POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

LINKA POMOCI

Čekáte nečekaně dítě
a chtěla byste mu dát šanci?

volejte
800 108 000

Hormonální antikoncepce se dnes nabízí jako něco samozřejmého, neškodného nebo dokonce prospěšného pro zdraví moderní ženy či dospívající dívky. Zkušenosti minulých let, stejně jako nové vědecké poznatky, však poukazují na výskyt závažných zdravotních problémů uživatelek tohoto druhu antikoncepce.


Hormonální antikoncepce nemá vliv jen na plodnost ženy, ale podobně jako vlastní hormony v těle přítomné přirozeně ovlivňuje biochemické procesy a působí v každé tkáni lidského těla.

Hormonální antikoncepce hlavně ovlivňuje:
 • centrální nervovou soustavu
 • činnost neurotransmiterů
 • srážlivost krve
 • játra a jaterní funkce
 • metabolismus cholesterolu a triglyceridů
 • metabolismus cukrů (způsobuje inzulínovou rezistenci a zhoršení glukózové tolerance)
 • srdečně-cévní systém
 • kůži (má negativní vliv na tloušťku epidermis, její hydrataci, pigmentaci a produkci mazu)
 • růst dlouhých kostí (urychluje uzavírání epifyzárních štěrbin a tím předčasné ukončení růstu kostí, při časném začátku užívání hormonální antikoncepce dochází k poklesu hustoty kostí)
 • snižuje sérové koncentrace minerálních látek (např. hořčík, zinek, nikl)
 • snižuje pohlavní touhu (libido)
 • snižuje hladiny vitamínů (kyselina listová, vitamíny B2, B6, B12 a C)
 • o 50-100% zvyšuje hladiny stresového hormonu kortizolu
 • zasahuje do časných stadií rozvoje rakoviny

Hormonální antikoncepcí se aplikují do těla syntetické hormony, které se svými vlastnostmi odlišují od hormonů, produkovaných vlastním tělem, a zabraňují tvorbě vlastních pohlavních hormonů, takže biochemické procesy v těle řídí převážně cizí – syntetické hormony.

Rozdíly mezi přirozeným a antikoncepčním cyklem

Uvedeme nejpodstatnější rozdíly mezi přirozeným 6>menstruačním cyklem ženy a nepravým — pseudomenstruačním cyklem, který je udržován hormonální antikoncepcí.

1. Hormonální antikoncepcí se aplikují do těla syntetické hormony – estrogeny a syntetické hormony – gestageny, které se svým chemickým složením a biochemickými účinky odlišují od přirozených hormonů. Hormony aplikované do těla zvenčí tlumí ve vaječnících a v dřeni nadledvinek produkci vlastních, přirozených hormonů a biochemické procesy v těle jsou už na úrovni buněčného jádra (na úrovni DNA) řízené převážně syntetickými hormony.

2. Hladiny syntetických hormonů v krvi se výrazně liší od hladin hormonů v době přirozeného (fyziologického) menstruačního cyklu. Je podstatný rozdíl mezi kontinuálním dávkováním hormonů zvenčí (např. hormonální tabletou) a cyklickým fyziologickým dávkováním hormonů, založeným na spolupráci systému hypotalamus, hypofýza, vaječníky, přičemž tento systém spolupracuje i s jinými hormonálními systémy a s mozkovou kůrou. Toto přirozené dávkování v průběhu menstruačního cyklu je mimořádně přesné a citlivě a pružně reaguje i na okamžité potřeby organismu.

3. Při používání hormonální antikoncepce jsou účinky estrogenů blokované anebo modulované syntetickým gestagenem hned od začátku menstruačního cyklu. Při přirozeném menstruačním cyklu nastupují fyziologické účinky přirozeného gestagenu – progesteronu až od  poloviny menstruačního cyklu (přibližně od 10. dne), aby se mohly plně rozvinout pozitivní účinky estrogenů. I samotné gestageny mohou plnohodnotně účinkovat pouze na tom biologickém substrátu, který nejdříve připravily svým účinkem estrogeny.

4. Hladiny androgenů, testosteronu a dehydroepiandrosteronu jsou podstatně snížené (30–50%) a nejsou hormonální antikoncepcí substituované. Nízké hladiny mužských pohlavních hormonů mají negativní vliv na sexualitu a epidermis žen, na  imunitní systém, či kostní hmotu.

Hormonální antikoncepce tak rozvrátí funkce ženských reprodukčních orgánů, nedozrávají folikuly, obsahující vajíčko, nevzniká žluté tělísko, pohyb vejcovodů je zpomalený, biochemické a morfologické změny na sliznici dělohy zabraňují implantaci (uhnízdění) embrya.

Význam přirozeného cyklu

Přirozený menstruační cyklus má pro život ženy a existenci lidstva mimořádný význam, protože periodicky (každý měsíc) připravuje celý organismus na tak vysokou kvalitativní úroveň, která umožňuje ženě zvládnout případné těhotenství a porod. Jeho perfektní mechanismus je skutečným biologickým zázrakem a podmínkou lidské existence. Jedině přirozený menstruační cyklus dělá ženu takovou jaká je, odpovídá za její zdraví, tělesnou krásu a psychickou rovnováhu. Ženy si to často uvědomí až poté, co projdou strastiplnou cestou užívání hormonální antikoncepce.

V důsledku vedlejších účinků přestává hormonální antikoncepci v průběhu jednoho roku užívat 30–50% procent nových uživatelek hormonální antikoncepce, dalších 10–30% přechází na jiný přípravek.

Fáze menstruačního cyklu

Folikulární – výběr nejlepšího tzv. dominantního folikulu (obalu, v němž je uloženo vajíčko)

Ovulační (většinou okolo 14. až 16. dne cyklu) – ze zralého, tzv. Gráfova folikulu se uvolní vajíčko, připravené na oplodnění

Luteální – z prasklého Gráfova folikulu se vytvoří žluté tělísko, které připravuje dělohu na přijetí oplodněného vejce a zabezpečuje výživu oplodněného vajíčka od jeho zahnízdění v děloze až do vývoje placenty. Když nedojde k oplodnění vajíčka, sekrečně přeměněná sliznice dělohy se odloučí a nastává čtvrtá fáze – menstruace.

Krvácení – menstruace

Dopady hormonální antikoncepce na cyklus ženy

 1. Inhibuje dozrávání folikulů v první fázi menstruačního cyklu
 2. Zabraňuje ovulaci
 3. Nedochází ke vzniku žlutého tělíska

Hormonální antikoncepce inhibuje tři ze čtyř fází přirozeného menstruačního cyklu. Neupravuje tedy menstruační cyklus a jeho čtyři fáze, jak se často nepravdivě proklamuje, ale inhibicí prvních tří fází cyklu zabezpečuje neplodnost a na závěr cyklu navozuje falešnou tzv. pseudomenstruaci, která nastane tehdy, když se přestanou dodávat do těla hormony, neboli užívají se tablety, které už neobsahují žádné hormony.

Hormonální antikoncepce byla vyvinuta, aby:
 1. narušila menstruační cyklus
 2. zabránila početí (fertilizaci)
 3. a nakonec, když vše předchozí selže, biochemické a morfologické změny na sliznici dělohy brání pětidennímu embryu (tzv. oplodněné vajíčko) přežít (abortivní účinek)

Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

 • bolest hlavy
 • nevolnost
 • abnormální krvácení z dělohy
 • napětí v prsou
 • bolesti břicha
 • bolesti v kříži
 • zvracení
 • změny nálad, deprese
 • snížení zájmu o sex (snížení libida)
 • přírůstek na váze
 • plísňové a kvasinkové infekce pohlavních orgánů
 • otoky nohou
 • zesílené ochlupení (u přípravků, které obsahují gestagen, který má androgenní účinky)
 • vypadávání vlasů
 • žlučníkové kameny
 • migréna anebo zhoršení jejích projevů
 • rakovina (děložního hrdla, prsu, CNS/hypofýzy, plic, lymfomy a leukémie)

Kombinovaná hormonální antikoncepce je na seznamu dokázaných kancerogenů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a amerického Národního institutu environmentálních zdravotnických věd. Žena umírající na karcinom prsu ztrácí v průměru 19,2 roku očekávané délky života.[1]

Další rizika

Podle studie Světové zdravotnické organizace (WHO) ženy, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, mají 4,15krát vyšší šanci onemocnět venózním tromboembolismem oproti ženám, které ji neužívají.[2] 1–2% těchto onemocnění končí smrtelně. Tyto ženy mají 5,01krát vyšší šanci onemocnět infarktem oproti ženám, které ji neužívají.[3] Toto riziko se výrazně zvyšuje s přibývajícím věkem a s kouřením.

Užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko mozkově-cévní příhody o 40%, u žen s migrénou je toto riziko 9krát vyšší.[4]

Abortivní účinek hormonální antikoncepce

Abortivní účinek je neoddělitelnou součástí mechanismu účinku každé dnes používané hormonální antikoncepce. Žádná žena, která ji užívá, neví, zda zaúčinkoval „antikoncepční“ nebo „abortivní“ účinek.

Ženy často nevědí, že užíváním hormonální antikoncepce ničí nejen svou plodnost (vlivem na hypotalamo-hypofyzární-ovariální osu, narušením funkce vaječníků a dělohy), ale že mohou zničit i nový lidský život. Podstata abortivního účinku je v tom, že estrogen a progesteron se aplikují do těla společně (kombinovaná), nebo se aplikuje jen progesteron (gestagenová), čímž dochází k desynchronizaci vzájemného působení sexuálních hormonů. Výsledkem jsou změny motility vejcovodů a biochemické a morfologické změny na sliznici vejcovodů a dělohy:

 1. Frekvence kontrakcí (motilita) vejcovodů je zpomalená a odpovídá pozdější luteální fázi během přirozeného menstruačního cyklu.[5]
 2. Rozličné syntetické gestageny ovlivňují funkce vejcovodů různým způsobem, především však v nich snižují obsah glykogenu a inhibují různé enzymové aktivity. Syntetické sexuální hormony působí negativně nejen na biochemické reakce, ale byly dokázané i morfologické změny a narušení jemné struktury buněk (např. anomální mitochondrie).
 3. Je narušená synchronizace mezi vývojem embrya a vnitřním prostředím dělohy, protože specifické látky, potřebné k implantaci a fyziologickému vývoji embrya, se tvoří příliš časně.
Například už mezi 9. a 12. dnem užívání hormonální antikoncepce se objevují subnukleární, glykogenem naplněné vakuoly, které je možné pozorovat při přirozeném cyklu až mezi 16. a 18. dnem. Tvorba Golgiho aparátu a produkce glykogenu, proteinů a uhlohydrátů už v 10. dni dosáhne svého vrcholu, k němuž dochází v přirozeném cyklu až uprostřed luteální fáze.

Předčasná a neplnohodnotná sekreční transformace přechází nakonec do stavu tzv. sekrečního vyčerpání.

Závěr

Hormonální antikoncepce nejen že brání vzniku nových lidských životů, ale závažně ovlivňuje zdraví už žijících žen. Oba rodiče by si měli uvědomit, že kromě zdraví budoucí matky jde i o zodpovědnost, do jakého biochemického vnitřního prostředí matky přijmou své dítě – zda do prostředí, které někdy bylo řízeno syntetickými hormony nebo do prostředí, které řídily a řídí vlastní pohlavní hormony.

PharmDr. Jozef Laurinec, Ph.D., klinický farmaceut

[1] ADAM, Z. et al.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha, 2003, s. 206.
[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION COLLABORATIVE STUDY OF CARDIOVASCULAR DISEASE AND STEROID HORMONE CONTRACEPTION: Venous thromboembolic disease and combined oral contraceptives: results of international multicentre case-control study. In: Lancet, 16. December 1995, Vol. 346, Issue 8990, s. 1575-1582.
[3] WORLD HEALTH ORGANIZATION COLLABORATIVE STUDY OF CARDIOVASCULAR DISEASE AND STEROID HORMONE CONTRACEPTION: Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. In: Lancet, 26. April 1997, Vol. 349, Issue 9060, s. 1202-1209.
[4] LEIDENBERGER, F. – STROWITZKI, T. – ORTMANN, O.: Klinische Endokrinologie für Frauenärzte, s. 267.
[5] TAUBERT, H. D. – KUHL, H.: Kontrazeption mit Hormonen, s. 131.

Linka pomoci nabízí doprovázení ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Linka pomoci není zaměřena na podporu sociálního začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE
na 800 108 000 nebo na poradna@linkapomoci.cz

Služby konzultantek:
   pondělí 9-12, 18-21
   středa 9-12, 18-21
   čtvrtek 18-21
   pátek 9-12, 18-21


1:14

Co budeš dělat? Jseš v tom

Living in CZ and unexpectedly pregnant?

Anonymně pište...
Linka pomoci 800 108 000 - offline ×
Služby jsou poskytovány pouze ženám v České republice.

Pokud jste v zahraničí a potřebujete pomoc, napište emailem na adresu info@hnutiprozivot.cz. Děkujeme.

Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR