POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Národní pochod pro život podpoří pět legislativních opatření, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci

12/04/2023, HPŽ ČR pochod pro živottiskové zprávylegislativa

V sobotu 15. dubna se bude v Praze konat Národní pochod pro život, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Účastníci podpoří pět legislativních opatření pro rodiny, těhotné ženy a pro jejich nenarozené děti. Ty zbytečně přicházejí o život zejména kvůli ekonomickým obavám. Hnutí Pro život ČR proto žádá vládu a především Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v současné ekonomické situaci byla prioritou opatření, která ulehčí rodinám čekajícím nečekaně dítě jeho přijetí, a to zvláště rodinám očekávajícím třetí dítě.

Pomoc stovkám nečekaně těhotných žen, kterou každý rok individuálně poskytuje Hnutí Pro život ČR, nemůže vyřešit systémová selhání vedoucí k prudkému poklesu životní úrovně. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu narostl oproti roku 2021 počet umělých potratů na 16438. Zároveň se propadla úhrnná plodnost z 1.83 na 1.66 dítěte na ženu. Ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.

„Hnutí Pro život ČR považuje umělé potraty za zbytečné násilí na ženách a jejich nenarozených dětech. Ve snaze ulehčit rodinám přijetí počatého dítěte proto navrhujeme vládě zcela konkrétní legislativní opatření,“ říká Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.1. Zavedení těhotenského příspěvku pokrývající náklady spojené s těhotenstvím a přípravou na příchod dítěte. Obdobné opatření již přijala v roce 2021 Slovenská republika.

2. Zrušení diskriminačních podmínek u mateřské. Na peněžitou pomoc v mateřství nemá nárok 27 tisíc těhotných žen ročně, přestože se v naprosté většině jedná o rodiny ekonomicky aktivní. Hlavní překážkou je požadavek účasti 270 dní na nemocenském pojištění, jakoby těhotenství bylo nemoc a narození dítěte nepředstavovalo benefit pro stát. Řešením je převedení mateřského příspěvku z nemocenského pojištění mezi nepojistné dávky, jako např. rodičovský příspěvek.

3. Zavedení rodičovského stipendia, aby již během studia bylo prioritou skloubit rodičovství a vysokou školu. Odkládání rodičovství do pozdějšího věku je hlavní příčinou poklesu plodnosti u žen se všemi negativními dopady na zdraví žen a na zdravotní pojištění. Společenský zvyk stavící proti sobě studium a rodičovství je jedním z významných nátlakových faktorů pro podstoupení umělého ukončení těhotenství.

4. Bezúročné půjčky SFPI na bydlení pro ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi. S příchodem třetího dítěte řeší rodiny skokové náklady na bydlení v hodnotě 300-900 tisíc korun. Téměř neřešitelným problémem pro mnohé rodiny je devastující kombinace malého bytu plánovaného pro dvě děti a přesně vypočítaných příjmů na mnohaletou hypotéku. Systematickým a účinným řešením by byla úprava podmínek pro státní půjčky z fondu SFPI na bydlení či refinancování hypotéky pro ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi, které jsou pro stát nenahraditelné.

5. Vrácení DPH na rodinný vůz pro ekonomicky aktivní rodiče se třemi a více dětmi. Investice do mobility představuje druhý největší výdaj při příchodu třetího dítěte. Vzhledem k široké škále variant rodinného soužití a kvůli rozdílným potřebám rodin ve městě, příměstských regionech, menších městech a na vesnicích je na rodině, zda by si pořídila větší vozidlo nebo dvě menší.

Linka pomoci a projekt „Nesoudíme. Pomáháme“
Linka pomoci nabízí bezplatné konzultace a doprovázení nečekaně těhotným ženám a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. „Obracejí se na nás ženy, které by rády daly svému nenarozenému dítěti šanci, potřebují praktickou pomoc, protože pomoc rodiny není dostatečná a sociální pomoc státu se na ně nevztahuje,“ říká Zdeňka Rybová, vedoucí Linky pomoci Hnutí Pro život ČR. „Tyto ženy mají obavy z budoucnosti, z poklesu životní úrovně, obávají se, jak partner zareaguje, cítí se být na všechno samy, nebo je trápí, jak bude rodina v době těhotenství a mateřství splácet hypotéku. Žádnou ženu nesoudíme. Těm, které zaskočilo nečekané těhotenství a trápí se po podstoupeném potratu, nasloucháme a pomáháme jim vyrovnat se se ztrátou nenarozeného dítěte.“

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ je zaměřen na zlepšení informovanosti o nabídce pomoci těm ženám, které se cítí být nuceny k podstoupení umělého potratu, aby nemusely jednat pod nátlakem. Typicky se jedná o situace, kdy partner ženu vyhazuje z bytu, pokud se rozhodne si dítě nechat, nebo kdy rodiče nutí k podstoupení potratu kvůli studiu.

Lobbing a pomoc nečekaně těhotným ženám
Hnutí Pro život ČR kromě individuální pomoci těhotným ženám zároveň lobbuje za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Proto přichází s konkrétními návrhy a opatřeními na investice do ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi.

Během posledních let přispělo Hnutí Pro život ČR svými připomínkami a návrhy k:

  • doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku v případě dřívějšího (často nečekaného) početí a narození dalšího dítěte. Opatření pomáhá tisícům rodin ročně.
  • rozšíření využití státní mimořádné okamžité pomoci i na hypotéky pro středně příjmové rodiny
  • rozšíření podmínek SFPI pro úvěry na bydlení
  • úpravě trestního zákoníku - nulová tolerance k vydírání těhotných žen. Toto se zvláště týká vydírání těhotných k podstoupení legálního umělého potratu.
  • zavedení konzultačního výkonu propláceného gynekologům, chtějí-li věnovat více času nečekaně těhotným ženám
  • pietnímu zacházení s dětmi zemřelými před narozením

Radim Ucháč zdůrazňuje: „Hnutí Pro život ČR se nevěnuje a odmítá být jakkoliv spojováno s jinými společenskými a politickými tématy. Věnujeme se výhradně praktické pomoci nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po podstoupeném potratu. Systematicky usilujeme o společnost přátelskou k nečekaně těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem.“

Hnutí Pro život ČR je financováno díky podpoře mnoha tisíců drobných dárců z celé České republiky. Není příjemcem žádných státních ani jiných dotací či grantů.


Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítětiOtec a jeho práva rozhodovat o životě dosud nenarozeného dítěte
Zákon 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství zcela vyčleňuje otce z rozhodování o potracení počatého dítěte, a to bez ohledu na poměr, v jakém se muž vůči ženě, se kterou zplodil dítě, nachází. Zákon nerozlišuje, zda muž a žena tvořili pouze pár na jednu noc, stabilní partnerský pár nebo zda jsou manželé.

Vláda musí ocenit přínos ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život chce Hnutí Pro život ČR podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více dětí. Tyto rodiny zvláště nesou břímě nákladů na výchovu další generace. Hnutí Pro život ČR navrhuje dvě opatření: bezúročná podpora bydlení z fondu SFPI a odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+.

Ženy podstupují umělý potrat především kvůli nespolehlivosti partnera a z ekonomických důvodů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Ipsos pro Hnutí Pro život ČR
Nespolehlivost partnera je pro čtvrtinu žen důvodem pro umělý potrat nečekaně počatého dítěte. Jako další významný důvod k podstoupení umělého potratu uvedly respondentky ekonomické důvody. To jsou jen některé ze zjištění exkluzivního průzkumu agentury IPSOS zpracovaného pro Hnutí Pro život ČR mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021.


načíst další


Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2023  Hnutí Pro život ČR