Děkujeme. Prosíme o doplnění vaší adresy.

 

Setkání v Olomouci: Pro děti, které odešly příliš brzy

Olomoucké Centrum pro rodinný život společně s Hnutím Pro život ČR zvou rodiče, kterým zemřelo dítě, o třetí adventní neděli 11. prosince 2016 na mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Mše sv. začíná v 15 hodin. Zájemci mohou spojit svou účast na setkání s Malou poutí za velké věci, která začíná ve 13 hodin u katedrály sv. Václava v Olomouci.

Setkání "Pro děti, které odešly příliš brzy" je určeno zejména rodičům, kterým zemřelo dítě, jejich příbuzným a přátelům. Při mši svaté za zemřelé děti (včetně těch, kterým nebylo dovoleno se narodit) a jejich rodiny budou neseny v obětním průvodu svíčky (lucerničky), případně i fotografie dětí. Po mši svaté je připraveno společné setkání při malém občerstvení. Pravidelná Malá pouť za velké věci začíná u olomoucké katedrály sv. Václava v Olomouce. Cesta je dlouhá cca osm kilometrů a jde zhruba o dvě hodiny chůze. Bližší informace k oběma akcím: rodinnyzivot.cz

Přílohy:


Aktuální modlitební úmysl

Květen: Za věrná manželství
Červen: Za šťastné rodiny

Denní mše svaté za obnovu kultury života

Pozlovice, kostel sv. Martina

Po 28.05.2018, 18:00

Luhačovice, kostel Sv. Rodiny

Po 28.05.2018, 18:15

Praha 2, kostel sv. Apolináře

St 30.05.2018, 07:45

Brno-Slatina, kostel Povýšení Svatého Kříže

St 30.05.2018, 08:00

Praha, Prostor ticha FN Motol

St 30.05.2018, 13:00

Štěkeň, zámecká kaple Panny Marie Královny

Čt 31.05.2018, 08:00

měsíční přehledKontakt

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda
Ve Lhotce 36, 142 00  Praha
mobil: 725 797 561
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Modlitby za nejmenší
Je nás , kteří se denně modlíme se za respektování práva na život každého dítěte od okamžiku jeho početí a za obrácení společnosti.
Denní mše svaté za obnovu kultury života
Prosíme ochotné kněze a jejich farníky, aby se připojili k duchovnímu úsilí za obnovu kultury života v naší zemi.
Duchovní adopce počatého dítěte
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. V současné době se nás takto modlí .
Modlitba zdravotníků
Modlitební iniciativa je určena zvláště pro zdravotníky, kterým leží na srdci hluboká neúcta mnohých kolegů k počatému životu. Nyní se nás modlí .
Modlitební setkání
Napište nám na adresu info@hnutiprozivot.cz, pokud se u vás konají adorace, modlitby růžence, poutě, modlitby v nemocnicích nebo jiná modlitební setkání na úmysly Modliteb za nejmenší.
Dopisy účastníkům Modliteb za nejmenší
Každé dva měsíce dostávají přihlášení účastníci Modliteb za nejmenší dopis od P. Jiřího Kordy. Chcete-li jej dostávat e-mailem, napište nám na info@hnutiprozivot.cz.
Svatý Kopeček přivítá pouť rodin a Modliteb za nejmenší
Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce se bude konat v neděli 20. května 2018 spolu s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička.
Modlitby za spásu nenarozených dětí
Oproti názorům našich předků je dnes rozšířena představa, že děti, které zemřely před narozením, jsou automaticky v nebi, případně ve stavu přirozené blaženosti. Církev se s jistotou k dané problematice nevyjádřila. Nelze proto vyloučit, že každé z nenarozených dětí dostane možnost volby a zvláště rodiče mohou výrazně přispět k tomu, zda jejich dítě dojde spásy.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz