Jsme kreativní Jsme pro život

Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž

18/08/2015, Res Claritatis

V sobotu 15. srpna prošel hlavním městem již 5. ročník Pochodu pro rodinu. Organizátory byli Mladí křesťanští demokraté a Hnutí Pro život ČR. Před pochodem se uskutečnila konference na téma Perspektivy rodiny v 21. století. Panelisté se shodli na tom, že rodina potřebuje celospolečenské docenění svého významu.

Mezi panelisty konference o rodině usedl radní hl. m. Prahy a šéf pražských lidovců Jan Wolf, sexuolog Antonín Brzek a publicista Dan Drápal. Debatu moderoval místopředseda MKD Jan Gregor.

Dan Drápal upozornil na skutečnost, že ve společnosti existují dva extrémy: individualismus a kolektivismus. Ty pak mají vliv na rodinu jednoznačně silně negativní, protože předpokladem každé této ideologie je snaha o hájení zájmu jednotlivce. Upozornil také na to, že je rozdíl mezi oficiální ideologií, jak o ní např. mluví závěry výzkumů veřejného mínění, a tím, jak skutečně jejich zastánci tuto ideologii sami žijí. Uvedl příklad na vzorku vysokoškolsky vzdělaných žen, které tvrdí, že manželství (tzv. papír) není třeba a plnohodnotný život "rodiny" lze žít i bez něj. Ale 64 % vysokoškolaček porodí děti do manželství. U žen s nejnižším vzděláním jde o pouhá 3 %. Drápal také uvedl, že ač se to většinové společnosti líbí či ne, není možné dělat špičkovou kariéru a přitom dobře vychovávat děti.

Antonín Brzek doplnil, že by měla být oceněna taková žena, která právě šanci na kariéru či vlastní realizaci odloží ve prospěch výchovy dětí, a tato její role by měla být považována za prestižní. Předložil však také několik sporných, byť okrajových - i když s tématem rodiny souvisejících - tvrzení, např. v podobě sdělení, že "svět bez antikoncepce by byl horší než svět s antikoncepcí".

Jan Wolf se domnívá, že rodina potřebuje silný marketing pro propagaci toho pozitivního, co přináší svým členům, ale také celé společnosti a státu.

Na otázku, jak se pořadatelé Pochodu pro rodinu dívají na festival Prague Pride, Jan Gregor odvětil, že zakázat demonstraci názoru v liberální společnosti není možné a ani správné. Ale za velmi problematické považuje její spolufinancování z veřejných rozpočtů.

Mezi účastníky Pochodu pro rodinu byli lidé všech věkových kategorií, včetně rodin s malými dětmi. Trasa pochodu byla záměrně vedena tak, aby nebylo možné potkat účastníky v tomtéž čase probíhajícího průvodu homosexuálních aktivistů.

Záštitu nad Pochodem pro rodinu převzal vedle místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka také kardinál Dominik Duka, radní Jan Wolf a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Svou přítomností akci podpořil i senátor Jiří Čunek. Poslankyně Jitka Chalánková ve svém pozdravu zaslaném účastníkům zdůraznila: "Rodina nesmí být napadena žádným jiným systémem ani ze strany státu, který by chtěl a mohl vzít rodině její svobodu a zodpovědnost za výchovu dětí."

Co můžete udělat hned teď

Dejte najevo svůj postoj k nenarozeným dětem. Pošleme vám malé ručičky k připnutí na oděv. Jasně! Pošlete mi je

Zůstaneme v kontaktu?

Stačí vyplnit váš e-mail. Není ale nad papír. Rádi vám budeme zasílat poštou náš časopis. Určitě v něm najdete inspiraci.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Stateční muži a něžné ženy
Jak obhájit své názory proti mainstreamu a jak je převést do života? Proč je tak důležitá sexualita? Jak poznat, s kým chodit? Co hledat do manželství a jak jej pak žít? Pár praktických rad do života pro život dává psychoterapeutka Mgr. Hana Imlaufová.
Praha: Den pro rodinu
My jsme tady taky! To je motto Dne pro rodinu, který se bude konat 13. srpna 2016 v Praze. Chce upozornit na to, že Česká republika nepatří veřejné oslavě homosexuálního životního stylu, ale rodinám. Součástí Dne pro rodinu bude také Pochod pro rodinu centrem Prahy.
Evropský parlament odsoudil praxi tzv. náhradního mateřství
Plenární zasedání Evropského parlamentu odsouhlasilo ve "Výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politice EU v této oblasti" paragraf, který odsuzuje praxi tzv. náhradního mateřství. Stalo se tak na popud slovenského europoslance Miroslava Mikolášika.
HPŽ ČR žádá poslance: Neumožněte osvojení dětí homosexuálními páry
Hnutí Pro život ČR zaslalo poslancům dopis, ve kterém připomíná, že navržená změna zákona o registrovaném partnerství má "přesvědčit českou společnost, že homosexuální životní styl je plnohodnotnou variantou rodinného života".
Máma, táta & děti - ochrana manželství a rodiny proti svévolným redefinicím
"Máma, táta & děti" je nová Evropská občanská iniciativa na ochranu manželství a rodiny proti pokusům EU tyto termíny svévolně redefinovat. Žádá, aby EU přijala jasnou a přesnou definici manželství a rodiny: manželství je spojením jednoho muže a jedné ženy a rodina znamená rodiče a jejich děti.
Německo: Souhlasil s oplozením cizími spermiemi a musí platit výživné
Podle rozsudku německého Nejvyššího soudu je muž, jehož (ex)přítelkyně počala prostřednictvím technik umělého oplození s využitím anonymních spermií, povinen platit výživné.
Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
Aktualizace 9. 9.: Evropský parlament schválil obě předložené zprávy. Podrobnosti o hlasování jsou v příloze této zprávy.

Evropský parlament dnes a zítra opět hlasuje o potratech, eutanazii, vzdělávání dětí či tzv. manželství osob stejného pohlaví. Přitom se jedná o témata, která jsou v přímé kompetenci členských států EU na základě principu subsidiarity. Hnutí Pro život ČR spolu s dalšími evropskými organizacemi vyzývá europoslance, aby respektovali národní kompetence členských států a zprávy Ferrara a Rodrigues zamítli. Místo návrhů řešení, které by přispěly k obecnému dobru, obě zprávy sledují jen ideologické požadavky, které již dříve vyvolaly řadu protestů.

Voice of the Family k encyklice Laudato Si
Mezinárodní koalice Voice of the Family je hluboce znepokojena tím, že v encyklice Laudato Si nebylo potvrzeno církevní učení o antikoncepci a o plození dětí jako primárním účelu pohlavního styku. Encyklika, jež byla zveřejněna před několika dny, obsahuje vítané tvrzení, že "ochrana přírody je rovněž neslučitelná s opravedlňováním potratu" (č. 120) a že "demografický růst je plně kompatibilní s integrálním a solidárním rozvojem" (č. 50).

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz