Jsme kreativní Jsme pro život

Irské a severoirské zákony proti potratům zachraňují životy

04/08/2017, prolifecampaign.ie, bothlivesmatter.org

Na Irsko i Severní Irsko je dlouhodobě vyvíjen nátlak na změnu zákonů chránících život. Díky těmto zákonům se však na irském ostrově narodilo více než 200 tisíc lidí. V Irsku chrání život člověka od okamžiku početí 8. ústavní dodatek. Severní Irsko na rozdíl od zbytku Velké Británie neschválilo v roce 1967 potratový zákon, který patří k nejliberálnějším na světě.

V Irsku probíhá debata o zrušení 8. ústavního dodatku, který chrání život dítěte od okamžiku početí a zajišťuje, aby ženy během těhotenství dostaly veškerou potřebnou péči. V rámci kampaně na zachování dodatku analyzovala organizace Pro Life Campaign mezinárodní míry potratovosti. Došla k závěru, že minimálně desítky tisíce lidí jsou v Irsku dnes naživu právě kvůli zákonné ochraně počatých dětí.

Od roku 1994 do roku 2014 bylo v Anglii a Walesu provedeno Irkám 108 tisíc potratů. Irská analýza na základě porovnání míry potratovosti několika západoevropských zemí došla k závěru, že míra potratovosti v Irsku by bez existence 8. ústavního dodatku byla mnohem vyšší než ta současná (5,2%), protože většina západoevropských zemí má míru potratovosti až pětkrát vyšší.

Na podporu ochrany jak počatých dětí, tak jejich matek vzniklo v Severním Irsku hnutí "Both Lives Matter" (Na obou životech záleží) a stejnojmenná kampaň. Cílem je lepší péče o těhotné ženy v krizi a vytvoření kulturního prostředí, které si cení každé ženy a jejího počatého dítěte. Také toto hnutí zpracovalo zprávu, podle níž dnes žije v Severním Irsku nejméně sto tisíc mužů, žen a dětí, kteří by jinak nepřežili, kdyby zde platil britský potratový zákon z roku 1967.

V roce 2014 bylo v Severním Irsku provedeno asi padesát potratů. Při započtení 800 žen, které jezdí na potrat do Velké Británie, a nelegálního online obchodu s potratovými tabletami je míra potratovosti v Severním Irsku na jednoho obyvatele sedmkrát nižší než ve Velké Británii. Každý rok se narodí tři tisíce dětí, které by se jinak nenarodily.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každý rok se na světě provede asi 40-50 milionů potratů. V Anglii a Walesu bylo od roku 1967 zabito více než osm milionů dětí před narozením. To je více než počet obyvatel celého irského ostrova.

V roce 2015 se v Anglii a Walesu narodilo téměř 700 tisíc dětí. Ve stejném období bylo zabito téměř 200 tisíc dětí před narozením - na každé tři narozené děti připadá jedno potracené. Ve 45 letech bude mít jedna ze tří žen za sebou potrat. Z celkového počtu téměř dvou milionů potratů za posledních deset let byly provedeny pouze čtyři z důvodu "záchrany života ženy". Většina potratů byla ze sociálních důvodů.

Jak dokládají obě zprávy, zákony utvářejí kulturní normy, takže mnoho žen a jejich partnerů na irském ostrově o potratu vůbec neuvažuje jako o první volbě.

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou zpravodaj. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Nárůst prodeje postkoitální antikoncepce
Podle oficiálních statistik klesá počet umělých potratů i počet uživatelek hormonální antikoncepce. Zároveň však výrazně stoupá prodej postkoitální antikoncepce účinné až do pěti dní po styku a která může působit i jako rané abortivum. Je k dostání bez lékařského předpisu.
V prvním pololetí roku 2017 klesl počet evidovaných umělých potratů
V prvním pololetí roku 2017 bylo provedeno 9 948 umělých potratů. Ve stejném období roku 2016 bylo zabito před narozením 10 670 dětí. Předběžnou statistiku zveřejnil Český statistický úřad.
Polské černé protesty: Spontánní hnutí nebo důsledek velkých finančních investic?
Loňské tzv. černé protesty byly prezentovány jako spontánní hnutí proti plné legislativní ochraně nenarozených dětí v Polsku. Z analýzy veřejně dostupných materiálů však vyplývá, že na údajně spontánní akce obdržely feministické organizace značné finanční prostředky ze zahraničí, zejména z organizací financovaných Georgem Sorosem. Analýzu vypracoval polský právnický institut Ordo Iuris.
Evropský parlament: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá všechny země EU, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu - Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Europoslanci tak ale zároveň odsouhlasili, že zabíjení nenarozených dětí nemá být považováno za formu násilí na ženách.
Kanadská aktivistka pro život propuštěna na svobodu
Mary Wagnerová, které hrozilo osmnáct měsíců vězení za vstup do torontské potratové kliniky, byla po soudním slyšení propuštěna na svobodu. Stalo se tak poté, co soudce v srpnu povolil zasílání dopisů v její prospěch. Během jednoho měsíce přišlo více než 850 dopisů, 34 tisíc e-mailů a 67 tisíc petičních podpisů z celého světa.
OSN redefinuje právo na život
Výbor OSN pro lidská práva chce na svém říjnovém zasedání prezentovat komentář k článku 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který zaručuje právo na život. Nově má být toto právo interpretováno včetně práva na potrat.
Absurdní pomoc obětem hurikánu Harvey
Texaský potratový řetězec Whole Woman's Health nabízí obětem hurikánu Harvey celé září bezplatné potraty. Takto si představují pomoc i další propotratové organizace, které vyzývají k zasílání darů texaským potratovým fondům.
Představitelé hnutí pro život v USA apelují na Kongres, aby okamžitě přestal financovat Planned Parenthood
Nejznámější představitelé hnutí pro život v USA poslali kongresu dopis, v němž apelují na legislativní ukončení financování propotratové organizace Planned Parenthood. Denně je v jejich zařízeních zabito cca 900 dětí před narozením.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz