POTŘEBUJETE POMOC

PODPOŘTE

KDO JSME

CO DĚLÁME

KONTAKT


VYHLEDAT

 

napsat zkušenost  |  po umělém potratu  |  po spontánním potratu  |  kde najdu pomoc

Postabortivní syndrom - test


Trpíte a nevíte, zda potíže, které zažíváte, souvisí s podstoupeným potratem? Následující věty vám to pomohou rozpoznat. Spočítejte si, s kolika větami můžete souhlasit. Pokud se ztotožníte s více než dvěma takovými symptomy, je možné, že prožíváte postabortivní syndrom.

Příznaky postabortivního syndromu se nemusí nutně projevit současně všechny najednou. Také není pravděpodobné, že některá žena prožije kompletní vyjmenovaný seznam. Některé příznaky se mohou objevit okamžitě po potratu a ostatní mnohem později.

Postabortivní syndrom je souhrn především psychologických příznaků objevující se v důsledku prožitého umělého, ale i spontánnního potratu. Jde o prožité trauma zasahující nejen ženu, ale také partnera-otce dítěte a někdy i jejich děti, rodinu a přátele, kteří se účastní rozhodnutí o potratu. Jako u každého traumatu se člověk často snaží "zapomenout" na zlý zážitek a popírá nebo přezírá jakoukoli bolest, která může následovat.

 • Nechtěla jsem jít na potrat, ale okolnosti mě k tomu v podstatě dotlačily.
 • Mám pocit, že mě nikdo nevyslechl a můj názor na potrat nikoho nezajímal.
 • Po potratu jsem se cítila jako ve špatném snu.
 • Potrat jsem měla před třemi měsíci.
 • Nikdo mě v tu chvíli nepodpořil, cítila jsem se strašně osaměle.
 • Od té doby často pláču.
 • Mívám od té doby nekontrolovatelné záchvaty vzteku.
 • Velmi špatně od té doby spím.
 • Mám opakované sny o mém potraceném dítěti.
 • Cítím se vinna, že jsem potrat podstoupila.
 • Nedokáži se od té doby z ničeho radovat.
 • Někdy mě napadá, zda to všechno nějak rychle neukončit.
 • Cítím se stále unavená a bez energie.
 • Nemohu se od té doby soustředit.
 • Nemohu o tomto svém těhotenství hovořit.
 • Nemám sílu s nikým o podstoupeném potratu hovořit.
 • Přemýšlím, kolik by teď mému potracenému dítěti bylo let, jak by vypadalo, a tyto myšlenky mě naplňují zoufalstvím.
 • Nemám zájem o sex.
 • Více od té doby kouřím nebo piji alkohol.
 • Nenávidím svého partnera nebo rodiče za to, že mě donutili jít na potrat.

Výsledek vašich odpovědí
Souhlasím s 0 - 1 větou:
V současné době zřejmě netrpíte psychickými následky po provedeném potratu. Pokud by se symptomy projevily později, neváhejte a vyhledejte pomoc psychologa.

Souhlasím s 2 - 5 větami:
Je možné, že trpíte slabšími příznaky postabortivního syndromu. Možná by vám pomohlo, pokud byste své starosti sdílela s jinými ženami nebo o svých obavách pohovořila na Lince pomoci.

Souhlasím s 6 - 12 větami:
Pokud souhlasíte s 6 - 12 větami a prožíváte několik těchto příznaků (záleží také na jejich intenzitě), pak procházíte postabortivním syndromem. "Syndrom" je lékařský termín. Odkazuje k souboru příznaků a symptomů, které mají tendenci se vyskytovat spolu. "Postabortivní syndrom" (PAS) odkazuje ke skupině především psychologických příznaků a symptomů, které se, jak ukazují poznatky vědy a klinická praxe, mají sklon vyskytnout po umělém potratu. S prodělaným potratem se žena smíří sama jen velmi obtížně. Pokusit se událost zapomenout či vytěsnit není dobré řešení. Pomoc ale existuje a je dobré ji vyhledat. Můžete využít Linku pomoci.

Souhlasím s 13- 20 větami:
Po umělém potratu se vám takřka zhroutil svět. Život není jednodušší, jak jste si, podobně jako další ženy, od potratu slibovala. Naopak procházíte těžkými stavy, které si neumíte vysvětlit. Východiskem je terapie u psychologa, který umí léčit postabortivní syndrom, nebo kontaktujte Linku pomoci.

Publikace, které mohou pomoci na cestě k uzdravení:
Čas k uzdravení
Proč pláčeš, Miriam

Co může potkat ženu po potratu? Jaké jsou možnosti uzdravení?

Ženy, které z jakéhokoliv důvodu podstoupily umělý potrat nebo o dítě přišly spontánně, provází "něco" vážného, s čím nepočítaly. To "něco" se projevuje různě intenzivně, ale přesto více méně podobně: pláč, pocit viny, nechuť se milovat s partnerem, strach o žijící dítě, vykořeněnost a pocit prázdnoty, nesnesitelný odpor vůči těhotným ženám a stálé myšlenky na zkušenost potratu.

Pokud si nejste jistá, zda právě Vy trpíte tzv. postabortivním syndromem, zkuste si udělat malý test.


Kam dál?


Další vaše zkušenosti po spontánním potratu

Zveřejněné příspěvky jsou od žen, které tento web navštívily a rozhodly se svěřit se svou zkušeností.Další vaše zkušenosti po umělém potratu I
Zveřejněné příspěvky jsou od žen, které tento web navštívily a rozhodly se svěřit se svou zkušeností.

Terapie po potratu
Žena, kterou zasáhne traumatický zážitek ztráty dítěte, ať již skrze umělý nebo spontánní potrat, velmi často potřebuje pomoc a doprovázení. Obvykle zůstává s bolestí sama, protože ne vždy umí správně pomoci ti, kteří jsou nejblíže.

Jak je na tom psychika před a po podstoupeném potratu
Abychom lépe porozuměli tomu, co se s ženou děje po potratu, musíme se vrátit na počátek. Tedy k okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná.


načíst další


CO DĚLÁME
Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po potratu. Pomáháme "obyčejným" vlídným slovem, sociálně-právně, materiálně i finančně. Pomáháme systematicky lobbingem. Nevěnujeme se a odmítáme být spojováni s jakýmikoliv jinými společenskými a politickými tématy.

© 2022  Hnutí Pro život ČR