EN
 


Vyšetření v těhotenství - která mají smysl a která odmítnout

13/05/2017 prenatální léčbalinka pomoci

Život každého počatého dítěte je neopakovatelným darem. Proto se také říká, že je žena v požehnaném stavu. Některá prenatální vyšetření toto respektují a pomáhají mamince i dítěti. Existují však vyšetření, která mají za cíl vyhledat a usmrtit ty nenarozené děti, nejsou-li zcela zdravé.

Potvrzení těhotenství
Početí dítěte si může maminka ověřit sama pomocí těhotenského testu, který prokazuje přítomnost těhotenského hormonu [hCG] v moči. Těhotenský test lze běžně zakoupit v lékárně. Vzniku onemocnění u dítěte, která se objeví už v prenatální fázi života, lze účinně předcházet úpravou životního stylu ještě před početím.

Vstupní kontrola
Zpravidla v době od 10. do 14. týdne podstoupí maminka u svého gynekologa vstupní vyšetření a obdrží těhotenskou průkazku. Do ní se zaznamenávají všechny údaje o průběhu těhotenství. Z odebrané krve se zjišťuje krevní skupina a Rh faktor, krevní obraz a případné onemocnění hepatitidou B [HbsAg], virem HIV či syfilisem. Pokud se tato onemocnění prokáží, provedou se preventivní léčebná opatření, aby nedošlo k přenosu nemoci na dítě. Kontroluje se také krevní tlak matky, puls, tělesná hmotnost, provádí se vyšetření moči a první ultrazvuk. V době do 14. týdne se také provádí vyšetření hodnot glykémie u těhotné maminky. Tento test se provádí přednostně u žen, kde je viditelně vyšší riziko výskytu těhotenského diabetu. Plošný test na diabetes v těhotenství ženy podstupují později.
 

#blok4life, poznámkový sešit okořeněný ostrovtipem G. K. Chestertona

Objednejte si něco hezkého
Podpoříte tak projekty na obnovu společenského respektu k nenarozeným dětem. Pomáhejte s námi.

Žádné z těchto vyšetření není motivováno snahou najít důvod k umělému potratu, všechna vedou k tomu, aby těhotenství mohlo dobře pokračovat. Jsou ale samozřejmě také zneužitelná, zejména u pohlavně přenosných nemocí se může matka potkat s tlakem, aby podstoupila potrat pro "dobro dítěte." Všechna výše zmíněná rizika na straně zdravotního stavu těhotné ženy však je možné terapeuticky ošetřit tak, aby vše bylo v pořádku jak na straně matky v těhotenství, tak i pro dítě samotné.

Jednotlivá prenatální vyšetření - chronologický přehled

Do 14. týdne se také provádí tzv. kombinovaný test. Je zde snaha, aby nahradil plošně realizovaný triple test (který těhotné ženy podstupují v 16. týdnu). Kombinovaný test sleduje laboratorní hodnoty z odběrů krve a zároveň hodnotí zdravotní stav dítěte ultrazvukovým vyšetřením. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V laboratorních testech (10. - 11. týden) se sleduje a vyčísluje riziko chromozomálního onemocnění dítěte (např. Downův syndrom) nebo míra rizika preeklampsie. Následuje ultrazvukové vyšetření (12. týden), kde je určen počet počatých dětí v děloze, zobrazeno uložení placenty, zkontrolováno množství plodové vody apod. Při nálezu rizika zejména genetického onemocnění dítěte je ženě nabídnuto vyšetření choriových klků (choriocentéza), které je invazivní metodou, jež může ohrozit počaté dítěte stejně jako amniocentéza (odběr plodové vody) - může způsobit časný potrat. Přes břišní stěnu (výjimečně přes děložní čípek) se vpíchne jehla a nabere vzorek choriové tkáně. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Cílem vyšetření je pouze odhalit nemocné dítě za účelem včasného usmrcení.

V 16. týdnu těhotenství se provádí tzv. triple test. Jedná se o vyšetření výše hladin tří hormonů v krvi (AFP, hCG, uE3), ukazující na vrozené vývojové nemoci a chromozomální odchylky. Podle vzájemného poměru hladin hormonů a věku matky se dá usuzovat na podezření na vývojový problém u dítěte. Jedná se např. o možnost rozštěpu páteře nebo břišní stěny dítěte nebo častěji o chromozomální poruchu (např. Downův syndrom). U každého výsledku je uveden závěr vyjadřující pravděpodobnost např. 1 : 300 (jedno dítě nemocné na třista zdravých). Matce je pro potvrzení špatného výsledku nabídnuto vyšetření plodové vody - amniocentéza. Pokud triple test není zcela přesně načasován, jsou výsledky zavádějící a chybovost tohoto testu vysoká, v řádu až 30%. I když se později při amniocentéze podezření vyvrátí, je matka zbytečně do konce těhotenství stresována. Toto vyšetření je rizikové jak pro matku, která se tak snadno může stát objektem nátlaku, tak pro dítě, nad nímž může být vynesen jednoznačný ortel.

Kolem 20. týdne těhotenství se provádí ultrazvukové vyšetření plodu. Sleduje se růst dítěte, stav placenty a plodové vody a výskyt případných onemocnění. Toto vyšetření se provádí z eugenických důvodů - to znamená proto, aby se včas diagnosticky zdůvodnilo usmrcení dítěte, avšak při prokázání přítomnosti vývojové nemoci lze zároveň dítěti pomoci. Zjistí-li se například nemoc srdce, je naplánován porod na specializovaném pracovišti a dítě může být bezprostředně po porodu operováno. Stejně je tomu také u jiných vývojových potíží. Ve světě se již provádějí dokonce i náročné nitroděložní operace. Právě pro možnou pomoc dítěti po porodu je toto ultrazvukové vyšetření vhodné.

Do 20. týdne se v případě pozitivního výsledku triple testu a nebo v případě dalších indikací (rodinná anamnéza, věk matky) provádí vyšetření plodové vody - amniocentéza [AMC]. Za kontroly ultrazvukem se propíchne břišní stěna matky, stěna dělohy a plodové obaly, aby se jehlou odebralo malé množství plodové vody, z níž se provedou potřebná vyšetření. Výsledky jsou k dispozici během tří týdnů. Po tomto invazivním vyšetření dochází až v 5% k těhotenským komplikacím a asi 1-2 % žen spontánně potratí. Cílem vyšetření není pomoc dítěti nebo matce, ale vyhledání nemocného a jeho usmrcení.

Pokud amniocentéza či jiná vyšetření prokáží riziko postižení dítěte, rodiče se musí připravit na to, že mohou být přesvědčováni, aby své dítě nechali potratit. Umělý potrat z genetických důvodů se provádí do ukončeného 24. týdne těhotenství. Zpravidla se podají prostaglandiny, vyvolávající velmi silné děložní stahy, které vypudí vyvíjející se dítě. Kontrakce jsou mnohem silnější než u běžného porodu a mají dítě během takto vyvolaného předčasného porodu zabít.

Mezi 24. a 28. týdnem těhotenství podstupují všechny ženy orální glukózový toleranční test. U žen s vyšším rizikem těhotenské cukrovky bývá test proveden již v 1. trimestru, při negativním výsledku z 1. trimestru by měl být test zopakován ve 2. trimestru, popř. pokud je výsledek testu opět negativní, tak znovu ve 3. trimestru.

Ve 27. - 32. týdnu bývá provedeno laboratorní vyšetření - krevní obraz těhotné maminky.

Ve 35. - 37. týdnu se provádí stěr z pochvy a čípku na zjištění přítomnosti nežádoucí bakterie Streptococcus agalactiae [GBS]. Při porodu jsou pak aplikována antibiotika.

Od 38. týdne do porodu se kromě základních vyšetření provádí amnioskopie, tj. bezpečné vyšetření plodové vody, a především vyšetření srdeční činnosti dítěte - kardiotokografie [CTG].
Kam dál?


Co medicína zmůže pro záchranu nenarozených dětí a co už ne

Velký pokrok techniky a medicínských a ošetřovatelských postupů dnes umožní přežít dětem, které byly jen několik let zpět odsouzeny k úmrtí. Technický pokrok, léčba a vývoj respektující postupy umožní přežití a otevřou možnost vyvíjet se dál. To ale neznamená, že medicína zvládne všechno a že záchrana života předčasně narozených dětí nepřináší dětem i maminkám problémy.Naše nejvděčnější dítě
Spousta lidí si myslí, že starat se o více než dvě děti je nad lidské schopnosti. Radek a Magdalena Valovi mají dětí šest a z toho jedno těžce postižené, vyžadující nepřetržitou péči. Jak to zvládají?

Čekáte nečekaně dítě? Mimořádnou okamžitou pomoc státu lze využít i na splátky hypotéky
Díky zkušenostem z jarní vlny konoraviru napomohlo Hnutí Pro život ČR rozšíření státní Mimořádné okamžité pomoci o možnost jejího využití na úhradu splátek hypotéky. Na Linku pomoci pro těhotné ženy, které se dostaly do složité životní situace, se během jarní vlny koronaviru začaly obracet i těhotné ženy střední třídy. Jedním z důvodů, které hrály roli při zvažování umělého potratu, byla i finanční zátěž splácení hypoték.

Česko v karanténě. Hnutí Pro život ČR píše dvěma tisícům gynekologů
Dopisy s vloženými vizitkami, na nichž je kontakt na Linku pomoci Hnutí Pro život ČR, jdou dvěma tisícům ambulantních a nemocničních gynekologů. "Vážený pane doktore, vážená paní doktorko, ve Vaší praxi se určitě setkáváte s pacientkami, které by si rády ponechaly počaté dítě, ale cítí se být nuceny k umělému ukončení těhotenství ekonomickými či jinými životními okolnostmi, a to zvláště nyní kvůli vládním opatřením proti COVID-19."


načíst další


© 2021  Hnutí Pro život ČR