EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatření

 


Vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte

11/11/1999, HPŽ ČR legislativa

Praha, 11. listopad 1999 - Dne 22. listopadu 1999 v 15 hodin bude u příležitosti 10. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte slavnostně vyhlášena Deklarace práv počatého dítěte. Na pozvání poslance JUDr. Jiřího Karase proběhne slavnostní vyhlášení v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Síni státních aktů. Vyhlašovateli deklarace jsou tři nevládní organizace: Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, Hnutí Pro život ČR a Občanský institut. Smyslem Deklarace práv počatého dítěte je kultivovat právní vědomí ve vztahu k nenarozeným dětem a vrátit úctu k životu na její místo v přirozeném žebříčku hodnot.

Hlavním cílem Deklarace je uvést do souladu náš právní řád s Listinou základních práv a svobod, která je součástí české ústavy a která stanoví, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. Znamená to zakotvit do českého právního řádu právo každého člověka na život, které je předpokladem realizace všech ostatních lidských práv. Podporu Deklaraci práv počatého dítěte vyjádřilo již přes dvacet organizací a institucí.

Účast na vyhlášení mj. přislíbili Radovan Lukavský, emeritní arcibiskup Karel Otčenášek, hudební skladatel a klavírista Miloš Bok a hosté z USA a Slovenské republiky. Krátce po 16 hodině proběhne v místnosti č. 106 Poslanecké sněmovny PSP ČR tisková konference, které se zúčastní poslanec za KDU-ČSL JUDr. Ing. Jiří Karas, Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., přednosta Histologického a embryologického ústavu při 1. lékařské fakultě UK v Praze a Zdeňka Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR. V průběhu vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte bude zajištěn dostatečný prostor pro píšící novináře, fotografy a kameramany. Akreditujte se laskavě na níže uvedeném telefonním čísle.

 

Projekt podporuje:
† Prof. Josef Koutecký, zakladatel čs. dětské onkologie

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže je neziskové občanské sdružení, které se zaměřuje na problematiku ochrany práv dětí a mládeže. Založena byla před třemi roky a sdružuje odborníky z různých oborů.

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech. Více informací je k dispozici na adrese http://www.hnutiprozivot.cz.

Občanský institut je neziskovou, nestátní, nestranickou vzdělávací institucí liberálně-konzervativní orientace. Pořádá přednášky, semináře a konference na aktuální politická a ekonomická témata, publikuje překlady i vlastní práce domácích konzervativních autorů.

K Deklaraci práv počatého dítěte se již mj. připojili:
Dětské centrum Paprsek, YMCA - Živá rodina, Liga pár páru, Společnost přátel domácí školy, Sdružení Ageus, Občanské sdružení Naděje, Kluby křesťanských žen, představitelé Orla, České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů, HLI-CS, Kolegium katolických lékařů, Klub akademiků JM, Sdružení Ochrana nenarozeného života, Národní iniciativa pro život, Sdružení ochrana nenarozeného a postiženého života, Triality, Matice cyrilometodějská Olomouc, Umělecké sdružení Elgar, Galerie U prstenu, Kolpingovo dílo ČR, Společnost Otevřená rodina, Vyšší odborná škola misijní a teologická, Domov sv. Maří Magdalény, Okresní rada Junáka Brno-venkov a další.


Kam dál?

Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR