EN
 


Petice proti registraci Mifegyne (RU-486)

02/02/2013, HPŽ ČR legislativa

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahajuje petiční akci proti registraci potratového přípravku Mifegyne (RU-486). Petice je adresována ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP09) a žádá jej, aby informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o protiprávních důsledcích registrace a osobně se veřejně zasadil za zastavení procesu registrace.

Mifegyne je určený k usmrcení dítěte do 63. dne těhotenství. Jeho registrace by byla v rozporu s českým právním řádem, protože dnešní potratový zákon stanoví, že výkon musí být proveden ve zdravotnickém zařízení. V případě chemického potratu lékař ve zdravotnickém zařízení ženě přípravek pouze podá. Následně žena čeká až dva dny mimo zdravotnické zařízení, přičemž k vypuzení těla dítěte může dojít kdykoliv. Poté se žena opět dostaví do zdravotnického zařízení, kde je jí podán prostaglandin způsobující vypuzení těla dítěte.

V souvislosti s prohlášením ministra zdravotnictví, že přípravek "bude muset být zaregistrován i u nás", HPŽ ČR připomíná, že Evropská unie neukládá České republice povinnost Mifegyne registrovat. Ministerstvo zdravotnictví navíc zdůrazňuje zcela okrajový jev, kdy Mifegyne může být teoreticky využit i k jiným účelům.

Mifegyne by zároveň účelově zbavil gynekology značné míry jejich osobní odpovědnosti a psychické zátěže při usmrcení dítěte, a to na úkor ještě většího traumatu u dotčených žen. HPŽ ČR zdůrazňuje, že Česká republika nepotřebuje legalizovat další metodu zabíjení, ale probudit soucit s nevinnými dětmi a nabídnout pomoc ženám v obtížné situaci.

Petice byla konzultována s biskupy katolické církve. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka nemá proti jejímu zveřejnění a šíření námitek.

Petice je přílohou tiskové zprávy. Organizátoři žádají o průběžné zasílání petičních archů do konce února 2013.


Kam dál?

Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR