POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 


Dopisy Modliteb za nejmenší


Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno,
nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene. [...]
Když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?
Matka Tereza, 1994


Všem přihlášeným do Modliteb za nejmenší posíláme každé dva měsíce dopis P. MUDr. Jiřího Kordy, koordinátora Modliteb za nejmenší.

Dopisy k měsíčním úmyslům pro rok 2024

leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen

Přehled modlitebních úmyslů pro rok 2024

Leden Za lékaře, kteří se věnují léčbě nenarozených dětí
Únor Za nemocné rodiče nenarozených dětí
Březen Za dar statečnosti, abychom se dokázali postavit na stranu života
Duben Za novináře, aby sloužili pravdě a zastávali se nenarozených dětí
Květen Za obrácení majitelů a pracovníků klinik „asistované reprodukce“
Červen Za „nadbytečné“ děti vzniklé na klinikách „asistované reprodukce“
Červenec Za nová manželství a jejich otevřenost pro život
Srpen Za bezdětné páry
Září Aby hierarchie a teologové byli statečnými obhájci manželství a rodiny
Říjen Aby hierarchie a teologové byli statečnými obhájci počatého života
Listopad Za dar víry pro nevěřící, kteří se provinili proti životu
Prosinec Kéž Dítě Ježíš nalezne naše srdce čisté a pokorné!KONTAKT
P. MUDr. Jiří Korda
mobil: 725 797 561
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz
Modlitby za nejmenší

Denně se modlíme za obnovu kultury života v naší zemi, za obnovení respektu k životu každého dítěte od okamžiku jeho početí.Modlitební setkání za obnovu kultury života
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se ve vaší farnosti společně modlíte za obnovu kultury života (adorace, růženec, ...).

Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu.

Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím v lůně své matky a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec.

Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, aby se připojili k duchovnímu úsilí za obnovu kultury života v naší zemi.


načíst další


Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR

Anonymně pište...
Linka pomoci 800 108 000 - offline ×
Služby jsou poskytovány pouze ženám v České republice.

Pokud jste v zahraničí a potřebujete pomoc, napište emailem na adresu info@hnutiprozivot.cz. Děkujeme.