Jsme kreativní Jsme pro život

Ze zákulisí Národního pochodu pro život a rodinu

03/04/2017, HPŽ ČR

V sobotu 22. dubna se v Praze uskuteční již sedmnáctý Národní pochod pro život a rodinu. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR, přibližuje smysl celé akce, její historii i to, jak probíhá samotná příprava.

Jaká je vize pochodu pro život?
Snažíme se, aby celá tato akce byla znamením naděje. Chceme povzbudit společnost, že jsou zde tisíce lidí, kterým záleží na nenarozených dětech, kteří jsou ochotni pomáhat a kteří i vlastním životem dosvědčují, že mít v dnešní době rodinu a děti je možné. Myslím, že je to důležité právě dnes, když se řeší nejen imigrace, ale i vymírání evropských národů.

Co se změnilo za ty roky, co se pochody pro život uskutečňují?
Pochod pro život byl a stále je trochu oříšek. Je to demonstrace? Osvěta? Kající procesí? Principem demonstrace je ukázat svaly a zastrašit vládce k prosazení cíle. Nemáme sílu ani ambice tvrdých pěstí. Navíc jsou silová řešení vždy krátkodobá, jako dům na písku. Proto jsou i takto pojaté pochody pro život se siláckými proklamacemi bezzubé. Náboženskou pouť zase ruší transparenty, vlajky a obecně občanský rozměr. Osvětu zase dělají lépe jednotlivci než tisícihlavý dav.
Jako nejrozumnější proto vidíme manifestovat jiný životní styl. Povzbudit společnost v tom, že mít zdravou rodinu je možné, že každé dítě je požehnáním, že každé ženě pomůžeme a že Bůh je skutečným pramenem života. Neméně důležití jsou samotní účastníci. Potkat stovky krásných rodin a lidí se stejnými postoji, projít s tolika lidmi centrem Prahy a prosit za budoucnost naší země v katedrále a na Václavském náměstí – to všem zúčastněným dodá velké povzbuzení.

S jakým tématem vystupuje letošní ročník pochodu pro život, který je tentokráte i "pro rodinu"?
Chceme jít na kořen věci. Připomínáme, že skutečným řešením potratů je rodina založená na manželství. Je to nejstabilnější prostředí pro přijetí a výchovu dětí. Je-li na manžela spolehnutí, manželka o potrat nežádá. A když mají manželé problémy, širší rodina pomáhá nejúčinněji. Zároveň jsme chtěli navázat aktivnější spolupráci s centry pro rodinu.

Jak dlouho se pochod pro život připravuje?
Přípravy začínají tři čtvrtě roku před vlastním termínem. Nejnáročnější je pak období několika měsíců před akcí, kdy je třeba připravit logistiku, propagaci, kontaktovat redakce médií, spolupracující organizace, poslat ochotným dobrovolníkům plakáty, připravit články, tiskové zprávy, natočit a sestříhat videopozvánky, domluvit občerstvení, dopravu – letos vlakovou i autobusovou, toalety, nově bezpečnostní kontroly na Pražském hradě, zastavení dopravy atd. Jsou to stovky drobností, na které je třeba pamatovat.

Kolik lidí je potřeba na přípravu?
Připravujeme to v podstatě ve třech lidech. S odbornými úkoly nám pomáhá několik profesionálů – třeba grafici nebo kameramani. S propagací a organizací společné cesty pak pomáhají stovky ochotných lidí z celé republiky. A samozřejmě se celá akce neobejde bez dobrovolníků v den konání a těch není nikdy dost.

Někteří lidé si stěžují, že vymizely kříže a že ztrácí se náboženský rozměr.
Pochod pro život nebyl nikdy výlučně náboženskou akcí a bylo by špatné jej takto redukovat. Vždy jsme se snažili harmonizovat oba rozměry – občanský i náboženský. Program začíná téměř dvouhodinovou bohoslužbou v katedrále. Na Klárově program pokračuje odpočinkem s kulturním programem. Vlastní průvod hlavním městem je koncipován občansky, manifestačně s cílem společnost povzbudit. Celý pochod pro život končí požehnáním na Václavském náměstí.
Bílé kříže působí dobře, když jste v průvodu. Na televizních záznamech a fotografiích, které vytvářejí hlavní společenský dopad, však řady křížů vyvolávají dojem hřbitova. Evokují spíše tryznu, pochod smrti. Proto jejich používání sice nijak neomezujeme, ale ani nepodporujeme.
Každého, kdo touží se více veřejně modlit za zabité nenarozené děti, zveme k připojení se k Modlitbám za nejmenší. Každý rok v květnu pořádáme pouť na Svatý Kopeček u Olomouce či 28. prosince na Betlémská neviňátka v Praze smírnou pouť za potracené děti, jejich rodiče a zdravotníky. Začíná u Pražského Jezulátka a končí u hrobu sv. Ludmily na Pražském hradě.

Letos se pochod pro život překvapivě nekoná 25. března?
Termín jsme posunuli na přání kardinála Dominika Duky, protože měl být v zahraničí. Změna termínu byla ale paradoxně přínosná. Umožnila lépe propojit slavnost Zvěstování Páně s tématem ochrany života nenarozených dětí. Diecézní biskupové nebo jimi pověření kněží v jednotlivých diecézích sloužili mše svaté na tento úmysl. Farnostem byly doporučeny tematické přímluvy a mnoho věřících poprosilo své kněze ve farnostech, aby také na tento úmysl sloužili mše svaté. Jsem přesvědčen, že to přinese své ovoce.

Vnímáš, že na pochody pro život dnes chodí jiní lidé než v minulosti?
Nemyslím si to. Možná se více zapojují "normální" lidé, kteří se necítí být zrovna hrdiny, ale svým svědectvím života ve skutečnosti možná účinněji proměňují své okolí.

Není celá akce pojata zbytečně profesionálně?
Snažíme se účast ulehčit především rodinám s dětmi. Není jednoduché vstávat třeba ve čtyři ráno, sbalit rozespalé děti a vrátit se domů v devět nebo deset večer. Tak jim chceme ulehčit, jak nejlépe můžeme. Vše se snažíme dělat co nejlíp. A když můžeme domluvit třeba zvláštní vlak, proč to neudělat?

Kdo všechno sponzoruje pochod pro život?
Neexistuje žádný zvláštní dárce. Pouze kardinál Dominik Duka bude hradit část nákladů za oběd pro rodiny. Přihlášeným účastníkům posíláme prosbu o dar s odhadem nákladů na dopravu a jídlo. Někdo pošle více, někdo méně. Od počátku jsou veškeré aktivity Hnutí Pro život ČR možné jen díky podpoře tisíců lidí.

V posledních letech se rodí více dětí a klesá počet potratů.
Věříme, že každodenní modlitby tří tisíc lidí zapojených do Modliteb za nejmenší přinášejí ovoce. A pak samozřejmě také osvětová a praktická pomoc – naše a dalších organizací.

Je nějaká nová vize, jak chcete změnit potratovou politiku?
Účinná změna politiky a legislativy musí vždy respektovat klima ve společnosti. A proto na něm pracujeme. Akcentujeme zodpovědnost mužů za ženu i počaté dítě. Získáváme gynekology a další lékaře pro praktickou pomoc ženám prostřednictvím projektu Nesoudíme. Pomáháme. Politikům opakujeme naši letitou zkušenost, že potrat bývá ženám zpravidla vnucený.
V některých zemích existuje legislativa umožňující, aby si lidé sami zakázali třeba vstup do heren. Podobné to může být u potratu – např. zřízení registru "žadatelek o umělý potrat", do kterého by se mohla předem zaregistrovat žena, dokud není těhotná. Pokud by v registru zaregistrována nebyla, nemohl by jí být potrat proveden. Řešení by respektovalo současné společenské klima a zároveň by ochránilo ženy před zkratkovitým jednáním jejích nejbližších, rodiny, přátel či zaměstnavatelů. V počátku těhotenství je žena vlivem hormonální smršti obdobně zranitelná jako v šestinedělí a bylo by fér, aby měla stejnou právní ochranu jako v šestinedělí.

Proč to všechno děláte?
Každý touží dělat to, co má smysl. Podílet se na záchraně životů nenarozených dětí, pomáhat jejich matkám se smířit s Bohem a lékařům udělat krok k dobru má smysl.

ptala se Radka Prentisová

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou náš časopis. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Spot Miláčku, já jsem těhotnej v České televizi a Českém rozhlase
Videospot „Miláčku, já jsem těhotnej“ běží od 12. do 19. listopadu v České televizi a je součástí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Videospot upozorňuje na přehlížené téma nucení žen k potratu a akcentuje společenskou zodpovědnost muže za ženu a počaté dítě. Na natočení se podíleli herci Ester Geislerová, Matouš Ruml a Josef Polášek. Kampani se bude věnovat i Český rozhlas.
Hnutí Pro život ČR: Investujme do prenatální léčby, ne do odchytu dětí s Downovým syndromem
Hnutí Pro život ČR nesouhlasí se záměrem financovat z veřejného zdravotního pojištění testování nenarozených dětí formou NIPT vyšetření. Doporučuje Ministerstvu zdravotnictví a VZP, aby se veřejné prostředky neinvestovaly do eugenických selekcí postižených lidí, ale aby se investovaly do prenatální léčby. Jedná se o 1,8 miliardy Kč ročně.
Přejmenují mateřskou a rodičovskou dovolenou na mateřskou a rodičovskou péči?
Zavádějící a znevažující názvy období, kdy se matka a otec starají o své malé děti, tedy mateřská a rodičovská dovolená, by mohly z české legislativy zmizet. Novelu zákona, která navrhuje přejmenování na mateřskou a rodičovskou péči, podal na podnět Hnutí Pro život ČR poslanec Aleš Juchelka a podepsalo ji dalších třicet pět poslanců.
Poslanci chtějí podpořit rodiny s dětmi. Podpora je cílena především na rodiny čekající nečekaně další dítě
Poslanci napříč politickým spektrem navrhli novelu zákona, která umožní rodinám dočerpat rodičovský příspěvek, který při narození dalšího dítěte propadá státu. Novelu připravil poslanec Aleš Juchelka.
Správně vidíme jen srdcem - Informační oběžník 4/2018
Nové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, se věnuje možnostem léčby dětí před narozením. Strach rodičů z nemoci očekávaného dítěte je přirozený. Strach ale nemá mít poslední slovo. Život postiženého dítěte je skutečným darem. Sice mimořádně těžkým, ale s možností prožít život také mimořádně bohatý.
Odborná pomoc nečekaně těhotným ženám jde k ministrovi zdravotnictví
Nový zdravotní výkon, který by měl pomoci nečekaně těhotným ženám, odborná komise při Ministerstvu zdravotnictví na konci června nedoporučila. Proti byli především zástupci zdravotních pojišťoven. Rozhodnutí komise může změnit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Komu bylo více odpuštěno, více miluje - Informační oběžník 3/2018
Nové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí ohlédnutí za letošním Národním pochodem pro život a rodinu, historický exkurz do období První republiky, kdy proběhly první pokusy legalizovat umělé potraty, a věnuje se také tématu antikoncepce.
Svolání členské schůze Hnutí Pro život ČR 2018
Předsednictvo Hnutí Pro život ČR svolává výroční členskou schůzi na úterý 12. června 2018 od 18 do 20 hodin v Praze. Místo setkání bude upřesněno přihlášeným nejpozději týden před schůzí podle počtu zúčastněných členů.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz