Národní pochod pro život a rodinu

proč?

Ze zákulisí Národního pochodu pro život a rodinu

03/04/2017, HPŽ ČR

V sobotu 22. dubna se v Praze uskuteční již sedmnáctý Národní pochod pro život a rodinu. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR, přibližuje smysl celé akce, její historii i to, jak probíhá samotná příprava.

Jaká je vize pochodu pro život?
Snažíme se, aby celá tato akce byla znamením naděje. Chceme povzbudit společnost, že jsou zde tisíce lidí, kterým záleží na nenarozených dětech, kteří jsou ochotni pomáhat a kteří i vlastním životem dosvědčují, že mít v dnešní době rodinu a děti je možné. Myslím, že je to důležité právě dnes, když se řeší nejen imigrace, ale i vymírání evropských národů.

Co se změnilo za ty roky, co se pochody pro život uskutečňují?
Pochod pro život byl a stále je trochu oříšek. Je to demonstrace? Osvěta? Kající procesí? Principem demonstrace je ukázat svaly a zastrašit vládce k prosazení cíle. Nemáme sílu ani ambice tvrdých pěstí. Navíc jsou silová řešení vždy krátkodobá, jako dům na písku. Proto jsou i takto pojaté pochody pro život se siláckými proklamacemi bezzubé. Náboženskou pouť zase ruší transparenty, vlajky a obecně občanský rozměr. Osvětu zase dělají lépe jednotlivci než tisícihlavý dav.
Jako nejrozumnější proto vidíme manifestovat jiný životní styl. Povzbudit společnost v tom, že mít zdravou rodinu je možné, že každé dítě je požehnáním, že každé ženě pomůžeme a že Bůh je skutečným pramenem života. Neméně důležití jsou samotní účastníci. Potkat stovky krásných rodin a lidí se stejnými postoji, projít s tolika lidmi centrem Prahy a prosit za budoucnost naší země v katedrále a na Václavském náměstí – to všem zúčastněným dodá velké povzbuzení.

S jakým tématem vystupuje letošní ročník pochodu pro život, který je tentokráte i "pro rodinu"?
Chceme jít na kořen věci. Připomínáme, že skutečným řešením potratů je rodina založená na manželství. Je to nejstabilnější prostředí pro přijetí a výchovu dětí. Je-li na manžela spolehnutí, manželka o potrat nežádá. A když mají manželé problémy, širší rodina pomáhá nejúčinněji. Zároveň jsme chtěli navázat aktivnější spolupráci s centry pro rodinu.

Jak dlouho se pochod pro život připravuje?
Přípravy začínají tři čtvrtě roku před vlastním termínem. Nejnáročnější je pak období několika měsíců před akcí, kdy je třeba připravit logistiku, propagaci, kontaktovat redakce médií, spolupracující organizace, poslat ochotným dobrovolníkům plakáty, připravit články, tiskové zprávy, natočit a sestříhat videopozvánky, domluvit občerstvení, dopravu – letos vlakovou i autobusovou, toalety, nově bezpečnostní kontroly na Pražském hradě, zastavení dopravy atd. Jsou to stovky drobností, na které je třeba pamatovat.

Kolik lidí je potřeba na přípravu?
Připravujeme to v podstatě ve třech lidech. S odbornými úkoly nám pomáhá několik profesionálů – třeba grafici nebo kameramani. S propagací a organizací společné cesty pak pomáhají stovky ochotných lidí z celé republiky. A samozřejmě se celá akce neobejde bez dobrovolníků v den konání a těch není nikdy dost.

Někteří lidé si stěžují, že vymizely kříže a že ztrácí se náboženský rozměr.
Pochod pro život nebyl nikdy výlučně náboženskou akcí a bylo by špatné jej takto redukovat. Vždy jsme se snažili harmonizovat oba rozměry – občanský i náboženský. Program začíná téměř dvouhodinovou bohoslužbou v katedrále. Na Klárově program pokračuje odpočinkem s kulturním programem. Vlastní průvod hlavním městem je koncipován občansky, manifestačně s cílem společnost povzbudit. Celý pochod pro život končí požehnáním na Václavském náměstí.
Bílé kříže působí dobře, když jste v průvodu. Na televizních záznamech a fotografiích, které vytvářejí hlavní společenský dopad, však řady křížů vyvolávají dojem hřbitova. Evokují spíše tryznu, pochod smrti. Proto jejich používání sice nijak neomezujeme, ale ani nepodporujeme.
Každého, kdo touží se více veřejně modlit za zabité nenarozené děti, zveme k připojení se k Modlitbám za nejmenší. Každý rok v květnu pořádáme pouť na Svatý Kopeček u Olomouce či 28. prosince na Betlémská neviňátka v Praze smírnou pouť za potracené děti, jejich rodiče a zdravotníky. Začíná u Pražského Jezulátka a končí u hrobu sv. Ludmily na Pražském hradě.

Letos se pochod pro život překvapivě nekoná 25. března?
Termín jsme posunuli na přání kardinála Dominika Duky, protože měl být v zahraničí. Změna termínu byla ale paradoxně přínosná. Umožnila lépe propojit slavnost Zvěstování Páně s tématem ochrany života nenarozených dětí. Diecézní biskupové nebo jimi pověření kněží v jednotlivých diecézích sloužili mše svaté na tento úmysl. Farnostem byly doporučeny tematické přímluvy a mnoho věřících poprosilo své kněze ve farnostech, aby také na tento úmysl sloužili mše svaté. Jsem přesvědčen, že to přinese své ovoce.

Vnímáš, že na pochody pro život dnes chodí jiní lidé než v minulosti?
Nemyslím si to. Možná se více zapojují "normální" lidé, kteří se necítí být zrovna hrdiny, ale svým svědectvím života ve skutečnosti možná účinněji proměňují své okolí.

Není celá akce pojata zbytečně profesionálně?
Snažíme se účast ulehčit především rodinám s dětmi. Není jednoduché vstávat třeba ve čtyři ráno, sbalit rozespalé děti a vrátit se domů v devět nebo deset večer. Tak jim chceme ulehčit, jak nejlépe můžeme. Vše se snažíme dělat co nejlíp. A když můžeme domluvit třeba zvláštní vlak, proč to neudělat?

Kdo všechno sponzoruje pochod pro život?
Neexistuje žádný zvláštní dárce. Pouze kardinál Dominik Duka bude hradit část nákladů za oběd pro rodiny. Přihlášeným účastníkům posíláme prosbu o dar s odhadem nákladů na dopravu a jídlo. Někdo pošle více, někdo méně. Od počátku jsou veškeré aktivity Hnutí Pro život ČR možné jen díky podpoře tisíců lidí.

V posledních letech se rodí více dětí a klesá počet potratů.
Věříme, že každodenní modlitby tří tisíc lidí zapojených do Modliteb za nejmenší přinášejí ovoce. A pak samozřejmě také osvětová a praktická pomoc – naše a dalších organizací.

Je nějaká nová vize, jak chcete změnit potratovou politiku?
Účinná změna politiky a legislativy musí vždy respektovat klima ve společnosti. A proto na něm pracujeme. Akcentujeme zodpovědnost mužů za ženu i počaté dítě. Získáváme gynekology a další lékaře pro praktickou pomoc ženám prostřednictvím projektu Nesoudíme. Pomáháme. Politikům opakujeme naši letitou zkušenost, že potrat bývá ženám zpravidla vnucený.
V některých zemích existuje legislativa umožňující, aby si lidé sami zakázali třeba vstup do heren. Podobné to může být u potratu – např. zřízení registru "žadatelek o umělý potrat", do kterého by se mohla předem zaregistrovat žena, dokud není těhotná. Pokud by v registru zaregistrována nebyla, nemohl by jí být potrat proveden. Řešení by respektovalo současné společenské klima a zároveň by ochránilo ženy před zkratkovitým jednáním jejích nejbližších, rodiny, přátel či zaměstnavatelů. V počátku těhotenství je žena vlivem hormonální smršti obdobně zranitelná jako v šestinedělí a bylo by fér, aby měla stejnou právní ochranu jako v šestinedělí.

Proč to všechno děláte?
Každý touží dělat to, co má smysl. Podílet se na záchraně životů nenarozených dětí, pomáhat jejich matkám se smířit s Bohem a lékařům udělat krok k dobru má smysl.

ptala se Radka Prentisová

Nečekané třetí dítě - napište premiérovi

Víte, že Česká republika patří k nejbohatším zemím na světě a přitom nemá funkční nástroj jak pomoci rodinám, které nečekaně počnou dítě? Jedinou státem nabízenou "sociální službou" je usmrcení nenarozeného dítěte. Podle posledních statistik bylo jen v roce 2016 usmrceno 20 300 dětí před narozením.

napište premiérovi

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Životy nejmenších a rodinu přijely do Prahy podpořit tisíce lidí i přes nepřízeň počasí
V sobotu 22. dubna přijely na Národní pochod pro život a rodinu tisíce lidí z celé republiky. "Rodina založená na manželství muže a ženy je nejlepším místem pro přijetí a výchovu dětí a tím i nejúčinnější prevencí tisíců potratů," shrnula hlavní poselství Zdeňka Rybová, místopředsedkyně pořádajícího Hnutí Pro život ČR.
Poslankyně Nina Nováková zve na Národní pochod pro život a rodinu
Co znamená Národní pochod pro život a rodinu pro poslankyni Ninu Novákovou, Jana Gregora, předsedu Mladých křesťanských demokratů, lékaře Martina Šmehila, kardinála Dominika Duku, místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy, nebo Janu Jochovou, předsedkyni Aliance pro rodinu? Podívejte se na videopozvánky.
Aktualizace: Pietní zacházení s těly dětí zemřelých před narozením
Vládní návrh zákona, který mj. garantuje pietní zacházení s těly nenarozených dětí, prošel druhým čtením díky hlasům poslanců KDU-ČSL. Během projednávání návrhu zákona o pohřebnictví navrhl poslanec Šenfeld (KSČM) jeho vrácení, což by vzhledem k blížícím se volbám znamenalo jeho zamítnutí. Kvůli navrhovaným kontrolám požadují odmítnutí zákona mnohé pohřební ústavy. Pro vrácení hlasovali především poslanci KSČM, ODS a TOP09. ČSSD byla rozdělena. Jednotný postoj KDU-ČSL a ANO umožnil pokračování projednávání.

Původní zpráva z 12. 12. 2016: Hnutí Pro život ČR zaslalo poděkování Karle Šlechtové, ministryni pro místní rozvoj, za dvouletou tvorbu vládního návrhu zákona o pohřebnictví. Ten od poloviny roku 2017 umožní důstojné zacházení s ostatky všech dětí, které zemřou před narozením. Vládní návrh zákona by měl být projednáván na schůzi Poslanecké sněmovny v lednu 2017. 

O tématech Národního pochodu pro život a rodinu na ČT2
Ve středu 19. dubna se diskusní pořad Souvislosti Jana Pokorného na ČT2 bude věnovat tématům souvisejícím s Národním pochodem pro život a rodinu. Jan Pokorný pozval k diskusi Zdeňku Rybovou, místopředsedkyni Hnutí Pro život ČR. Pořad začíná ve 22:40.
Nečekané třetí dítě - tisková zpráva
Hnutí Pro život ČR se obrátilo na předsedu vlády Bohuslava Sobotku dopisem, v němž upozorňuje vládu, že navzdory četným mediálním prohlášením o podpoře rodiny nabízí stát v krizovém momentu nečekaného početí pouze jedinou "sociální službu" – usmrcení nenarozeného dítěte. Hnutí Pro život ČR vyzývá vládu ke krokům, které podpoří rodiny čekající zejména třetí dítě, aby nebyly pod tak silným ekonomickým tlakem volit řešení, kterého později litují.
Pro život a pro rodinu na vlastní kůži - Informační oběžník 2/2017
Nové číslo zpravodaje Hnutí Pro život ČR, které si můžete přečíst i online, se věnuje rodině. Téma je představeno ze zorného úhlu sociologie, demografie a politických opatření. Číslo nabízí i nahlédnutí do zákulisí příprav Národního pochodu pro život a rodinu v rozhovoru s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem.
Na Národní pochod pro život a rodinu přijedou tisíce lidí
Tisíce lidí z celé republiky přijedou v sobotu 22. dubna do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Speciální vlaky ze severu a jihu Moravy jsou zcela zaplněny a přijede také řada autobusů z Vysočiny, jižních Čech či Zlínska. Přímý přenos zajistí Radio Proglas a TV Noe.
Aktualizace: Destrukce rodiny v režii Ministerstva práce a sociálních věcí
Hnutí Pro život ČR obdrželo politicky korektní odpověď předsedy vlády Bohuslava Sobotky k zaslanému stanovisku k připravované Koncepci rodinné politiky. Odpověď je v příloze této zprávy.

Původní zpráva z 13.1.2017: Hnutí Pro život ČR zaslalo premiérovi Bohuslavu Sobotkovi stanovisko k dokumentu připraveném Ministerstvem práce a sociálních věcí nazvaném "Koncepce rodinné politiky". Hnutí Pro život ČR žádá jeho zamítnutí vládou jako celek. Celé stanovisko je v příloze této zprávy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz