EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatřeníPochod pro život 2006

24/03/2006, HPŽ ČR pochod pro život

Praha, 24. březen 2006 - Již v pořadí 6. Pochod pro život v obnovené podobě proběhne v sobotu 25. března v Praze. I v letošním roce jej organizuje občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR). Tichý průvod občanů z celé republiky má za cíl upozornit na stále přetrvávající praxi zabíjení počatých dětí umělým potratem. Podle aktuálních statistik jich u nás tímto způsobem každý den zemře průměrně sedmdesát.

Pochod pro život začne ve 14 hodin na pražském Staroměstském náměstí krátkým programem, na kterém vystoupí několik osobností angažujících se ve prospěch posílení kultury života a civilizace lásky. Mezi jinými přislíbil účast např. poslanec KDU-ČSL MUDr. Vladimír Říha. Poté se průvod odebere centrem Prahy směrem k Václavskému náměstí. Zde bude možné položit květiny jako symboly nevinných obětí umělých potratů.

 

Model dítěte ve 12. týdnu

Objednejte si něco hezkého
Podpoříte tak projekty na obnovu společenského respektu k nenarozeným dětem. Pomáhejte s námi.

I přes pokles počtu potratů HPŽ ČR stále vnímá jako velmi naléhavou potřebu upozornit českou veřejnost a zákonodárce na nutnost zakotvení plné legislativní ochrany lidské bytosti od početí po přirozenou smrt v našem právním řádu. Tuto naléhavost podporují také nedávno projednávané nově navržené nebo novelizované právní normy. Patří mezi ně momentálně Senátem k pozměňovacím návrhům vrácený vládní návrh zákona o výzkumu na embryonálních kmenových buňkách, a dále např. nedávno zamítnutý trestní zákoník, který by v navržené podobě v naší zemi při svém přijetí mj. zavedl pojem beztrestné eutanazie nebo do legální roviny postavil otázku klonování.

Útoky na základní lidské právo, právo na život, nebývají s postupujícím časem již tak otevřené, jak tomu bylo dříve, jsou však o to nebezpečnější, protože veřejnost je zmatena a často nedokáže objektivně vyhodnotit co je dobré a co naopak zlé. Takové hodnocení je však podmínkou pro vytvoření si zdravého osobního názoru.

Právo na život je zásadním právem, které stojí nad právem státu do něj jakýmkoliv zpochybňujícím rozhodnutím zasahovat. A proto má úsilí o plnou ochranu každého člověka od početí do přirozené smrti stále smysl. Takové je poselství, které naší zemi předají v sobotu 25. března, na Den nenarozených dětí, vyhlášený před pěti lety na půdě Parlamentu ČR několika nevládními neziskovými organizacemi, účastníci Pochodu pro život.


Kam dál?


Pochod pro život 2008

Vnucená volba není nikdy volbou!Videosestřih letošního Národního pochodu pro život a rodinu
Podívejte se ve dvou minutách, jaký byl letošní Národní pochod pro život a rodinu, na youtu.be/zdsp8MHwd7g.

Národní pochod pro život a rodinu 2019 ve fotografiích
V sobotu 27. dubna se v Praze konal 19. Národní pochod pro život a rodinu, manifestace všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Deset tisíc lidí z celé České republiky podpořilo požadavek, aby vláda využila evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.

Žádáme, aby stát využil evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život a rodinu chce Hnutí Pro život ČR podpořit snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR