POTŘEBUJETE POMOC

PODPOŘTE

KDO JSME

CO DĚLÁME

KONTAKT


VYHLEDAT

 


Národní pochod pro život a rodinu podpoří požadavky na sociální podporu vícečetných rodin i lepší péči o ženy, které nečekaně otěhotní

03/04/2018, HPŽ ČR tiskové zprávypochod pro život

V sobotu 7. dubna 2018 se bude v Praze konat již 18. Národní pochod pro život a rodinu. Zhruba 5 až 7 tisíc lidí z celé České republiky podpoří myšlenku úcty k životu a k rodině.

Akce bude zahájena bohoslužbou v pražské katedrále, bude pokračovat programem na Klárově a zakončena bude průvodem na Václavské náměstí.

Organizátorem akce je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí. "Naší snahou je předcházet zbytečným potratům, pomáhat zvláště ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a také těm, které mají po potratu psychické potíže," říká Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR usiluje o konkrétní změny v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, které pomohou řešit obtížné situace žen a rodin vyplývající z nečekaného těhotenství. "Je nepřijatelné, aby v tak bohaté a vyspělé zemi, jakou je Česká republika, přišlo o život skoro 5 tisíc počatých dětí ročně (viz příloha č. 2) jenom proto, že stát neumí podpořit rodiny, které čekají třetí dítě a k potratu je nutí ekonomické důvody," říká Zdeňka Rybová.

 

#blok4life, poznámkový sešit okořeněný ostrovtipem G. K. Chestertona

Objednejte si něco hezkého
Podpoříte tak projekty na obnovu společenského respektu k nenarozeným dětem. Pomáhejte s námi.

Kulatý stůl iniciovaný Hnutím Pro život ČR na téma "Třetí dítě v rodině" by měl letos v červnu v Parlamentu České republiky uspořádat Výbor pro zdravotnictví spolu s Výborem pro sociální politiku, pod záštitou Prof. MUDr. Věry Adámkové CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, a Ing. Hany Aulické Jírovcové a PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyň výboru sociálního.

"Považuji toto téma za důležité, například finanční nedostupnost větších bytů pro řadu rodin či většího automobilu by neměla být důvodem, aby rodina neměla třetí nebo čtvrté dítě. A není to jen otázka bydlení, je třeba řešit celkový přístup státu a společnosti k rodinám, které mají tři a více dětí. V mých očích je například problematická absence porodného při narození třetího dítěte," říká Ing. Aleš Juchelka, poslanec parlamentu a člen Výboru pro sociální politiku za ANO.

Nový gynekologický výkon
Součástí kulatého stolu bude i diskuze k  návrhu Hnutí Pro život ČR (viz příloha č. 1) na zavedení nového zdravotního výkonu umožňujícího gynekologům věnovat více času poradenství těhotným ženám, které řeší otázku, zda podstoupit umělé ukončení těhotenství. "Umělé ukončení těhotenství s sebou nese řadu medicínských, psychických a sociálních komplikací, o kterých jsou těhotné ženy nedostatečně informovány. Gynekolog by měl mít možnost a jasně formulované oprávnění věnovat svým pacientkám dostatek času a informovat je o alternativních možnostech řešení obav spojených s narozením nečekaně počatého dítěte," říká MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda České gynekologické a porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů.

"Gynekologové mohou teoreticky využít existující obecné výkony pokrývající konzultaci s pacienty o nemoci a rizicích léčby. Ale nabídka alternativních řešení umělého potratu může být pacientkou, partnerem nebo její rodinou vnímána jako překročení kompetencí a nemístný zásah lékaře do jejího soukromého života. Přesně formulovaný výkon  gynekologům poskytne oporu v jejich práci a jistotu, že nabídka pomoci pro ně nebude mít negativní právní dopady," říká Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR dlouhodobě upozorňuje, že značné procento žen se cítí být k podstoupení potratu přinuceno svým okolím, a slibuje si od tohoto návrhu zlepšení situace.

Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; velká část z nich se cítí pod tlakem, aby podstoupily potrat
K významným projektům Hnutí Pro život ČR patří Linka pomoci, kterou pod heslem "Nesoudíme. Pomáháme" provozuje již 12 let. Linka nabízí bezplatnou profesionální krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte i psychoterapeutickou pomoc ženám, které se vyrovnávají s následky umělého nebo spontánního potratu. Kromě vlastního poradenství také zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s gynekology, genetiky, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů či duchovními.

Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; více než 70 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. Podobné zkušenosti vyplývají i ze zahraničních studií. Například profesorka Priscilla K. Coleman ve studii publikované loni v časopise Journal of American Physicians and Surgeons uvádí, že 73 procenta žen v průzkumu nesouhlasilo s tím, že by v jejich rozhodnutí podstoupit potrat nehrál žádnou roli tlak ze strany jejich okolí, 58 procent žen tvrdilo, že podstoupily potrat proto, aby vyhovělo někomu jinému, 28 procent žen šlo na potrat z obavy, že v opačném případě přijdou o partnera.

Podpora osobností i institucí
Hnutí Pro život ČR podporuje řada známých osobností, především lékařů, psychologů, ekonomů, ale také herců, zpěváků a novinářů. "Jsou mezi nimi i lidé, kteří mají se ztrátou dítěte osobní zkušenost a vědí, jak to změní váš život, jaká je to ztráta," říká Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme.

"Dnešní mladá generace bude jen těžko naslouchat dobře míněným radám od lidí mého věku, navíc moje rada může být úplně špatná. A tak jsem ráda, že mohu pomáhat lidem, kteří dívce či ženě, která se octne, jak se dříve říkalo, v nesnázích, umí odborně a dobře v takové situaci poradit," říká jedna z podporovatelek projektu Nesoudíme. Pomáháme, zpěvačka Petra Černocká.

"Když jsem se oženil a narodily se mi děti, změnil se mi život natolik, že jsem měl pocit, že jsem vlastně teprve začal žít. Takže si myslím, že pokud nějaká holka přijde do jiného stavu a má pocit, že to nemůže vyřešit jinak než potratem, je to obrovská chyba a škoda. Vždycky to jde zařídit jinak – a vždycky je to lepší řešení," vysvětluje důvod své podpory Hnutí Pro život ČR zpěvák a herec Michal Malátný.

Mezi podporovatele z řad odborné veřejnosti patří například přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký, proděkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy prof. Jan Sokol a řada dalších.

Projekt Nesoudíme. Pomáháme podporuje také 128 zdravotnických a dalších institucí a 78 měst a obcí. Například:
- http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2587-podpora-zdravotnickych-zarizeni-projektu-nesoudime-pomahame
- http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2586-podpora-mest-a-obci-projektu-nesoudime-pomahame

Záštita významných osobností
Záštitu pro letošní ročník Národního pochodu pro život a rodinu poskytli prezident České republiky Miloš Zeman, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka a radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

Pro více informací kontaktujte:
Zdeňka Rybová, tel.: 736 766 660, zdenka.rybova@hnutiprozivot.cz
Richard Štrégl, tel.: 602 203 236, richard.stregl@litigocommunications.cz

Přílohy:
1. Návrh zdravotního výkonu
2. Statistika umělých potratů za rok 2017
3. Program Národního pochodu za život a rodinu

Tisková zpráva v PDFVideospot "Dvě čárky stačí, miláčku" radí, jak předejít nedorozumění

Hnutí Pro život ČR představuje v pořadí třetí videospot úspěšné série upozorňující na problematiku nucení žen k podstoupení potratu. Nový spot s názvem „Dvě čárky stačí, miláčku“ odlehčenou formou radí mužům, jak zareagovat na oznámení o těhotenství své ženy. Do hlavních rolí režisér Tomáš Drdácký obsadil herce Báru Jánovou a Daniela Mavrova.Vláda musí ocenit přínos ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život chce Hnutí Pro život ČR podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více dětí. Tyto rodiny zvláště nesou břímě nákladů na výchovu další generace. Hnutí Pro život ČR navrhuje dvě opatření: bezúročná podpora bydlení z fondu SFPI a odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+.

Čekáte nečekaně dítě? Mimořádnou okamžitou pomoc státu lze využít i na splátky hypotéky
Díky zkušenostem z jarní vlny konoraviru napomohlo Hnutí Pro život ČR rozšíření státní Mimořádné okamžité pomoci o možnost jejího využití na úhradu splátek hypotéky. Na Linku pomoci pro těhotné ženy, které se dostaly do složité životní situace, se během jarní vlny koronaviru začaly obracet i těhotné ženy střední třídy. Jedním z důvodů, které hrály roli při zvažování umělého potratu, byla i finanční zátěž splácení hypoték.

Česko v karanténě. Hnutí Pro život ČR píše dvěma tisícům gynekologů
Dopisy s vloženými vizitkami, na nichž je kontakt na Linku pomoci Hnutí Pro život ČR, jdou dvěma tisícům ambulantních a nemocničních gynekologů. "Vážený pane doktore, vážená paní doktorko, ve Vaší praxi se určitě setkáváte s pacientkami, které by si rády ponechaly počaté dítě, ale cítí se být nuceny k umělému ukončení těhotenství ekonomickými či jinými životními okolnostmi, a to zvláště nyní kvůli vládním opatřením proti COVID-19."


načíst další


CO DĚLÁME
Pomáháme nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám trápícím se po potratu. Pomáháme "obyčejným" vlídným slovem, sociálně-právně, materiálně i finančně. Pomáháme systematicky lobbingem. Nevěnujeme se a odmítáme být spojováni s jakýmikoliv jinými společenskými a politickými tématy (sexuální výchova, lgbt, atp.)

© 2022  Hnutí Pro život ČR