EN
  
 


George Soros financuje v Irsku kampaň za změnu ústavní ochrany nenarozených dětí

11/04/2017, prolife.ie analýzy

Irská Komise pro standardy ve veřejné správě (SIPO) nařídila organizaci Kampaň pro právo na potrat (Abortion Rights Campaign - ARC) vrátit grant v hodnotě 24 999 dolarů americké Nadaci Otevřená společnost patřící Georgi Sorosovi. Sorosova nadace měla skrz irskou ARC financovat kampaň na zrušení irské ústavní ochrany nenarozených dětí.

ARC obdržela grant, který původně činil téměř 23 tisíc euro, v lednu 2016 poté, co požádala o financování projektu mj. se "strategickým cílem získání podpory pro zrušení Osmého dodatku Irské ústavy". V srpnu 2016 unikly dokumenty, podle nichž miliardář George Soros plánoval napadnout irskou ústavní ochranu nenarozených dětí tím, že poskytl finance ARC, Amnesty International Irsko a Irské společnosti pro plánování rodičovství. Zmíněné organizace měly spolupracovat na kampani za zrušení Osmého dodatku.

Když SIPO v loňském roce poprvé požádala ARC o poskytnutí korespondence se Sorosovou nadací včetně žádosti o grant, ARC tvrdila, že obdržené finance nebyly použity pro politické účely a tudíž se na ně nevztahuje dohled SIPO a že SIPO zasahuje do svobody sdružování. ARC poskytla vyžádané dokumenty teprve pod pohrůžkou ze strany SIPO, že celou záležitost předá policii. SIPO následně informovala ARC, že jejich žádost o grant je protiprávní, protože žádali o zahraniční finance na kampaň s tuzemským politickým cílem. Pokud by ARC finance nevrátila, celou záležitost by začala vyšetřovat policie. I když s tímto ARC nesouhlasila, finance v listopadu vrátila.

Irská společnost pro plánování rodičovství a Amnesty International Irsko zatím tlaku SIPO odolávají. První organizace tvrdí, že není lobbistickou skupinou a obdržených 132 tisíc euro použila na "charitativní a vzdělávací účely". Druhá organizace přiznala, že použila finance v hodnotě 137 tisíc euro na kampaň, aby "irský potratový zákon byl v souladu s mezinárodními lidskými právy a standardy". Vedení Amnesty však zároveň tvrdí, že se na ně nevztahují pravidla SIPO, protože jejich práce nemá "politické cíle".
Kam dál?


Výzkum o utrpení nenarozených dětí

Může lidský plod v těle matky pociťovat bolest? Vědecké výzkumy v uplynulé dekádě vedly k výraznému obratu v chápání této problematiky. Zatímco ještě před deseti lety mezi specialisty převládal názor, že lidský plod nemůže vědomě vnímat žádnou bolest, nově zjištěná fakta přivodila potřebu revize tohoto postoje. Je pochopitelné, že názorový posun v této věci by neměl zůstat bez důsledků ani v oblasti lékařské praxe.Když nenabízí nic než potracení dítěte
Skupina senátorů v čele s Václavem Láskou se rozhodla legalizovat potratovou turistiku. Navrhují to v novele zákona o umělém přerušení těhotenství. Celkem se netají tím, že má jít o pomoc „utiskovaným“ polským ženám.

Co si vlastně myslí lékaři?
Hnutí Pro život ČR bude brzy třicet let. Pomáhá ženám, které se cítí být nuceny k podstoupení potratu. Usiluje o zastavení zabíjení nenarozených dětí v naší zemi. To se ale neobejde bez pomoci gynekologů a bez pochopení jejich myšlení a motivace, aby je bylo možné získat pro pomoc nenarozeným dětem a jejich matkám. To jsou důvody pro objednaný rozsáhlý průzkum agentury IPSOS mezi českými lékaři a sestrami z gynekologických pracovišť v nemocnicích.

Testujeme. Očkujeme! Zvítězíme?
Jedním z důvodů odmítání vakcín proti COVID-19 je využití buněčných linií, které byly vyrobeny z tkání potracených nenarozených dětí. Tyto fetální linie jsou však běžně používány pro přípravu vakcín již celá desetiletí. S ohledem na ochranu lidského života se aktuálně zdá důležitějším hlediskem klasická zásada vyučovaná na lékařských fakultách „primum non nocere – především neškodit“. Ctnost obezřetnosti radí nespěchat a vyčkat, jak se očkování v delším časovém horizontu projeví u těch, kteří se dobrovolně rozhodnou dát své zdraví k dispozici vakcinačnímu projektu.


načíst další


© 2021  Hnutí Pro život ČR