Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší

Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem napište nám na info@hnutiprozivot.cz.

Květen 2017: Za vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina.
Červen 2017: Za biskupy, kněze a jáhny, za jejich službu životu.

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Při letošních májových pobožnostech jistě budeme více pamatovat na události přesně před sto lety, tedy na začátek zjevení Panny Marie ve Fatimě. Tedy na naléhavý apel nebes na lidstvo ženoucí se do zkázy svou bezbožností a bezohledností. Velice pěkně vystihl podstatu fatimských poselství papež Benedikt XVI.: „Uprostřed našeho racionalismu a oproti moci povstávajících diktatur nám Bůh ukazuje pokoru Matky, která se zjevuje dětem a jim říká to podstatné: víra, naděje, láska, pokání.“

Pokora Matky a důvěra projevená malým dětem kontra pýcha mocných s milióny mrtvých. Přes 37 miliónů během 1. světové války, přes 62 miliónů během 2. světové války, milióny obětí různých diktátorských režimů… Jistě k tomu všemu můžeme přičíst milióny uměle potracených dětí. Panna Maria ve Fatimě prohlásila, že nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí. Abychom mohli mít jednou my i ti, za které se modlíme, podíl na tomto vítězství, je třeba následovat rad a příkladu naší nebeské Matky, jít cestou neustálého úsilí o proměnu našeho vlastního srdce, neustálého přitakání Otcově vůli, tedy cestou pokání. Ve třetím fatimském zjevení volá anděl: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Toto slovo, spolu se slovy „hřích“, „trest“, „očistec“, „peklo“, „půst“, „svátost smíření“ a dalšími podobnými, se stalo v některých katolických kruzích doslova slovem sprostým a zakázaným. Ale bez pokání není možné těžit z nesmírných darů Božího milosrdenství. I o tom jsme přeci rozjímali během loňského Svatého roku milosrdenství. Ztráta úcty k lidskému životu je jedním z plodů ztráty bázně před Bohem a z ní pramenícího pokání.

V červnu budeme pamatovat zvláště na otce biskupy, kněze a jáhny. Jako zvláštní pokušení vnímám u nás duchovních, že se někdy více ohlížíme na ty vně církve, zvláště na mocné nebo nám odporující. Co asi řeknou na to či ono? Jak to formulovat, abychom je příliš nepodráždili, aby nás neprohlásili za hlupáky a fanatiky? Abychom byli moderními křesťany plnohodnotně zapojenými do budování demokratické společnosti? Nemyslím si, že máme být hulváty nebo věčnými bojovníky proti všem. Ale neuškodilo by nám být nějak víc pastýři, nějak víc Kristovi, nějak víc Boží.

Bratři a sestry, veliké díky za Vaši účast či modlitební podporu Národního pochod pro život a rodinu, který se letos uskutečnil v sobotu 22. dubna v Praze. Přítomnost otců biskupů podtrhla význam této akce.

Srdečně Vás všechny zvu v neděli 21. května na naši pravidelnou pouť na Svatý Kopeček u Olomouce, letos podruhé ve spojení s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou začne v 10:30. Kdo ale chce s námi opět absolvovat minipouť, vyrážíme v 9:45 z ulice V Lipkách (stanice Samotišky, autobus č. 11, jede z Hlavního nádraží). Po mši svaté bude venku připraven program a občerstvení pro rodiny s dětmi, od 13 hodin pak možnost se v basilice pomodlit svatý růženec a spočinout do 14. hodiny před Nejsvětější svátostí.

Kéž tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí, naše nebeská Matko! Bratři a sestry, přeji a vyprošuji Vám i Vašim blízkým vše dobré!

Jiří Korda, kněz Kristův

2017
leden, únor, březen, duben, květen, červen
2016
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2015
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2014
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2013
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen listopad, prosinec
2012
leden, březen, duben, květen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2011
září, říjen, listopad, prosinec


Aktuální modlitební úmysl

Květen: Za vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina
Červen: Za biskupy, kněze a jáhny, za jejich službu životu

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Petřvald u Karviné, kostel sv. Jindřicha

Pá 26.05.2017, 18:00

Třinec, kostel sv. Alberta

So 27.05.2017, 17:00

Ostrava - Poruba, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Ne 28.05.2017, 19:00

Olomouc

Po 29.05.2017

Jihlava, kostel Matky Boží

Po 29.05.2017, 17:00

Plzeň, kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul.

Út 30.05.2017, 18:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří denně prosíme Boha za zastavení umělých potratů, obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, kteří by se připojili k duchovnímu úsilí za ochranu lidského života, zastavení potratů a všech praktik ohrožující životy nenarozených dětí.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Modlitební setkání
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v porodnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 21. května 2017 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
25. březen: Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Z rozhodnutí České biskupské konference slavíme slavnost Zvěstování Páně, 25. březen, jako "Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti". Při této příležitosti budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Mé soukromé přesvědčení je, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz