EN
 


Vyšetření v těhotenství - která mají smysl a která odmítnout

13/05/2017 prenatální léčbalinka pomoci

Život každého počatého dítěte je neopakovatelným darem. Proto se také říká, že je žena v požehnaném stavu. Některá prenatální vyšetření toto respektují a pomáhají mamince i dítěti. Existují však vyšetření, která mají za cíl vyhledat a usmrtit ty nenarozené děti, nejsou-li zcela zdravé.

Potvrzení těhotenství
Početí dítěte si může maminka ověřit sama pomocí těhotenského testu, který prokazuje přítomnost těhotenského hormonu [hCG] v moči. Těhotenský test lze běžně zakoupit v lékárně. Vzniku onemocnění u dítěte, která se objeví už v prenatální fázi života, lze účinně předcházet úpravou životního stylu ještě před početím.

Vstupní kontrola
Zpravidla v době od 10. do 14. týdne podstoupí maminka u svého gynekologa vstupní vyšetření a obdrží těhotenskou průkazku. Do ní se zaznamenávají všechny údaje o průběhu těhotenství. Z odebrané krve se zjišťuje krevní skupina a Rh faktor, krevní obraz a případné onemocnění hepatitidou B [HbsAg], virem HIV či syfilisem. Pokud se tato onemocnění prokáží, provedou se preventivní léčebná opatření, aby nedošlo k přenosu nemoci na dítě. Kontroluje se také krevní tlak matky, puls, tělesná hmotnost, provádí se vyšetření moči a první ultrazvuk. V době do 14. týdne se také provádí vyšetření hodnot glykémie u těhotné maminky. Tento test se provádí přednostně u žen, kde je viditelně vyšší riziko výskytu těhotenského diabetu. Plošný test na diabetes v těhotenství ženy podstupují později.
 

Projekt podporuje:
Veronika Žilková, herečka

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Žádné z těchto vyšetření není motivováno snahou najít důvod k umělému potratu, všechna vedou k tomu, aby těhotenství mohlo dobře pokračovat. Jsou ale samozřejmě také zneužitelná, zejména u pohlavně přenosných nemocí se může matka potkat s tlakem, aby podstoupila potrat pro "dobro dítěte." Všechna výše zmíněná rizika na straně zdravotního stavu těhotné ženy však je možné terapeuticky ošetřit tak, aby vše bylo v pořádku jak na straně matky v těhotenství, tak i pro dítě samotné.

Jednotlivá prenatální vyšetření - chronologický přehled

Do 14. týdne se také provádí tzv. kombinovaný test. Je zde snaha, aby nahradil plošně realizovaný triple test (který těhotné ženy podstupují v 16. týdnu). Kombinovaný test sleduje laboratorní hodnoty z odběrů krve a zároveň hodnotí zdravotní stav dítěte ultrazvukovým vyšetřením. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V laboratorních testech (10. - 11. týden) se sleduje a vyčísluje riziko chromozomálního onemocnění dítěte (např. Downův syndrom) nebo míra rizika preeklampsie. Následuje ultrazvukové vyšetření (12. týden), kde je určen počet počatých dětí v děloze, zobrazeno uložení placenty, zkontrolováno množství plodové vody apod. Při nálezu rizika zejména genetického onemocnění dítěte je ženě nabídnuto vyšetření choriových klků (choriocentéza), které je invazivní metodou, jež může ohrozit počaté dítěte stejně jako amniocentéza (odběr plodové vody) - může způsobit časný potrat. Přes břišní stěnu (výjimečně přes děložní čípek) se vpíchne jehla a nabere vzorek choriové tkáně. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Cílem vyšetření je pouze odhalit nemocné dítě za účelem včasného usmrcení.

V 16. týdnu těhotenství se provádí tzv. triple test. Jedná se o vyšetření výše hladin tří hormonů v krvi (AFP, hCG, uE3), ukazující na vrozené vývojové nemoci a chromozomální odchylky. Podle vzájemného poměru hladin hormonů a věku matky se dá usuzovat na podezření na vývojový problém u dítěte. Jedná se např. o možnost rozštěpu páteře nebo břišní stěny dítěte nebo častěji o chromozomální poruchu (např. Downův syndrom). U každého výsledku je uveden závěr vyjadřující pravděpodobnost např. 1 : 300 (jedno dítě nemocné na třista zdravých). Matce je pro potvrzení špatného výsledku nabídnuto vyšetření plodové vody - amniocentéza. Pokud triple test není zcela přesně načasován, jsou výsledky zavádějící a chybovost tohoto testu vysoká, v řádu až 30%. I když se později při amniocentéze podezření vyvrátí, je matka zbytečně do konce těhotenství stresována. Toto vyšetření je rizikové jak pro matku, která se tak snadno může stát objektem nátlaku, tak pro dítě, nad nímž může být vynesen jednoznačný ortel.

Kolem 20. týdne těhotenství se provádí ultrazvukové vyšetření plodu. Sleduje se růst dítěte, stav placenty a plodové vody a výskyt případných onemocnění. Toto vyšetření se provádí z eugenických důvodů - to znamená proto, aby se včas diagnosticky zdůvodnilo usmrcení dítěte, avšak při prokázání přítomnosti vývojové nemoci lze zároveň dítěti pomoci. Zjistí-li se například nemoc srdce, je naplánován porod na specializovaném pracovišti a dítě může být bezprostředně po porodu operováno. Stejně je tomu také u jiných vývojových potíží. Ve světě se již provádějí dokonce i náročné nitroděložní operace. Právě pro možnou pomoc dítěti po porodu je toto ultrazvukové vyšetření vhodné.

Do 20. týdne se v případě pozitivního výsledku triple testu a nebo v případě dalších indikací (rodinná anamnéza, věk matky) provádí vyšetření plodové vody - amniocentéza [AMC]. Za kontroly ultrazvukem se propíchne břišní stěna matky, stěna dělohy a plodové obaly, aby se jehlou odebralo malé množství plodové vody, z níž se provedou potřebná vyšetření. Výsledky jsou k dispozici během tří týdnů. Po tomto invazivním vyšetření dochází až v 5% k těhotenským komplikacím a asi 1-2 % žen spontánně potratí. Cílem vyšetření není pomoc dítěti nebo matce, ale vyhledání nemocného a jeho usmrcení.

Pokud amniocentéza či jiná vyšetření prokáží riziko postižení dítěte, rodiče se musí připravit na to, že mohou být přesvědčováni, aby své dítě nechali potratit. Umělý potrat z genetických důvodů se provádí do ukončeného 24. týdne těhotenství. Zpravidla se podají prostaglandiny, vyvolávající velmi silné děložní stahy, které vypudí vyvíjející se dítě. Kontrakce jsou mnohem silnější než u běžného porodu a mají dítě během takto vyvolaného předčasného porodu zabít.

Mezi 24. a 28. týdnem těhotenství podstupují všechny ženy orální glukózový toleranční test. U žen s vyšším rizikem těhotenské cukrovky bývá test proveden již v 1. trimestru, při negativním výsledku z 1. trimestru by měl být test zopakován ve 2. trimestru, popř. pokud je výsledek testu opět negativní, tak znovu ve 3. trimestru.

Ve 27. - 32. týdnu bývá provedeno laboratorní vyšetření - krevní obraz těhotné maminky.

Ve 35. - 37. týdnu se provádí stěr z pochvy a čípku na zjištění přítomnosti nežádoucí bakterie Streptococcus agalactiae [GBS]. Při porodu jsou pak aplikována antibiotika.

Od 38. týdne do porodu se kromě základních vyšetření provádí amnioskopie, tj. bezpečné vyšetření plodové vody, a především vyšetření srdeční činnosti dítěte - kardiotokografie [CTG].


Kam dál?


Jak komunikovat s lékařem: Vždy máte právo se ptát

I když se bojíte nebo stydíte, vždy se lékaře ptejte, k čemu plánované vyšetření, které je vám nabízeno, slouží. Nespokojte se s odbornými nesrozumitelnými termíny. Vše lze říci tak, aby i laik porozuměl správně a plnohodnotně. Ptejte se vždy před tím, než s čímkoliv vyslovíte, resp. podepíšete souhlas.Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s koronavirem
V reakci na omezení volného pohybu a na stres z koronaviru, které mohou kromě babyboomu zapříčinit i nárůst umělých potratů, nabízí Hnutí Pro život ČR v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme mimořádnou finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun každé ženě, která nečekaně otěhotněla a je ve složité životní situaci.

Jak podpořit kamarádku
Především naslouchat, podpořit a až pak hledat konkrétní pomoc. To říká Zdeňka Rybová, zakladatelka a vedoucí Linky pomoci, která radí již léta ženám, které se ocitly v situaci nečekaného těhotenství a doma se cítí bez podpory. Pomoc kamarádky může být v takové chvíli klíčová.

Příběhy z Linky pomoci. Podobných jsou ročně čtyři stovky
Volal nám pár, který potřeboval pomoct a poradit. Manželka podstoupila v nemocnici chemický potrat. Po požití první tablety personál viděl, že jí není dobře. Psychicky. Když pak odmítla druhou tabletu, dali jí naštěstí kontakt na nás. Jen škoda, že jí ho nedali ještě před první tabletou...


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR