POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Vláda musí ocenit přínos ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi

29/04/2022, HPŽ ČR legislativapochod pro život

Letošním Národním pochodem pro život chce Hnutí Pro život ČR podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více dětí. Tyto rodiny zvláště nesou břímě nákladů na výchovu další generace. Hnutí Pro život ČR navrhuje dvě opatření: bezúročná podpora bydlení z fondu SFPI a odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+.

S příchodem třetího dítěte řeší rodiny skokové náklady nebo zadlužení na větší bydlení a automobil v řádu stovek tisíc až miliónu korun. Podle posledních statistik 4 308 žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat. "Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli ekonomickým obavám přišlo každý rok o život skoro čtyři a půl tisíce dětí přicházejících do rodin jako třetí," říká Zdeňka Rybová, vedoucí Linky pomoci Hnutí Pro život ČR. Exkluzivní průzkum agentury Ipsos mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021, potvrzuje, že ekonomické obavy byly pro rozhodnutí žen podstoupit umělý potrat významným důvodem.

"Třetí děti jsou zcela klíčové pro zastavení demografického propadu, udržení průběžného důchodového systému a udržení pracovního trhu," upozorňuje Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR. Na naléhavost investic poukazují i závěry důchodové komise z roku 2017, podle kterých ekonomicky aktivní rodina s dětmi oproti ekonomicky aktivní rodině bez dětí odvede za životní cyklus do státního rozpočtu o 3,5 milionu korun více na každé vychované dítě. "I když nyní je Česká republika v porodnosti s 1,83 dítěte na jednu ženu v Evropě na přední pozici, bez významných investic do rodin s dětmi lze v příštích letech očekávat propad porodnosti kvůli početně výrazně slabším populačním ročníkům konce devadesátých let," dodává Radim Ucháč.

Ulehčit rodinám přijetí počatého dítěte patří k dlouhodobým cílům Hnutí Pro život ČR. Během posledních let přispělo svými připomínkami a návrhy např. k doplacení propadajícího rodičovského příspěvku při narození nečekaně počatého dítěte nebo k rozšíření ochrany těhotných žen před vydíráním. Na Lince pomoci Hnutí Pro život ČR pomáhá těhotným ženám, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítěti, a ženám, které se po potratu trápí. Prostřednictvím projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ pak nabízí pomoc zvláště těm ženám, které se cítí být okolím nebo okolnostmi k podstoupení potratu nuceny. Nečekaně těhotným ženám a jejich rodinám pomáhá Hnutí Pro život ČR sociálně-právním poradenstvím, materiálně i finančně.


Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítětiOtec a jeho práva rozhodovat o životě dosud nenarozeného dítěte
Zákon 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství zcela vyčleňuje otce z rozhodování o potracení počatého dítěte, a to bez ohledu na poměr, v jakém se muž vůči ženě, se kterou zplodil dítě, nachází. Zákon nerozlišuje, zda muž a žena tvořili pouze pár na jednu noc, stabilní partnerský pár nebo zda jsou manželé.

Národní pochod pro život podpoří pět legislativních opatření, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci
V sobotu 15. dubna se bude v Praze konat Národní pochod pro život, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Účastníci podpoří pět legislativních opatření pro rodiny, těhotné ženy a pro jejich nenarozené děti. Ty zbytečně přicházejí o život zejména kvůli ekonomickým obavám. Hnutí Pro život ČR proto žádá vládu a především Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v současné ekonomické situaci byla prioritou opatření, která ulehčí rodinám čekajícím nečekaně dítě jeho přijetí, a to zvláště rodinám očekávajícím třetí dítě.

Prevence vydírání těhotných žen
Podle dostupných údajů je v ČR 600 až 1200 žen ročně donuceno k potratu postupem, který může vykazovat znaky trestného činu vydírání. Od 1. ledna 2022 začne platit ustanovení chránící těhotné ženy před vydíráním mj. k podstoupení potratu. Změnu přibližuje Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.


načíst další


Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2023  Hnutí Pro život ČR