Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Pouť Modliteb za nejmenší 28. prosince v Praze

V Praze se na svátek Svatých Mláďátek ve čtvrtek 28. prosince 2017 opět uskuteční Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hodin v kostele u Pražského Jezulátka mší svatou, kterou bude sloužit biskup Karel Herbst.

Program
11:00 requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Karel Herbst
12:00 pěší pouť přes Petřín
12:45 občerstvení v refektáři bratří kapucínů
14:00 modlitba v Loretě
15:00 modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově
16:15 modlitba za národ ve Svatováclavské kapli

Pro Pouť Modliteb za nejmenší je založena událost na Facebooku. Přidejte se, pozvěte i své přátele a sdílejte ji na svém profilu.

V České republice bylo v roce 2016 usmrceno před narozením 20 406 dětí.

Kontakt: P. MUDr. Jiří Korda, 725 797 561

Přílohy:


Aktuální modlitební úmysl

Říjen: Za učitele a vychovatele
Listopad: Sto let republiky - dostiučinění za hříchy v ní spáchané proti životu

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Šumavské Hoštice, kostel sv. Filipa a Jakuba

Ne 21.10.2018, 10:15

Praha - Trója, kaple sv. Kláry

Ne 21.10.2018, 11:00

Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Ne 21.10.2018, 19:00

Olomouc

Po 22.10.2018

Hořice, kostel Narození Panny Marie

Út 23.10.2018, 12:00

Nový Hrádek, kostel sv. apoštolů Petra a Pavla

Út 23.10.2018, 18:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
mobil: 725 797 561
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří se denně modlíme se za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí a za obrácení společnosti.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, aby se připojili k duchovnímu úsilí za obnovu kultury života v naší zemi.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Modlitební setkání
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v nemocnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.
Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší
Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem, napište nám na info@hnutiprozivot.cz.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 20. května 2018 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Nelze proto vyloučit, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz