POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 


Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší


Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno,
nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene. [...]
Když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?
Matka Tereza, 1994


Všem přihlášeným účastníkům posíláme každé dva měsíce dopis P. MUDr. Jiřího Kordy, koordinátora Modliteb za nejmenší.

Přehled modlitebních úmyslů pro rok 2023

Leden Za obnovení důstojnosti žen jako matek.
Únor Za obnovení role mužů jako ochránců žen a rodin.
Březen Za zboření klišé o nutnosti přístupu k potratům.
Duben Za Linku pomoci HPŽ ČR – aby dobře sloužila ochraně života.
Květen Za obrácení gynekologů a jejich zdravotních sester.
Červen Za obrácení propagátorů tzv. náhradního mateřství.
Červenec Za prarodiče a jejich přínos v ochraně života.
Srpen Za hojnost milostí pro adoptivní rodiče a jejich děti.
Září Aby řeč hierarchie a teologů byla „ano, ano – ne, ne“.
Říjen Aby politikům a úředníkům docházelo, komu se budou jednou zodpovídat.
Listopad Za pronásledované pro obranu lidského života a rodiny.
Prosinec Klaníme se pro nás vtělenému a narozenému Slovu.


Dopisy účastníkům

2023
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjenKONTAKT
P. MUDr. Jiří Korda
mobil: 725 797 561
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz
Přehled modlitebních setkání za obnovu kultury života

Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se ve vaší farnosti společně modlíte za obnovu kultury života (adorace, růženec, ...).Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu.

Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím v lůně své matky a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec.

Přehled denních mší svatých za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, aby se připojili k duchovnímu úsilí za obnovu kultury života v naší zemi.

Modlitby za nejmenší
Denně se modlíme za obnovu kultury života v naší zemi, za obnovení respektu k životu každého dítěte od okamžiku jeho početí.


načíst další


Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2023  Hnutí Pro život ČR