POCHOD PRO ŽIVOT 2024

POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Ženy podstupují umělý potrat především kvůli nespolehlivosti partnera a z ekonomických důvodů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Ipsos pro Hnutí Pro život ČR

18/04/2022, HPŽ ČR

Nespolehlivost partnera je pro čtvrtinu žen důvodem pro umělý potrat nečekaně počatého dítěte. Jako další významný důvod k podstoupení umělého potratu uvedly respondentky ekonomické důvody. To jsou jen některé ze zjištění exkluzivního průzkumu agentury IPSOS zpracovaného pro Hnutí Pro život ČR mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021.

Hnutí Pro život ČR zadalo vypracování průzkumu u výzkumné agentury Ipsos kvůli lepší analýze ekonomicko-sociologických příčin, které vedou ženy k podstoupení umělého potratu. Výsledky mají ve spolupráci s úředníky, samosprávou i zákonodárci napomoci k efektivnější pomoci nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a jejich rodinám.

Výzkum bourá některá zažitá klišé – jako například, že na potrat chodí zejména mladé dívky, kterým by narození dítěte znemožnilo dokončení školy a znesnadnilo start do života. Naopak se ukazuje, že jde nejčastěji o ženy v mladším středním věku, které již dítě mají a nemohou si dovolit další a necítí podporu ze strany partnera. Pokud by se podařilo motivovat muže k větší zodpovědnosti a více ekonomicky podpořit nečekaně těhotné ženy a jejich rodiny, mohlo by se každý rok narodit řádově tisíce dětí, které jsou nyní zbytečně potraceny.

32 let, svobodná, SŠ a s dluhy
Průměrný věk ženy, která jde na potrat, je 32 let. Nejčastěji je žena svobodná, nebo žije v nesezdaném soužití s partnerem, a má středoškolské vzdělání. Nejčastěji pak ženy žijí ve tří až čtyřčlenné domácnosti a čistý měsíční příjem domácnosti se pohybuje mezi 30 000 Kč až 50 000 Kč, jedná se tedy povětšinou o středně příjmové domácnosti. Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě třetiny žen má dluhy. Sedm procent žadatelek o umělý potrat se dokonce potýká s exekucí.

Nejčastěji jsou potrácené třetí děti
Přes 70% žen podstupujících umělý potrat na vlastní žádost již má děti, a to převážně dvě. Polovina pacientek v dotazníku rovněž uvedla, že již někdy v minulosti umělý potrat podstoupila – a to nejčastěji jeden. Čtyřicet procent žen již v době potratu nežije s mužem, se kterým dítě počaly.

Důvody pro umělý potrat: nespolehlivost partnera a ztráta životní úrovně
O současném stavu společnosti pak vypovídají důvody k umělému potratu, které ženy uvádějí. Čtvrtina respondentek jako důvod výslovně uvedla nespolehlivost otce dítěte. Dítě si finančně nemohlo dovolit 37% žen. Osmnáct procent žen vyjádřilo obavy, že by jim potomek zabránil v kariérním růstu.

Hnutí Pro život ČR usiluje o obnovu společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti. Cestu vidí v pomoci těhotným a v obnově společenské zodpovědnosti muže za ženu a dítě. Spolupracuje na legislativních změnách, které ulehčují rodinám přijetí nečekaně počatého dítěte. Prostřednictvím Linky pomoci nabízí pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě a ženám po umělém potratu a jiných těhotenských ztrátách.

Příloha: Závěrečná zpráva exkluzivního průzkumu společnosti Ipsos z roku 2020-2021

Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítěti


Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR