Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Modlitební setkání

Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v porodnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.

Květen 2017

modlitební aktivity v červnu, červenci, srpnu, září, říjnu, listopadu

 Út
02.05.2017 16:00
Zlín, areál nemocnice Tomáše Bati
modlitba růžence před porodnicí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za ochranu nenarozených dětí
 
02.05.2017 18:15
Brno, porodnice Obilní trh
Každé úterý od 18:15 modlitba před porodnicí
 St
03.05.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
03.05.2017 16:30
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Pá
05.05.2017 21:00
Maria Hilf, poutní místo P. Marie Pomocné u Zlatých Hor
Noční křížová cesta na Velký pátek za ochranu každého lidského života a další aktuální úmysly. Začátek ve 21 hod. u 1. zastavení. Bus odjíždí z Jeseníku od kostela ve 20:15. Pro starší je křížová cesta v ambitech Maria Hilf ve 21:30.
 So
06.05.2017 17:00
Brumov-Bylnice, kostel sv. Václava
Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin každou 1. sobotu v měsíci
 Ne
07.05.2017 17:00
Praha - Dejvice, kostel sv. Václava
Adorace a růženec za nenarozené děti a za ochranu lidského života
 Po
08.05.2017 08:00
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Út
09.05.2017 18:15
Brno, porodnice Obilní trh
Každé úterý od 18:15 modlitba před porodnicí
 St
10.05.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
10.05.2017 16:30
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Pá
12.05.2017 17:30
Tišnov, kostel sv. Václava
Růženec za ochranu života a po mši sv. v 18 hodin krátká adorace za ochranu života
 So
13.05.2017 16:00
Kladno - Kročehlavy, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
adorace a modlitby za obrácení a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných na nenarozených dětech a za ochranu a bezpečí pro všechny, kdo jsou na životě ohroženi
 Po
15.05.2017 08:00
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Út
16.05.2017 18:15
Brno, porodnice Obilní trh
Každé úterý od 18:15 modlitba před porodnicí
 St
17.05.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
17.05.2017 16:30
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Čt
18.05.2017 18:00
Ostrava - Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého
Adorace s modlitbami za ochranu života od početí do přirozené smrti
 So
20.05.2017 20:00
Zašová, kostel Navštívení Panny Marie
adorace a od 22 hodin mše sv. za zastavení potratů v naší zemi a na odčinění tohoto velkého zla
 Po
22.05.2017 08:00
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Út
23.05.2017 18:15
Brno, porodnice Obilní trh
Každé úterý od 18:15 modlitba před porodnicí
 St
24.05.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
24.05.2017 16:30
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Čt
25.05.2017 16:00
Olomouc, porodnice Fakultní nemocnice
Modlitba růžence, aby bylo zastaveno zlo potratů
 Po
29.05.2017 08:00
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.
 Út
30.05.2017 18:15
Brno, porodnice Obilní trh
Každé úterý od 18:15 modlitba před porodnicí
 St
31.05.2017 08:15
Praha 2, kostel sv. Ignáce / porodnice u Apolináře
růžencový pochod a modlitba u porodnice U Apolináře
 
31.05.2017 16:00
Vrbatův Kostelec, kostel sv. Havla
bohoslužba slova a adorace za nenarozené děti a matky, aby se daly na pokání
 
31.05.2017 16:30
Strakonice, nemocniční kaple
za nemocné a zdravotníky, umírající, ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti každé pondělí v 8 hod. a každou středu v 16:30 hod.


Aktuální modlitební úmysl

Květen: Za vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina
Červen: Za biskupy, kněze a jáhny, za jejich službu životu

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Petřvald u Karviné, kostel sv. Jindřicha

Pá 26.05.2017, 18:00

Třinec, kostel sv. Alberta

So 27.05.2017, 17:00

Ostrava - Poruba, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Ne 28.05.2017, 19:00

Olomouc

Po 29.05.2017

Jihlava, kostel Matky Boží

Po 29.05.2017, 17:00

Plzeň, kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul.

Út 30.05.2017, 18:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří denně prosíme Boha za zastavení umělých potratů, obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, kteří by se připojili k duchovnímu úsilí za ochranu lidského života, zastavení potratů a všech praktik ohrožující životy nenarozených dětí.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší
Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem napište nám na info@hnutiprozivot.cz.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 21. května 2017 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
25. březen: Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Z rozhodnutí České biskupské konference slavíme slavnost Zvěstování Páně, 25. březen, jako "Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti". Při této příležitosti budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Mé soukromé přesvědčení je, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz