POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Lobbujeme za život

Jednáme s politiky a úředníky, aby při nečekaném početí dítěte stát pomáhal. A to zvláště v případě třetích dětí v rodině, které nejčastěji přicházejí o život před narozením.

Jak to děláme

Studujeme problematiku. Hledáme společné zájmy s politiky, úředníky a odborníky a snažíme se dopravit potřebné informace na správné místo ve správný čas. Dobrá vůle pak už většinou nechybí.


Právě řešíme

Podpora přijetí třetích dětí
Popis problému:Pět tisíc třetích nenarozených dětí je ročně potraceno kvůli ekonomickým důvodům - jen náklady na větší bydlení a auto dosahují průměrně 400 tisíc Kč. Řešení:snížení nákladů rodin s třemi a více dětmi prostřednictvím účelových dotací na mobilitu, ideálně s využitím z emisních povolenek a bezúročné půjčky na bydlení Benefit: demografie - investice do ekonomicky aktivních rodin s dětmi je méně riziková než investice do ekonomických migrantů, čistý zisk státu za životní cyklus člověka je 3.5 mil. Kč Odkazy: Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!

Léčba příčin neplodnosti místo IVF
Popis problému:Místo léčby příčin neplodnosti je upřednostňován byznys center asistované reprodukce; vyšetření mužů zaměřené na léčbu je vykazováno v zanedbatelném počtu případů (necelé 1%); zdravé ženy jsou kvůli neléčené mužské neplodnosti vystavovány zdravotním rizikům IVF - v roce 2016 došlo u 5 811 žen ke 2 úmrtím, k 225 hyperstimulacím a k 1575 komplikacím či podezřením na komplikace, tj. ve 27%. Data z roků 2010-2017 jsou obdobná. Řešení:podmínit hrazení umělého oplození dvouletou léčbou příčin neplodnosti u muže i ženy Benefit: přirozené početí bez zdravotních rizik pro matku i dítě, prevence rozvoje vážných nemocí (oslabená plodnost bývá důsledkem jiných onemocnění), výrazná úspora veřejných prostředků Odkazy: Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění Karly Maříkové, Moniky Jarošové a Jaroslava Dvořáka
Každý nešťastný neplodný pár je bez nadsázky zlatým dolem
Návrh zaslaný MZ ČR

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na péči
Popis problému: dehonestace mateřství a ignorování společenského přínosu rodin vychovávajících děti Řešení: postupná změna právní terminologie v zákonech a dokumentech státní správy Benefit: uznání společenského respektu k práci rodičů vychovávajících další generace Odkazy: bližší informace
Návrh novely zákoníku práce Aleše Juchelky
Přejmenují mateřskou a rodičovskou dovolenou na mateřskou a rodičovskou péči?


Podařilo se

Doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku při nečekaném početí dítěte
Popis problému: náprava nespravedlnosti v čerpání rodičovského příspěvku při nečekaném početí dalšího dítěte, v roce 2020 přišlo cca 12 tisíc rodin o průměrně 80 tisíc Kč Řešení: vyplacení nevyčerpané částky při narození dítěte Benefit: ulehčení přijetí nečekaně počatého dítěte, demografický růst Odkazy: Doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku schváleno
Pozměňovací návrh Aleše Juchelky, Marka Nováka, Jana Bauera, Lucie Šafránkové a Pavly Golasowské k vládnímu návrhu zákona o státní sociální podpoře
hlasování v PSP ČR
Poslanci chtějí podpořit rodiny s dětmi. Podpora je cílena především na rodiny čekající nečekaně další dítě

Prevence vydírání těhotných
Popis problému:Podle statistických dat Hnutí Pro život ČR, které jako jediné provozuje specializovanou celorepublikovou Linku pomoci pro těhotné v tísni, se cítí pod nátlakem podstoupit umělý potrat více než 80 % volajících žen a ve zhruba 15 % intenzita psychického nebo fyzického násilí vykazuje znaky trestného činu vydírání (jde tedy zhruba o 600 až 1200 případů ročně). Řešení:rozšíření výčtu zvláště přitěžujících okolností u trestného činu vydírání o případ, kdy je vydírána těhotná žena Benefit: vyšší ochrana těhotných žen, prevence této formy domácího násilí Odkazy: Prevence vydírání těhotných žen
Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Návrh novely trestního zákona Zuzany Ožanové a Heleny Válkové a dalších
hlasování v PSP ČR

Konzultační výkon při nečekaném těhotenství
Popis problému: pokud žena zvažuje umělý potrat, neměl gynekolog v rámci stávajících výkonů dostatečnou časovou rezervu se jí více věnovat Řešení: umožnění nasmlouvání a použití nadstandardního konzultačního výkonu pro více jak 70% gynekologů Benefit:snížení počtu potratů Odkazy: bližší informace
Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítěti


Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR

Anonymně pište...
Linka pomoci 800 108 000 - offline ×
Služby jsou poskytovány pouze ženám v České republice.

Pokud jste v zahraničí a potřebujete pomoc, napište emailem na adresu info@hnutiprozivot.cz. Děkujeme.