Jsme kreativní Jsme pro život

Irové rozhodnou koncem května o osudu osmého ústavního dodatku (aktualizace)

02/05/2018, protectthe8th.ie, taoiseach.gov.ie, theJournal.ie

Aktualizace 27. 5.: Irové hlasovali v referendu v poměru 66.4 % ku 33.6 % pro zrušení 8. ústavního dodatku.
Původní zpráva: V pátek 25. května rozhodnou Irové v referendu o osudu osmého dodatku irské ústavy. Ten chrání právo na život jak matky, tak nenarozeného dítěte. Hlasovat NE znamená zachování stávajícího právního stavu, hlasovat ANO znamená jeho zrušení.

Jsem článek 40.3.3 irské ústavy z roku 1983 a zním takto: "Stát uznává právo na život nenarozeného dítěte a stejně tak uznává právo na život matky. Zaručuje ve svých zákonech respekt a, pokud je to možné, svými zákony hájí a potvrzuje toto právo."

Byl jsem počat v době, kdy západní parlamenty zavedly zákony umožňující přímé a úmyslné zabíjení nenarozených dětí, aniž by se obrátily na své občany. Silná potratová lobby a zájmové skupiny se dívaly i na Irsko jako na snadný cíl. Obyčejní lidé ze všech společenských vrstev ale přesvědčili vládu, aby povolila v roce 1983 referendum o změně ústavy. Narodil jsem se ze 67 %.

Uznávám právo na život nenarozených dětí a "stejně tak uznávám právo na život matky". Hájím a, kde je to možné, potvrzuji právo nenarozených dětí na život. Požaduji tu nejlepší lékařskou péči jak pro matku, tak pro nenarozené dítě. Chráním slabé proti silným.

Co přecházelo pokusu zrušit 8. dodatek irské ústavy?
V roce 1992 rozhodl irský ústavní soud v tzv. Případu X, že potrat je možný v případě skutečného a velkého ohrožení života ženy včetně rizika sebevraždy. V témže roce byl referendem zamítnut 12. ústavní dodatek, který měl povolit potrat v případě skutečného a velkého ohrožení života matky, ale ne v případě vágně definovaného rizika sebevraždy. Zároveň byl však schválen 13. a 14. ústavní dodatek, podle nichž je možné vycestovat mimo Irsko za účelem provedení potratu a získat nebo poskytnout informace o potratu.

V roce 2002 Irové v referendu velmi těsně odmítli 25. ústavní dodatek, který měl sice zrušit rozhodnutí ústavního soudu z roku 1992 povolujícího potraty pod záminkou sebevraždy, ale za cenu zbavení ústavní ochrany počatého dítěte do okamžiku uhnízdění v děloze matky (cca 5. dne po početí).

Evropský soud pro lidská práva rozhodl v roce 2010 v případu A, B & C vs. Irsko, že Irsko porušuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, protože doposud zákonem nepovolilo potraty v případě ohrožení života ženy.

Od roku 2014 pak v Irsku platí zákon, který definuje případy a procesy, za jakých je možné provést potrat při ohrožení života ženy v souladu s rozhodnutím ústavního soudu z roku 1992. Z důvodu tlaku neziskových a mezinárodních organizací pak irští politici slíbili referendum o zrušení 8. dodatku irské ústavy. V případě, že bude referendem ústavní dodatek zrušen, může být zavedena potratová legislativa bez jakéhokoliv ústavního omezení.

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou zpravodaj. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Jak vznikalo v Československu "právo na potrat"
Ve druhé polovině 20. století došlo ve většině zemí socialistického východního bloku k uzákonění umělých potratů. V Československu tak učinil zákon č. 68/1957 Sb., který navázal na starší, meziválečné poslanecké iniciativy v tomto směru.
Loni se narodilo opět více dětí, stále jich však chybí 29 tisíc
Český statistický úřad zveřejnil předběžnou statistiku provedených umělých potratů za rok 2017, kdy bylo zabito 19 389 dětí před narozením. Zároveň přibylo narozených dětí, celkem se v roce 2017 narodilo 114 405 dětí. Stále však chybí 29 500 dětí, aby ČR dosáhla alespoň prosté reprodukce populace.
Počet statisticky evidovaných umělých potratů klesá
Český statistický úřad zveřejnil předběžnou statistiku umělých potratů za první tři čtvrtletí roku 2017. V tomto období bylo provedeno 14 599 umělých potratů. Ve stejném období roku 2016 bylo zabito před narozením 15 588 dětí.
Polské černé protesty: Spontánní hnutí nebo důsledek velkých finančních investic?
Loňské tzv. černé protesty byly prezentovány jako spontánní hnutí proti plné legislativní ochraně nenarozených dětí v Polsku. Z analýzy veřejně dostupných materiálů však vyplývá, že na údajně spontánní akce obdržely feministické organizace značné finanční prostředky ze zahraničí, zejména z organizací financovaných Georgem Sorosem. Analýzu vypracoval polský právnický institut Ordo Iuris.
Nárůst prodeje postkoitální antikoncepce
Podle oficiálních statistik klesá počet umělých potratů i počet uživatelek hormonální antikoncepce. Zároveň však výrazně stoupá prodej postkoitální antikoncepce účinné až do pěti dní po styku a která může působit i jako rané abortivum. Je k dostání bez lékařského předpisu.
V prvním pololetí roku 2017 klesl počet evidovaných umělých potratů
V prvním pololetí roku 2017 bylo provedeno 9 948 umělých potratů. Ve stejném období roku 2016 bylo zabito před narozením 10 670 dětí. Předběžnou statistiku zveřejnil Český statistický úřad.
Evropský parlament: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá všechny země EU, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu - Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Europoslanci tak ale zároveň odsouhlasili, že zabíjení nenarozených dětí nemá být považováno za formu násilí na ženách.
Kanadská aktivistka pro život propuštěna na svobodu
Mary Wagnerová, které hrozilo osmnáct měsíců vězení za vstup do torontské potratové kliniky, byla po soudním slyšení propuštěna na svobodu. Stalo se tak poté, co soudce v srpnu povolil zasílání dopisů v její prospěch. Během jednoho měsíce přišlo více než 850 dopisů, 34 tisíc e-mailů a 67 tisíc petičních podpisů z celého světa.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz