EN
  


Kdo jsme

Hnutí Pro život ČR usiluje o obnovu společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti.
Cestu vidí v pomoci těhotným a v obnově společenské zodpovědnosti muže za ženu a dítě. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.

  • Pomáháme nečekaně těhotným. Připomínáme mužům jejich zodpovědnost. Obnovujeme společenský respekt k nenarozeným dětem.
  • Snažíme se předcházet potratům, pomáhat ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže.
  • Podílíme se na osvětě a spolupracujeme na legislativních změnách.
  • Vážíme si podpory 19047 spolupracovníků, dobrovolníků, dárců, zcela obyčejných lidí, občanů České republiky. Díky jejich pomoci jsme finančně nezávislí. Nepřijímáme žádné granty a dotace od státu, církve či zahraničních subjektů.


Mgr. Radim Ucháč
předseda Hnutí Pro život ČR
Radim miluje krizové řízení. Naivně věří, že pravda a láska zvítězí, jen se jim musí trochu pomoci.
Zdeňka Rybová
vedoucí Linky pomoci, tisková mluvčí
Zdeňka umí nejen mluvit s novináři, ale také trpělivě naslouchat klientkám v poradně. Věří na pohádky se šťastným koncem, protože - jak pravil Chesterton - "říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu".
Jaroslava Trajerová
vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme
Jarka je dobrá duše a žádná bolest jí není cizí. Má otevřené srdce a ráda prakticky pomáhá. Brázdí českou i moravskou krajinou, aby se o nabídce pomoci vědělo skutečně všude.
Marek Kuchta
konzultant pro oblast veřejných politik
Marek je muž činu a záleží mu na obnově kultury života. Hledá cesty jak dopravit potřebné informace na správné místo ve správný čas.
P. Mgr. MUDr. Jiří Korda
koordinátor Modliteb za nejmenší
Jiří je nezničitelná motorová myš. Než se stačil specializovat jako psychiatr, stal se římskokatolickým knězem. A protože pořád něco kritizoval, dostal na bedra Modlitby za nejmenší.
Sylva Bernardová
zakladatelka
Sylva stála u zrodu Hnutí Pro život ČR ještě v době totality. I když manžel na oko hudruje, že si ani v důchodu nedá pokoj, jede přednášet třeba do Tramtárie, může-li druhé povzbudit.

 

 

Pomáhejte s námi. Nikdy jsme nebyli, nejsme ani nebudeme příjemcem státních nebo jiných grantů či dotací. Vše, co děláme, se děje díky podpoře mnoha konkrétních lidí. I vy mezi ně můžete patřit.