POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Prahou projde Pochod pro život: Aby se o pomoci ženám čekajícím nečekaně dítě vědělo

04/04/2024, HPŽ ČR tiskové zprávypochod pro životlegislativa

Tisková zpráva, Praha, 4. dubna 2024: V sobotu 6. dubna 2024 se bude v Praze konat Pochod pro život, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Jde o společenské gesto vyjadřující podporu ženám a rodinám čekajícím nečekaně dítě. Zároveň má pomoci zvýšit povědomí o existenci profesionální pomoci a upozornit na pasivitu vlády v zavedení prorodinných a demografických opatření. Ročně se jedná o 16 tisíc žen a jejich nenarozených dětí, které šanci nedostanou, a to zejména kvůli obavám z ekonomických a sociálních dopadů na životy rodin.

Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu poklesla v roce 2023 úhrnná plodnost, narodilo se 91 tisíc dětí a tato generace je nejslabší za posledních 22 let. Zároveň však narostl v roce 2022 počet umělých potratů na 16 438. Statisticky jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat, ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních rodinných vztazích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje: „Čistý příjem na člena rodiny zároveň klesá s každým narozeným dítětem. Při narození prvního dítěte příjem klesne o 1/3 oproti bezdětnému páru, při druhém na 1/2 a při čtvrtém dítěti až na 1/3. Naopak roste podíl výdajů za každodenní potřeby – stravu, oblečení, školní pomůcky apod.“

Nejlepší je prostě pomoct
„Každý umělý potrat považujeme za tragédii, proto poskytujeme konkrétní individuální pomoc ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci. Současně navrhujeme politikům konkrétní plošná a efektivní opatření zlepšující celospolečenské prostředí pro přijetí počatého dítěte. Nejlepší je prostě pomoct,“ říká Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR prostřednictvím Linky pomoci poskytne odbornou pomoc několika stovkám žen ročně, a to především v oblasti vztahové, sociální, právní i finanční. „Gynekolog ani psycholog nemůže vyřešit hypotéku, malé bydlení, vyčerpanost, studium a stovky dalších problémů. My pomoci můžeme,“ doplňuje Zdeňka Rybová, vedoucí Linky pomoci Hnutí Pro život ČR, a dodává: „Ženy čekající nečekaně dítě by prostě měly vědět, že existuje skutečná pomoc, že lze najít lepší řešení a že se nemusejí svého dítěte vzdávat, pokud nechtějí.“

Aby při početí dítěte stát pomáhal
Individuální pomoc však podle Hnutí Pro život ČR nemůže vyřešit systémová selhání vedoucí k prudkému poklesu životní úrovně rodiny v případě každého narození dítěte, a to zvláště za současné ekonomické a sociální nestability v kombinaci s naprostým nezájmem vlády řešit příčiny propadu demografie a nárůstu umělých potratů.

Hnutí Pro život ČR proto představuje sérii prorodinných a demografických opatření, která dlouhodobě prosazuje v oblasti daňové, bytové, kulturní i zdravotní, jako např.:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na děti na 55 % nákladů na dítě dle ČSÚ
 • vrácení DPH rodinám 3+ za mimořádné výdaje
 • vrácení daně z převodu nemovitosti určené k bydlení rodinám 3+
 • bezúročná půjčka na bydlení z fondu SFPI pro rodiny 3+
 • dotace na splacení jistiny u půjčky na bydlení při narození dítěte ve výši 250 tisíc Kč
 • zrušení povinnosti 270 dní u peněžité pomoci v mateřství
 • sladění studia a rodičovství: rodičovské či mateřské stipendium

Linka pomoci a projekt „Nesoudíme. Pomáháme“
Hnutí Pro život ČR nabízí prostřednictvím Linky pomoci bezplatné konzultace a doprovázení nečekaně těhotným ženám a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. „Obracejí se na nás ženy, které by rády daly svému nenarozenému dítěti šanci, potřebují praktickou pomoc, protože pomoc rodiny není dostatečná a sociální pomoc státu se na ně často nevztahuje,“ vysvětluje Zdeňka Rybová. „Tyto ženy mají obavy z budoucnosti, z poklesu životní úrovně, obávají se, jak partner zareaguje, cítí se být na všechno samy nebo je trápí, jak bude rodina v době těhotenství a mateřství splácet hypotéku. Žádnou ženu nesoudíme. Těm, které zaskočilo nečekané těhotenství a trápí se po podstoupeném potratu, nasloucháme a pomáháme jim se vyrovnat se ztrátou nenarozeného dítěte.“

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ je zaměřen na zlepšení informovanosti mezi odbornou veřejností o nabídce pomoci těm ženám, které se cítí být nuceny k podstoupení umělého potratu, aby nemusely jednat pod nátlakem. Typicky jde o situace, kdy partner ženu vyhazuje z bytu, pokud se rozhodne si dítě nechat, nebo kdy rodiče nutí k podstoupení potratu kvůli studiu.

Lobbing a pomoc nečekaně těhotným ženám
Hnutí Pro život ČR kromě individuální pomoci těhotným ženám zároveň lobbuje za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě.

Během posledních let přispělo Hnutí Pro život ČR svými připomínkami a návrhy k:

 • doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku v případě dřívějšího (často nečekaného) početí a narození dalšího dítěte (opatření pomáhá tisícům rodin ročně)
 • rozšíření využití státní mimořádné okamžité pomoci i na hypotéky pro středně příjmové rodiny během koronavirové pandemie
 • rozšíření podmínek SFPI pro úvěry na bydlení
 • úpravě trestního zákoníku - nulová tolerance k vydírání těhotných žen (toto se zvláště týká vydírání těhotných k podstoupení legálního umělého potratu)
 • zavedení konzultačního výkonu propláceného gynekologům, chtějí-li věnovat více času nečekaně těhotným ženám
 • pietnímu zacházení s dětmi zemřelými před narozením

Radim Ucháč zdůrazňuje: „Hnutí Pro život ČR se nevěnuje a odmítá být jakkoliv spojováno s jinými společenskými a politickými tématy. Věnujeme se výhradně praktické pomoci nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po podstoupeném potratu. Systematicky usilujeme o společnost přátelskou k nečekaně těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem.“

Hnutí Pro život ČR je financováno díky podpoře mnoha tisíců drobných dárců z celé České republiky. Není příjemcem žádných státních ani jiných dotací či grantů. Nemá žádné příjmy ze zahraničních zdrojů.

Příloha: Přehled prorodinných a demografických opatření

Aby při nečekaném početí dítěte stát pomáhal

"Velmi závažná je skutečnost, že čistý příjem na člena rodiny zároveň klesá s každým narozeným dítětem. Při narození prvního dítěte příjem klesne o 1/3 oproti bezdětnému páru, při druhém na 1/2 a při čtvrtém dítěti až na 1/3. Úměrně tomu se mění i struktura spotřebního koše rodin s dětmi. Klesá podíl dražšího zboží, zahraničních dovolených i možnost akumulace majetku k zajištění na stáří. Naopak roste podíl výdajů za každodenní potřeby – stravu, oblečení, školní pomůcky apod."
MPSV: Strategie rodinné politiky 2024-2030

Východiska
Usilujeme o obnovu přirozeného společenského stavu, kdy dítě je pro pracující (!) rodiny ziskem a ne ztrátou. Požadujeme, aby se stát o celkový ekonomický profit z vychovaného daňového poplatníka v řádu milionů korun s rodiči spravedlivě rozdělil a ne aby náklady nechával rodičům a zisk zestátnil. Požadujeme odstranění nepřímého daňového zatížení rodin při narození a výchově dítěte, které dusí porodnost, jako by byla škodlivým jednáním podobně jako emise, kouření nebo alkohol.

Daně
Cílem je kompenzovat nepřímé daně odvedené za děti a matku o ně pečující a část nákladů na jejich výchovu:

 • daňové zvýhodnění na děti zvednout na 55% nákladů na dítě dle ČSÚ
 • vrácení DPH ročně paušálem za každé nezaopatřené dítě (v §80 jako diplomati nebo cizí vojáci)
 • vrácení DPH u rodin 3+ za mimořádné výdaje za zboží a služby v hodnotě jednoho nákupu v jednom dni za min. 10 tisíc Kč na bydlení a jeho vybavení, opravy aut, vzdělávací aktivity dětí (§80)
 • pro rodiny 3+ vrácení daně z převodu nemovitosti určené k bydlení
 • pro rodiny 3+ odpuštění roční daně z nemovitosti určené k bydlení
 • pro rodiny 3+ odpuštění poplatků za rozhlasové a televizní vysílání
 • za matky se třemi narozenými dětmi by stát trvale platil min. sociální pojištění (pro zajištění důstojného důchodu) a s každým dalším dítětem by platba rostla o daný koeficient (zaměstnavatel by částku pouze dorovnával)
 • obnovit společný vyměřovací základ manželů pro daň z příjmu
 • obnovit možnost čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte (kvůli pojištění pro paralelní drobné podnikání)

Bydlení a energie
Cílem je podpora získání vlastního bydlení; nejistota nájemního bydlení omezuje ochotu mít dítě.

 • bezúročná půjčka na bydlení pro rodiny 3+ z fondu SFPI
 • dotace na splacení jistiny u půjčky na bydlení při narození dítěte ve výši 250 tisíc Kč
 • státní garance pro získání hypotéky pro rodiny +3
 • výstavba levných startovacích bytů pro vícečetné rodiny
 • kompenzace obcím poplatků za odpad a spotřebu vody za každé dítě

Kultura a školství

 • bezplatné obědy na základních školách a dotované z 90% na středních školách
 • „školkový“ normativ posílat rodičům, aby měli svobodu si zvolit nedotovanou školku/jesle/au-pair/dětskou skupinu/nebo domácí vzdělávání
 • do grantových pravidel vlády vložit povinnost zvýhodněného rodinného vstupného bez omezení počtu dětí
 • sladění studia a rodičovství - rodičovské či mateřské stipendium
 • sladění studia a rodičovství - možnost variability podmínek zkoušek studentek během těhotenství a s malými dětmi
 • dotace na volnočasové/sportovní aktivity pro děti (např. z fondů EU)

Doprava

 • pořízení automobilu pro rodiny 3+ – dotace z fondu SFPI či emisních povolenek, nebo alespoň odpuštění DPH
 • obnova dotovaného jízdného pro děti
 • bezplatná MHD pro těhotnou a osobu doprovázející dítě
 • bezplatná dálniční známka a vrácení poplatku za STK, je-li provozovatelem vozidla matka pečující o tři děti

Zdravotnictví

 • zrušení povinnosti 270 dní u mateřské
 • povolit ošetřovné i pro OSVČ platící si nemocenské pojištění
 • těhotenský příspěvek ve výši cca 5000 Kč měsíčně od potvrzení těhotenství do pobírání mateřské
 • dostupné párové poradenství
 • léčba příčin neplodnosti celého páru
 • ochrana žen nucených k podstoupení potratu na žádost
 • rozvoj translokace embrya při mimoděložním těhotenství
 • akcent na prenatální léčbu nenarozených dětí

Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítětiAby se ve společnosti vědělo, že nejlepší je prostě pomoct
S Radimem Ucháčem, předsedou Hnutí Pro život ČR, jsme si povídali o nadcházejícím Pochodu pro život, který se bude konat v Praze 6. dubna. Současně jsme ale trochu hlouběji probrali smysl činnosti Hnutí Pro život ČR. Bavili jsme se o tom, proč dělají to, co dělají, i o tom, jak „odstínit křiklouny“, a položili i šťouravé otázky.

Malta aneb O demokracii
Malta je ostrovní republika ve Středozemním moři, jen kousek pod Sicílií. Rozlohou zabírá zhruba dvě třetiny Prahy a počtem obyvatel je o něco větší než Brno. A tahle nejmenší členská země Evropské unie jako by si neuvědomovala, co je dnes hlavním celosvětovým trendem a na jakém místě politické mapy se nachází: docela nedávno se zde událo velké společenské vzedmutí – proti potratům nenarozených dětí.

Je fakt strašně dobrý a mají to skvěle propracované
Tento článek je mimořádný tím, že je z velké části převzatý z Deníku Alarm (a2larm.cz), jehož „tým nezávislých novinářů dlouhodobě pracuje na vizi udržitelné společnosti založené na hodnotách rovnosti a solidarity. Vytvářením konzistentního mediálního obsahu bez předsudků vnáší do veřejné debaty nový pohled na klíčová témata dneška.“ Jinými slovy – co se týče Hnutí Pro život ČR – zastává Deník Alarm extrémní levicovo-anarchistické postoje a právo na potrat vnímá jako hlavní ukazatel míry osvobození žen.


načíst další


Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR

Anonymně pište...
Linka pomoci 800 108 000 - offline ×
Služby jsou poskytovány pouze ženám v České republice.

Pokud jste v zahraničí a potřebujete pomoc, napište emailem na adresu info@hnutiprozivot.cz. Děkujeme.