POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT



Kontakt


Hnutí Pro život ČR, z.s.
Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha
Sídlo: Jánská 2269/26, 586 01  Jihlava
IČO: 46260358
ID datové schránky: 2vg2ke2
 
603 976 231 kancelář
800 108 000 Linka pomoci
 
Číslo účtu: 2900089089/2010
Variabilní symbol: 4000


přehled posledních přijatých darů

Kdo jsme


Do Hnutí Pro život ČR, z.s. patří 16979 spolupracovníků, dobrovolníků, dárců - občanů České republiky. Umělé potraty považujeme za zbytečné násilí na ženách a jejich nenarozených dětech. Nabízíme lepší řešení. Pomáháme ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě.
Transparentnost financování spolku je v souladu se zákonem garantována pravidelným zveřejňováním výročních zpráv, účetních závěrek a kontrolami příslušných správních orgánů - viz výpis ze spolkového rejstříku.
Mgr. Radim Ucháč
předseda
Marek Kuchta
konzultant oblasti veřejných politik

Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte. Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2023  Hnutí Pro život ČR