Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Pouť Modliteb za nejmenší 28. prosince v Praze

V Praze se na svátek Svatých Mláďátek ve čtvrtek 28. prosince 2017 opět uskuteční Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hodin v kostele u Pražského Jezulátka mší svatou, kterou bude sloužit biskup Karel Herbst.

Program
11:00 requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Karel Herbst
12:00 pěší pouť přes Petřín
12:45 občerstvení v refektáři bratří kapucínů
14:00 modlitba v Loretě
15:00 modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově
16:15 modlitba za národ ve Svatováclavské kapli

Pro Pouť Modliteb za nejmenší je založena událost na Facebooku. Přidejte se, pozvěte i své přátele a sdílejte ji na svém profilu.

V České republice bylo v roce 2016 usmrceno před narozením 20 406 dětí.

Kontakt: P. MUDr. Jiří Korda, 725 797 561

Přílohy:


Aktuální modlitební úmysl

Březen: Za organizátory aktivit na ochranu života a rodiny
Duben: Za Hnutí Pro život ČR a jeho projekty

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Praha - Trója, kaple sv. Kláry

Ne 18.03.2018, 11:00

Olomouc

Po 19.03.2018

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Po 19.03.2018, 16:30

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Po 19.03.2018, 18:00

Tavíkovice, kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Út 20.03.2018, 17:00

Valeč, kostel Povýšení sv. Kříže

St 21.03.2018, 08:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří denně prosíme Boha za zastavení umělých potratů, obrácení společnosti, lékařů a rodičů a za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, kteří by se připojili k duchovnímu úsilí za ochranu lidského života, zastavení potratů a všech praktik ohrožujících životy nenarozených dětí.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Modlitební setkání
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v nemocnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.
Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší
Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem, napište nám na info@hnutiprozivot.cz.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Nelze proto vyloučit, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě
Perinatální hospic Dítě v srdci zve v sobotu 9. prosince 2017 na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu. Setkání se uskuteční v poutním areálu Hory Matky Boží Králíky.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz