Jsme kreativní Jsme pro život

Národní pochod pro život a rodinu podpoří požadavky na sociální podporu vícečetných rodin i lepší péči o ženy, které nečekaně otěhotní

03/04/2018, tisková zpráva Hnutí Pro život ČR

Sedmého dubna se bude v Praze konat již 18. Národní pochod pro život a rodinu. Zhruba 5 až 7 tisíc lidí z celé České republiky podpoří myšlenku úcty k životu a k rodině.

Akce bude zahájena bohoslužbou v pražské katedrále, bude pokračovat programem na Klárově a zakončena bude průvodem na Václavské náměstí.

Organizátorem akce je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí. "Naší snahou je předcházet zbytečným potratům, pomáhat zvláště ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a také těm, které mají po potratu psychické potíže," říká Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR usiluje o konkrétní změny v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, které pomohou řešit obtížné situace žen a rodin vyplývající z nečekaného těhotenství. "Je nepřijatelné, aby v tak bohaté a vyspělé zemi, jakou je Česká republika, přišlo o život skoro 5 tisíc počatých dětí ročně (viz příloha č. 2) jenom proto, že stát neumí podpořit rodiny, které čekají třetí dítě a k potratu je nutí ekonomické důvody," říká Zdeňka Rybová.

Kulatý stůl iniciovaný Hnutím Pro život ČR na téma "Třetí dítě v rodině" by měl letos v červnu v Parlamentu České republiky uspořádat Výbor pro zdravotnictví spolu s Výborem pro sociální politiku, pod záštitou Prof. MUDr. Věry Adámkové CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, a Ing. Hany Aulické Jírovcové a PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyň výboru sociálního.

"Považuji toto téma za důležité, například finanční nedostupnost větších bytů pro řadu rodin či většího automobilu by neměla být důvodem, aby rodina neměla třetí nebo čtvrté dítě. A není to jen otázka bydlení, je třeba řešit celkový přístup státu a společnosti k rodinám, které mají tři a více dětí. V mých očích je například problematická absence porodného při narození třetího dítěte," říká Ing. Aleš Juchelka, poslanec parlamentu a člen Výboru pro sociální politiku za ANO.

Nový gynekologický výkon
Součástí kulatého stolu bude i diskuze k  návrhu Hnutí Pro život ČR (viz příloha č. 1) na zavedení nového zdravotního výkonu umožňujícího gynekologům věnovat více času poradenství těhotným ženám, které řeší otázku, zda podstoupit umělé ukončení těhotenství. "Umělé ukončení těhotenství s sebou nese řadu medicínských, psychických a sociálních komplikací, o kterých jsou těhotné ženy nedostatečně informovány. Gynekolog by měl mít možnost a jasně formulované oprávnění věnovat svým pacientkám dostatek času a informovat je o alternativních možnostech řešení obav spojených s narozením nečekaně počatého dítěte," říká MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda České gynekologické a porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů.

"Gynekologové mohou teoreticky využít existující obecné výkony pokrývající konzultaci s pacienty o nemoci a rizicích léčby. Ale nabídka alternativních řešení umělého potratu může být pacientkou, partnerem nebo její rodinou vnímána jako překročení kompetencí a nemístný zásah lékaře do jejího soukromého života. Přesně formulovaný výkon  gynekologům poskytne oporu v jejich práci a jistotu, že nabídka pomoci pro ně nebude mít negativní právní dopady," říká Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

Hnutí Pro život ČR dlouhodobě upozorňuje, že značné procento žen se cítí být k podstoupení potratu přinuceno svým okolím, a slibuje si od tohoto návrhu zlepšení situace.

Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; velká část z nich se cítí pod tlakem, aby podstoupily potrat
K významným projektům Hnutí Pro život ČR patří Linka pomoci, kterou pod heslem "Nesoudíme. Pomáháme" provozuje již 12 let. Linka nabízí bezplatnou profesionální krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte i psychoterapeutickou pomoc ženám, které se vyrovnávají s následky umělého nebo spontánního potratu. Kromě vlastního poradenství také zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s gynekology, genetiky, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů či duchovními.

Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; více než 70 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. Podobné zkušenosti vyplývají i ze zahraničních studií. Například profesorka Priscilla K. Coleman ve studii publikované loni v časopise Journal of American Physicians and Surgeons uvádí, že 73 procenta žen v průzkumu nesouhlasilo s tím, že by v jejich rozhodnutí podstoupit potrat nehrál žádnou roli tlak ze strany jejich okolí, 58 procent žen tvrdilo, že podstoupily potrat proto, aby vyhovělo někomu jinému, 28 procent žen šlo na potrat z obavy, že v opačném případě přijdou o partnera.

Podpora osobností i institucí
Hnutí Pro život ČR podporuje řada známých osobností, především lékařů, psychologů, ekonomů, ale také herců, zpěváků a novinářů. "Jsou mezi nimi i lidé, kteří mají se ztrátou dítěte osobní zkušenost a vědí, jak to změní váš život, jaká je to ztráta," říká Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme.

"Dnešní mladá generace bude jen těžko naslouchat dobře míněným radám od lidí mého věku, navíc moje rada může být úplně špatná. A tak jsem ráda, že mohu pomáhat lidem, kteří dívce či ženě, která se octne, jak se dříve říkalo, v nesnázích, umí odborně a dobře v takové situaci poradit," říká jedna z podporovatelek projektu Nesoudíme. Pomáháme, zpěvačka Petra Černocká.

"Když jsem se oženil a narodily se mi děti, změnil se mi život natolik, že jsem měl pocit, že jsem vlastně teprve začal žít. Takže si myslím, že pokud nějaká holka přijde do jiného stavu a má pocit, že to nemůže vyřešit jinak než potratem, je to obrovská chyba a škoda. Vždycky to jde zařídit jinak – a vždycky je to lepší řešení," vysvětluje důvod své podpory Hnutí Pro život ČR zpěvák a herec Michal Malátný.

Mezi podporovatele z řad odborné veřejnosti patří například přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký, proděkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy prof. Jan Sokol a řada dalších.

Projekt Nesoudíme. Pomáháme podporuje také 128 zdravotnických a dalších institucí a 78 měst a obcí. Například:
- http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2587-podpora-zdravotnickych-zarizeni-projektu-nesoudime-pomahame
- http://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2586-podpora-mest-a-obci-projektu-nesoudime-pomahame

Záštita významných osobností
Záštitu pro letošní ročník Národního pochodu pro život a rodinu poskytli prezident České republiky Miloš Zeman, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka a radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

Pro více informací kontaktujte:
Zdeňka Rybová, tel.: 736 766 660, zdenka.rybova@hnutiprozivot.cz
Richard Štrégl, tel.: 602 203 236, richard.stregl@litigocommunications.cz

Přílohy:
1. Návrh zdravotního výkonu "porada spojená s vysvětlením medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého ukončení těhotenství"
2. Statistika umělých potratů za rok 2017
3. Program Národního pochodu za život a rodinu

Přílohy:

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou náš časopis. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Miláčku, já jsem těhotnej... - Informační oběžník 5/2018
Nejnovější číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, představuje zakladatele Hnutí Pro život ČR MUDr. Zdeňka Hejla, upozorňuje na možnost záchrany mimoděložního těhotenství, nechybí ani historické ohlédnutí za legalizací umělých potratů v bývalém Sovětském svazu a informace o kauze nelegálního prodeje potratových tablet.
Spot Miláčku, já jsem těhotnej v České televizi a Českém rozhlase
Videospot „Miláčku, já jsem těhotnej“ běží od 12. do 18. listopadu v České televizi a je součástí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Videospot upozorňuje na přehlížené téma nucení žen k potratu a akcentuje společenskou zodpovědnost muže za ženu a počaté dítě. Na natočení se podíleli herci Ester Geislerová, Matouš Ruml a Josef Polášek. Kampani se bude věnovat i Český rozhlas.
Hnutí Pro život ČR: Investujme do prenatální léčby, ne do odchytu dětí s Downovým syndromem
Hnutí Pro život ČR nesouhlasí se záměrem financovat z veřejného zdravotního pojištění testování nenarozených dětí formou NIPT vyšetření. Doporučuje Ministerstvu zdravotnictví a VZP, aby se veřejné prostředky neinvestovaly do eugenických selekcí postižených lidí, ale aby se investovaly do prenatální léčby. Jedná se o 1,8 miliardy Kč ročně.
Správně vidíme jen srdcem - Informační oběžník 4/2018
Nové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, se věnuje možnostem léčby dětí před narozením. Strach rodičů z nemoci očekávaného dítěte je přirozený. Strach ale nemá mít poslední slovo. Život postiženého dítěte je skutečným darem. Sice mimořádně těžkým, ale s možností prožít život také mimořádně bohatý.
Přejmenují mateřskou a rodičovskou dovolenou na mateřskou a rodičovskou péči?
Zavádějící a znevažující názvy období, kdy se matka a otec starají o své malé děti, tedy mateřská a rodičovská dovolená, by mohly z české legislativy zmizet. Novelu zákona, která navrhuje přejmenování na mateřskou a rodičovskou péči, podal na podnět Hnutí Pro život ČR poslanec Aleš Juchelka a podepsalo ji dalších třicet pět poslanců.
Poslanci chtějí podpořit rodiny s dětmi. Podpora je cílena především na rodiny čekající nečekaně další dítě
Poslanci napříč politickým spektrem navrhli novelu zákona, která umožní rodinám dočerpat rodičovský příspěvek, který při narození dalšího dítěte propadá státu. Novelu připravil poslanec Aleš Juchelka.
Odborná pomoc nečekaně těhotným ženám jde k ministrovi zdravotnictví
Nový zdravotní výkon, který by měl pomoci nečekaně těhotným ženám, odborná komise při Ministerstvu zdravotnictví na konci června nedoporučila. Proti byli především zástupci zdravotních pojišťoven. Rozhodnutí komise může změnit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Komu bylo více odpuštěno, více miluje - Informační oběžník 3/2018
Nové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí ohlédnutí za letošním Národním pochodem pro život a rodinu, historický exkurz do období První republiky, kdy proběhly první pokusy legalizovat umělé potraty, a věnuje se také tématu antikoncepce.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz