Jsme kreativní Jsme pro život

Irské a severoirské zákony proti potratům zachraňují životy

04/08/2017, prolifecampaign.ie, bothlivesmatter.org

Na Irsko i Severní Irsko je dlouhodobě vyvíjen nátlak na změnu zákonů chránících život. Díky těmto zákonům se však na irském ostrově narodilo více než 200 tisíc lidí. V Irsku chrání život člověka od okamžiku početí 8. ústavní dodatek. Severní Irsko na rozdíl od zbytku Velké Británie neschválilo v roce 1967 potratový zákon, který patří k nejliberálnějším na světě.

V Irsku probíhá debata o zrušení 8. ústavního dodatku, který chrání život dítěte od okamžiku početí a zajišťuje, aby ženy během těhotenství dostaly veškerou potřebnou péči. V rámci kampaně na zachování dodatku analyzovala organizace Pro Life Campaign mezinárodní míry potratovosti. Došla k závěru, že minimálně desítky tisíce lidí jsou v Irsku dnes naživu právě kvůli zákonné ochraně počatých dětí.

Od roku 1994 do roku 2014 bylo v Anglii a Walesu provedeno Irkám 108 tisíc potratů. Irská analýza na základě porovnání míry potratovosti několika západoevropských zemí došla k závěru, že míra potratovosti v Irsku by bez existence 8. ústavního dodatku byla mnohem vyšší než ta současná (5,2%), protože většina západoevropských zemí má míru potratovosti až pětkrát vyšší.

Na podporu ochrany jak počatých dětí, tak jejich matek vzniklo v Severním Irsku hnutí "Both Lives Matter" (Na obou životech záleží) a stejnojmenná kampaň. Cílem je lepší péče o těhotné ženy v krizi a vytvoření kulturního prostředí, které si cení každé ženy a jejího počatého dítěte. Také toto hnutí zpracovalo zprávu, podle níž dnes žije v Severním Irsku nejméně sto tisíc mužů, žen a dětí, kteří by jinak nepřežili, kdyby zde platil britský potratový zákon z roku 1967.

V roce 2014 bylo v Severním Irsku provedeno asi padesát potratů. Při započtení 800 žen, které jezdí na potrat do Velké Británie, a nelegálního online obchodu s potratovými tabletami je míra potratovosti v Severním Irsku na jednoho obyvatele sedmkrát nižší než ve Velké Británii. Každý rok se narodí tři tisíce dětí, které by se jinak nenarodily.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každý rok se na světě provede asi 40-50 milionů potratů. V Anglii a Walesu bylo od roku 1967 zabito více než osm milionů dětí před narozením. To je více než počet obyvatel celého irského ostrova.

V roce 2015 se v Anglii a Walesu narodilo téměř 700 tisíc dětí. Ve stejném období bylo zabito téměř 200 tisíc dětí před narozením - na každé tři narozené děti připadá jedno potracené. Ve 45 letech bude mít jedna ze tří žen za sebou potrat. Z celkového počtu téměř dvou milionů potratů za posledních deset let byly provedeny pouze čtyři z důvodu "záchrany života ženy". Většina potratů byla ze sociálních důvodů.

Jak dokládají obě zprávy, zákony utvářejí kulturní normy, takže mnoho žen a jejich partnerů na irském ostrově o potratu vůbec neuvažuje jako o první volbě.

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou zpravodaj. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Jak vznikalo v Československu "právo na potrat"
Ve druhé polovině 20. století došlo ve většině zemí socialistického východního bloku k uzákonění umělých potratů. V Československu tak učinil zákon č. 68/1957 Sb., který navázal na starší, meziválečné poslanecké iniciativy v tomto směru.
Irové rozhodnou koncem května o osudu osmého ústavního dodatku (aktualizace)
Aktualizace 27. 5.: Irové hlasovali v referendu v poměru 66.4 % ku 33.6 % pro zrušení 8. ústavního dodatku.
Původní zpráva: V pátek 25. května rozhodnou Irové v referendu o osudu osmého dodatku irské ústavy. Ten chrání právo na život jak matky, tak nenarozeného dítěte. Hlasovat NE znamená zachování stávajícího právního stavu, hlasovat ANO znamená jeho zrušení.
Loni se narodilo opět více dětí, stále jich však chybí 29 tisíc
Český statistický úřad zveřejnil předběžnou statistiku provedených umělých potratů za rok 2017, kdy bylo zabito 19 389 dětí před narozením. Zároveň přibylo narozených dětí, celkem se v roce 2017 narodilo 114 405 dětí. Stále však chybí 29 500 dětí, aby ČR dosáhla alespoň prosté reprodukce populace.
Počet statisticky evidovaných umělých potratů klesá
Český statistický úřad zveřejnil předběžnou statistiku umělých potratů za první tři čtvrtletí roku 2017. V tomto období bylo provedeno 14 599 umělých potratů. Ve stejném období roku 2016 bylo zabito před narozením 15 588 dětí.
Polské černé protesty: Spontánní hnutí nebo důsledek velkých finančních investic?
Loňské tzv. černé protesty byly prezentovány jako spontánní hnutí proti plné legislativní ochraně nenarozených dětí v Polsku. Z analýzy veřejně dostupných materiálů však vyplývá, že na údajně spontánní akce obdržely feministické organizace značné finanční prostředky ze zahraničí, zejména z organizací financovaných Georgem Sorosem. Analýzu vypracoval polský právnický institut Ordo Iuris.
Nárůst prodeje postkoitální antikoncepce
Podle oficiálních statistik klesá počet umělých potratů i počet uživatelek hormonální antikoncepce. Zároveň však výrazně stoupá prodej postkoitální antikoncepce účinné až do pěti dní po styku a která může působit i jako rané abortivum. Je k dostání bez lékařského předpisu.
V prvním pololetí roku 2017 klesl počet evidovaných umělých potratů
V prvním pololetí roku 2017 bylo provedeno 9 948 umělých potratů. Ve stejném období roku 2016 bylo zabito před narozením 10 670 dětí. Předběžnou statistiku zveřejnil Český statistický úřad.
Evropský parlament: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá všechny země EU, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu - Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Europoslanci tak ale zároveň odsouhlasili, že zabíjení nenarozených dětí nemá být považováno za formu násilí na ženách.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz