Jsme kreativní Jsme pro život

Antikoncepční ruleta aneb když otěhotnět je riskantní

12/06/2018, HPŽ ČR

"Dobrý den, moc Vás prosím o pomoc. Je mi 17 a v pátek jsem zjistila, že jsem těhotná. Neberu antikoncepci, protože se mi to používání chemie nezdá, a proto používáme kondom. Využili jsme teda jeho jenom desetiprocentní šanci otěhotnět. Ale zrovna na nás to vyšlo. Ví o tom máma i babička..." A. D.

Lidé se dnes těžko vyrovnávají s tím, že po intimním styku dojít může dojít k početí dítěte. Mentalita mnohých má stále jednofázový okruh myšlení: dítě – ohrožení pohodlí. A před tím, kdo ohrožuje mou životní úroveň, je třeba se bránit a včas vyzbrojit.

V této válce za udržení pohodlí máme k dispozici zbraně: již celá staletí prezervativy, přes padesát let taky kouzelnou pilulku, o něco málo méně let měděné, resp. plastové kouzelné "téčko" nitroděložního tělíska, v době nedávné vymyšlené podkožní kouzelné válečky a na kůži zas náplasti.

Pilulky mají podle reklamních sdělení všeobecně skvělý dopad na své uživatelky a o mnoho přichází ta, která je nevyužívá. I ostatní metody ve válce proti dítěti jsou všeobecně prezentovány jako pozitivní enomén sloužící ženám. I kdyby to byla pravda, je tu otázka: Za jakou cenu?

Potratový efekt
Hormonální antikoncepce začala být vyráběna v 60. letech 20. století – v té době se na trhu objevily první "pilulky". Slovo antikoncepce je odvozeno z latinského slovního pojení anti concipere, tj. proti početí.

Obecný mechanismus účinku všech u nás dostupných preparátů (tj. všech pilulek, tělísek s hormonální složkou, vaginálního kroužku, náplasti, injekční antikoncepce i podkožních implantátů) je následující:
1. snaží se zabránit ovulaci (uvolnění vajíčka z vaječníku),
2. zahušťuje hlen hrdla děložního a tím zhoršuje prostředí i prostupnost pro spermie,
3. ovlivňuje děložní sliznici, oslabuje její vrstvu (endometria), aby nebyla schopna příp. počaté dítě přijmout a vyživovat,
4. ztěžuje tzv. tubární transport (cestu vejcovody) případně již počatého dítěte,
5. v důsledku toho může docházet k opakovaným chemickým, velmi raným potratům pětidenního embrya.

Dříve hormonální antikoncepce obsahovala vysoké dávky estrogenu. Ten měl s jistotou zabránit ovulaci. Nicméně lékaři zjistili, že tyto vysoké dávky (cca 150 μg) jsou pro ženský organismus nejen nebezpečné, ale mají i řadu vedlejších nepříjemných účinků, které ženy obtěžují.

Výzkum tedy pokračoval a došel k závěru, že nižší dávky jsou lepší a krytí rizika selhání antikoncepce zajistí gestagenními složkami. Tato součást koktejlu v pilulkách však není primárně určena k tomu, aby bránila ovulaci, ale k tomu, aby zabránila uhnízdění případně již počatého dítěte kvůli nízké vrstvě děložní sliznice.

Ostatně, potratový účinek hormonální antikoncepce je někdy uváděn přímo výrobcem antikoncepce v informacích o přípravku určených pro lékaře, příp. v příbalovém letáku, který je určen laické veřejnosti. Narazit je možné na věty typu:
"Pozmění výstelku dělohy, takže je méně pravděpodobné, že přijme oplodněné vajíčko."(Adele)
"Oba hormony ... ovlivňují děložní výstelku tak, že je méně pravděpodobná možnost uhnízdění oplodněného vajíčka." (Harmonet)
"Ztěžuje možnost ... uhnízdění oplodněného vajíčka v endometriu." (Minesse)
"Kontracepční účinek je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z nich jsou ... změny endometria." (Yasminelle)

U mnoha preparátů však byla v posledních letech informace o potratovém účinku v nových vydáních příbalových informací zcela vypuštěna a bez podrobnějších znalostí antikoncepce se tak mohou někteří mylně domnívat, že jeden konkrétní preparát, který užívají, a kde informace o zabránění uhnízdění embrya na letáku chybí, je bezproblémový. Takový v celé škále metod či formy podání hormonální antikoncepce, jak byla popsána výše, neexistuje.

Efektivita prezervativu
Abortivní efekt odpadá při používání bariérových antikoncepčních prostředků, např. prezervativu. Mnozí, kteří odmítají chemickou antikoncepci, se k nim s důvěrou utíkají. Existuje zde mj. i mýtus, že např. kondom efektivně chrání proti pohlavním chorobám. Jistě – riziko jejich přenosu při pohlavním styku znatelně zmenšuje, ale počítejte se mnou: riziko selhání kondomu, tj. protržení, sesunutí nebo mechanické poškození jiného druhu a tím mj. i otěhotnění je zde vyčísleno tzv. Pearl indexem. Ten udává číslo v rozmezí 2–15, dle rozlišení na riziko metody (samotné technologie antikoncepce) a uživatele (tj. reálné používání).

Pracujeme-li s reálným číslem, znamená to, že 2–15 žen ze 100 během jednoho kalendářního roku při používání kondomu otěhotní. A nakazit se nevyléčitelnou či smrtelnou pohlavní chorobou je samozřejmě mnohem jednodušší než otěhotnět.

Velmi podobně je tomu s "ruskou ruletou" v případě, že odpovědní manželé hledají způsob regulace početí v případě, kdy ze závažných, např. zdravotních důvodů není vhodné otěhotnět a gravidita by mohla znamenat i vážné ohrožení života ženy.

Znám několik manželských párů, kteří se nad volbou prezervativu, příp. s nějakými spermicidními prostředky pro posílení pravděpodobnosti antikoncepčního efektu, zamýšleli právě v tak závažné životní situaci.

Racionální řešení
Metody rozpoznávání plodnosti, např. symptotermální metoda, jsou založeny na spolehlivém rozpoznávání příznaků přirozené cyklické ženské plodnosti. Pár je plodný vždy maximálně sedm dní během menstruačního cyklu. Ženské vajíčko je schopné oplození jen 24 hodin, ale právě spermie mohou v těle ženy přežít až sedm dní. Okamžik dozrání ženského vajíčka doprovázejí periodické změny teploty a hlenu, z nichž lze vyhodnotit plodnou a neplodnou fázi cyklu a to se spolehlivostí obdobnou jako má hormonální antikoncepce. Více informací na cenap.cz a lpp.cz.

Mít znalosti vždy znamená mít moc. Metody rozpoznávání plodnosti umožňují lidem mít plnou kontrolu nad svou plodností a to při respektu k tělu ženy. Je na páru, zda své znalosti využijí pro početí, nebo k vyhnutí se početí.

Je lepší věřit více kondomu nebo sobě? Věřit znalosti svého těla a schopnosti ovládnout svůj sexuální pud na přesně ohraničené období v cyklu, nebo rozhodování o svém zdraví či životě svěřit kousku latexu s 15 těhotenstvími na 100 žen ročně? Co budete dělat, když se spolehnete na prezervativ a k otěhotnění dojde...?

Ruská ruleta je sebevražedná hra. Její princip spočívá v tom, že se do jedné komory revolveru vloží náboj. První účastník ruské rulety protočí bubínkem, přiloží hlaveň revolveru ke spánku a stiskne spoušť. Pokud má smůlu na komoru s nábojem, zemře na průstřel lebky... Spoléhání se na antikoncepci v závažných momentech je tomu v mnohém podobné.

Jak výrobci antikoncepce zakrývají realitu
Výrobci potřebují být kryti před žalobami uživatelek, proto potratový efekt občas uvádějí v informaci pro lékaře nebo v příbalové informaci (viz sukl.cz). Věty bývají ovšem formulovány tak, aby nebylo jasné, o co se jedná. Navíc u řady přípravků byly při revizích informace o mechanismu účinku zcela vypuštěny.

Ukázky manipulujících formulací
oplozené vajíčko – cca pětidenní lidské embryo
změny endometria – poškození výstelky (endometria), aby se embryo nemohlo v děloze uchytit a bylo tak usmrceno
znesnadnění nidace – zabránění uhnízdění (nidace) a usmrcení embrya
změny děložní sliznice, které znemožňují uhnízdění vajíčka
nefyziologické působení na endometrium již v první polovině cyklu
ovlivňují děložní výstelku tak, že je uhnízdění oplodněného vajíčka obtížnější

Nezodpovědnost? Nespolehlivost!
Spolehlivost jednotlivých metod regulace plodnosti je vyjadřována nejčastěji tzv. Pearlovým indexem.

Tento údaj sděluje, kolik žen ze sta za rok nečekaně otěhotní při použití dané metody. Pro každou metodu kontroly početí je však třeba znát dva údaje o spolehlivosti (nikoli pouze jeden, jak se často uvádí):
spolehlivost při správném používání metody (angl. perfect use), tj. přesně podle návodu;
spolehlivost při typickém používání metody (angl. typical use), tj. spolehlivost v praxi, kdy do hry vstupují i chyby uživatelů.

Druhý údaj tedy ukazuje, jak je její správné používání obtížné a závislé na uživateli a jak citlivá je metoda na nedůslednost v aplikaci. U těch postupů, jejichž účinnost je závislá na jednání uživatele (např. kondom), může být rozdíl značný.

Prezervativ – iluze zodpovědnosti
Spolehlivost je konkrétně pro prezervativ v běžných studiích udávána číslem 15, což je procento žen, které při používání během jednoho roku nečekaně otěhotní – tzv. Pearlův index. Jeho používání v případech, kdy by v důsledku otěhotnění došlo k ohrožení života ženy, je proto krajně nerozumné.

Stejným hazardem je používání prezervativu jako ochrany před smrtelnou nákazou HIV, papilomaviry či jinými pohlavními nemocemi. Studie uvádí, že použití kondomu snižuje roční riziko nákazy HIV pouze o 80 %. V delším časovém horizontu celkové riziko nákazy kumulativně roste. Jedinou osvědčenou alternativou je abstinence a věrnost, ať už v Africe nebo u nás.

MetodaBezchybné užívání (%)Běžné užívání (%)
Žádná8585
PPR – Symptotermální metoda0,42–10
Pilulka (kombinová/gestagenní)0,38
Přerušovaná soulož427
Kondom mužský215

Čísla udávají procenta žen, které otěhotní během prvního roku užívání. Zdroj: Wikipedia

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou náš časopis. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Brání ovulaci i zahnízdění počatého dítěte
Podle oficiálních statistik klesá počet umělých potratů i počet uživatelek hormonální antikoncepce. Zároveň však výrazně stoupá prodej postkoitální antikoncepce. V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení. V roce 2015 to bylo 76 518 balení a před uvolněním tablet do volného prodeje v roce 2011 bylo v roce 2010 prodáno 43 661 balení. Postkoitální antikoncepce obsahuje výrazně větší dávky hormonů než běžná hormonální antikoncepce.
Američtí zaměstnavatelé už nemusí svým zaměstnancům hradit antikoncepci, potratové tablety a sterilizaci
Ministerstvo zdravotnictví USA oznámilo, že zaměstnavatelé už nemusí hradit svým zaměstnancům v rámci zdravotního pojištění antikoncepci, potratové tablety nebo sterilizaci, pokud je to v rozporu s jejich náboženským vyznáním nebo morálními zásadami.
Polské lékárny pro život neprodávají antikoncepci, odvolávají se na výhradu svědomí
Filosofie tzv. lékáren pro život staví na výhradě svědomí a v jejich sortimentu chybí antikoncepce. Takových lékáren je v sousedním Polsku stále více. Neprodávají ani kondomy nebo tzv. "pilulky po". Podporuje je Sdružení polských katolických lékárníků.
FDA zkoumá sterilizační metodu Essure
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) znovu zkoumá bezpečnost sterilizační metody Essure. Spirálovité implantáty Essure schválily USA v roce 2002, nabízeny jsou i v ČR.
Hormonální antikoncepce: Známá i neznámá
Spolek Lékárníci pro život připravil informační leták s názvem "Hormonální antikoncepce: Známá i neznámá". Je určen ke zlepšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích hormonální antikoncepce i o alternativě k ní.
Španělsko: Lékárníci nemusejí prodávat postkoitální antikoncepci
Španělský ústavní soud potvrdil právo lékárníků odvolat se na výhradu svědomí a odmítnout prodávat postkoitální antikoncepci. Rozhodnutí se opírá o svobodu vyznání a svědomí ve španělské ústavě.
Gatesova nadace prodává antikoncepci za jeden dolar
Nadace Billa Gatese se chystá v 69 nejchudších zemích světa prodávat antikoncepci za jeden dolar. Jedná se o speciální jednoduchou injekci s malou jehlou bez tradiční stříkačky z dílny farmaceutické firmy Pfizer. Na kampani se podílí také velká britská nadace Childrens Investment Fund Foundation.
iDnes: Varování před hormonální antikoncepcí
Server iDnes zveřejnil článek varující před riziky hormonální antikoncepce. Desetina českých žen má podle VZP poruchu srážlivosti krve, která může mít v kombinaci s hormonální antikoncepcí smrtelné následky. Podle některých odborníků by lékaři měli ženám před předepsáním antikoncepce povinně provádět testy na riziko trombóz, přestože jsou finančně nákladné.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz