léčby neplodnosti, aby se o možnosti skutečné pomoci dověděly páry, které ji potřebují.

Veliké díky všem, kteří jste přijeli na květnovou pouť rodin a Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku s olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou. Přijměte prosím pozvání na prázdninovou slovensko-českou pouť „Na bicykli za život“ (viz níže). Ať už se zúčastníme osobně nebo ne, prosím, zahrňme tuto akci do svých modliteb.

Požehnané léto přeje a vyprošuje

Jiří Korda, kněz Kristův

2017
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
2016
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2015
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2014
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2013
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen listopad, prosinec
2012
leden, březen, duben, květen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2011
září, říjen, listopad, prosinec


Aktuální modlitební úmysl

Červenec: Za lékaře, za jejich odvahu aktivně bránit životy těch nejslabších
Srpen: Za majitele a pracovníky klinik asistované reprodukce, za jejich prozření

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Chlum u Třebíče, kostel sv. Václava

So 22.07.2017, 07:30

Děčín - Podmokly, kostel sv. Františka z Assisi

So 22.07.2017, 17:30

Chotěboř, kostel sv. Jakuba

Ne 23.07.2017, 08:00

Olomouc

Po 24.07.2017

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Po 24.07.2017, 18:00

Olomouc, katedrála sv. Václava - chórová kaple

Út 25.07.2017, 07:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří denně prosíme Boha za zastavení umělých potratů, obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, kteří by se připojili k duchovnímu úsilí za ochranu lidského života, zastavení potratů a všech praktik ohrožujících životy nenarozených dětí.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Modlitební setkání
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v porodnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 21. května 2017 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
25. březen: Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Z rozhodnutí České biskupské konference slavíme slavnost Zvěstování Páně, 25. březen, jako "Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti". Při této příležitosti budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Mé soukromé přesvědčení je, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz