Vyšetření v těhotenství - která mají smysl a která odmítnout

Život každého počatého dítěte je neopakovatelným darem. Proto se také říká, že je žena v požehnaném stavu. Některá prenatální vyšetření toto respektují a pomáhají mamince i dítěti. Existují však vyšetření, která mají za cíl vyhledat a usmrtit ty nenarozené děti, nejsou-li zcela zdravé. Kvůli tomuto přístupu např. stagnuje výzkum péče o děti zahnízděné mimo dělohu či s jinými zdravotními komplikacemi.

Potvrzení těhotenství

Početí dítěte si může maminka ověřit sama pomocí těhotenského testu, který prokazuje přítomnost těhotenského hormonu [hCG] v moči. Těhotenský test lze běžně zakoupit v lékárně. Vzniku onemocnění u dítěte, která se objeví už v prenatální fázi života, lze účinně předcházet úpravou životního stylu ještě před početím.

Vstupní kontrola

Zpravidla v době od 10. do 14. týdne podstoupí maminka u svého gynekologa vstupní vyšetření a obdrží těhotenskou průkazku. Do ní se zaznamenávají všechny údaje o průběhu těhotenství. Z odebrané krve se zjišťuje krevní skupina a Rh faktor, krevní obraz a případné onemocnění hepatitidou B [HbsAg], virem HIV či syfilisem. Pokud se tato onemocnění prokáží, provedou se preventivní léčebná opatření, aby nedošlo k přenosu nemoci na dítě. Kontroluje se také krevní tlak matky, puls, tělesná hmotnost, provádí se vyšetření moči a první ultrazvuk. V době do 14. týdne se také provádí vyšetření hodnot glykémie u těhotné maminky. Tento test se provádí přednostně u žen, kde je viditelně vyšší riziko výskytu těhotenského diabetu. Plošný test na diabetes v těhotenství ženy podstupují později.

Žádné z těchto vyšetření není motivováno snahou najít důvod k umělému potratu, všechna vedou k tomu, aby těhotenství mohlo dobře pokračovat. Jsou ale samozřejmě také zneužitelná, zejména u pohlavně přenosných nemocí se může matka potkat s tlakem, aby podstoupila potrat pro "dobro dítěte." Všechna výše zmíněná rizika na straně zdravotního stavu těhotné ženy však je možné terapeuticky ošetřit tak, aby vše bylo v pořádku jak na straně matky v těhotenství, tak i pro dítě samotné.

Jednotivá prenatální vyšetření - chronologický přehled

Do 14. týdne se také provádí tzv. kombinovaný test. Je zde snaha, aby nahradil plošně realizovaný triple test (který těhotné ženy podstupují v 16. týdnu). Kombinovaný test sleduje laboratorní hodnoty z odběrů krve a zároveň hodnotí zdravotní stav dítěte ultrazvukovým vyšetřením. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V laboratorních testech (10. - 11. týden) se sleduje a vyčísluje riziko chromozomálního onemocnění dítěte (např. Downův syndrom) nebo míra rizika preeklampsie. Následuje ultrazvukové vyšetření (12. týden), kde je určen počet počatých dětí v děloze, zobrazeno uložení placenty, zkontrolováno množství plodové vody apod. Při nálezu rizika zejména genetického onemocnění dítěte je ženě nabídnuto vyšetření choriových klků (choriocentéza), které je invazivní metodou, jež může ohrozit počaté dítěte stejně jako amniocentéza (odběr plodové vody) - může způsobit časný potrat. Přes břišní stěnu (výjimečně přes děložní čípek) se vpíchne jehla a nabere vzorek choriové tkáně. Výsledky jsou k dispozici do 14 dnů. Cílem vyšetření je pouze odhalit nemocné dítě za účelem včasného usmrcení.

V 16. týdnu těhotenství se provádí tzv. triple test. Jedná se o vyšetření výše hladin tří hormonů v krvi (AFP, hCG, uE3), ukazující na vrozené vývojové nemoci a chromozomální odchylky. Podle vzájemného poměru hladin hormonů a věku matky se dá usuzovat na podezření na vývojový problém u dítěte. Jedná se např. o možnost rozštěpu páteře nebo břišní stěny dítěte nebo častěji o chromozomální poruchu (např. Downův syndrom). U každého výsledku je uveden závěr vyjadřující pravděpodobnost např. 1 : 300 (jedno dítě nemocné na třista zdravých). Matce je pro potvrzení špatného výsledku nabídnuto vyšetření plodové vody - amniocentéza. Pokud triple test není zcela přesně načasován, jsou výsledky zavádějící a chybovost tohoto testu vysoká, v řádu až 30%. I když se později při amniocentéze podezření vyvrátí, je matka zbytečně do konce těhotenství stresována. Toto vyšetření je rizikové jak pro matku, která se tak snadno může stát objektem nátlaku, tak pro dítě, nad nímž může být vynesen jednoznačný ortel.

Kolem 20. týdne těhotenství se provádí ultrazvukové vyšetření plodu. Sleduje se růst dítěte, stav placenty a plodové vody a výskyt případných onemocnění. Toto vyšetření se provádí z eugenických důvodů - to znamená proto, aby se včas diagnosticky zdůvodnilo usmrcení dítěte, avšak při prokázání přítomnosti vývojové nemoci lze zároveň dítěti pomoci. Zjistí-li se například nemoc srdce, je naplánován porod na specializovaném pracovišti a dítě může být bezprostředně po porodu operováno. Stejně je tomu také u jiných vývojových potíží. Ve světě se již provádějí dokonce i náročné nitroděložní operace. Právě pro možnou pomoc dítěti po porodu je toto ultrazvukové vyšetření vhodné.

Do 20. týdne se v případě pozitivního výsledku triple testu a nebo v případě dalších indikací (rodinná anamnéza, věk matky) provádí vyšetření plodové vody - amniocentéza [AMC]. Za kontroly ultrazvukem se propíchne břišní stěna matky, stěna dělohy a plodové obaly, aby se jehlou odebralo malé množství plodové vody, z níž se provedou potřebná vyšetření. Výsledky jsou k dispozici během tří týdnů. Po tomto invazivním vyšetření dochází až v 5% k těhotenským komplikacím a asi 1-2 % žen spontánně potratí. Cílem vyšetření není pomoc dítěti nebo matce, ale vyhledání nemocného a jeho usmrcení.

Pokud amniocentéza či jiná vyšetření prokáží riziko postižení dítěte, rodiče se musí připravit na to, že mohou být přesvědčováni, aby své dítě nechali potratit. Umělý potrat z genetických důvodů se provádí do ukončeného 24. týdne těhotenství. Zpravidla se podají prostaglandiny, vyvolávající velmi silné děložní stahy, které vypudí vyvíjející se dítě. Kontrakce jsou mnohem silnější než u běžného porodu a mají dítě během takto vyvolaného předčasného porodu zabít.

Mezi 24. a 28. týdnem těhotenství podstupují všechny ženy orální glukózový toleranční test. U žen s vyšším rizikem těhotenské cukrovky bývá test proveden již v 1. trimestru, při negativním výsledku z 1. trimestru by měl být test zopakován ve 2. trimestru, popř. pokud je výsledek testu opět negativní, tak znovu ve 3. trimestru.

Ve 27. - 32. týdnu bývá provedeno laboratorní vyšetření - krevní obraz těhotné maminky.

Ve 35. - 37. týdnu se provádí stěr z pochvy a čípku na zjištění přítomnosti nežádoucí bakterie Streptococcus agalactiae [GBS]. Při porodu jsou pak aplikována antibiotika.

Od 38. týdne do porodu se kromě základních vyšetření provádí amnioskopie, tj. bezpečné vyšetření plodové vody, a především vyšetření srdeční činnosti dítěte - kardiotokografie [CTG].

Máte-li jakékoli dotazy, Linka pomoci je vám k dispozici.


zavolejte nebo napište

bezplatně na Linku pomoci 800 108 000 nebo na poradna@linkapomoci.cz

vedoucí Linky pomoci: Zdeňka Rybová

Kontaktní formulář

Linka pomoci poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte. Zřizovatelem je Hnutí Pro život ČR.

Třetí dítě

Vlastně jsem třetí dítě chtěla. Manžel mi řekl, že jsem se zbláznila. Takovou reakci jsem nečekala.

Když dítě nepřichází

Marně se snažíme o miminko. Lékaři nám nabízejí umělé oplodnění, ale neodpovídají nám přesvědčivě na dotazy.

Byla jsem na potratu

Už je to mnoho let a stále v noci slýchávám dětský pláč. Cítím se prázdná. Nikdo mi nerozumí.

Nechce hormonálku

Manželka dostala recept na hormonální antikoncepci. Když si hledala informace na internetu, lekla se, a nechce si ničit zdraví.

Čekáte nečekaně dítě?
Potřebujete pomoc po potratu?
Čekáte nečekaně dítě? Zůstala jste v této situaci sama? Nevíte jak dál? Potkalo vás trauma po potratu, se kterým si neumíte poradit? Pokusíme se spolu s vámi najít to nejlepší možné řešení. Nabízíme bezplatnou a profesionální krizovou intervenci pro ženy v těžké životní situaci spolu s odbornou psychoterapeutickou pomocí ženám, které se vyrovnávají s následky umělého nebo spontánního potratu.
Terapie po potratu
Žena, kterou zasáhne traumatický zážitek ztráty dítěte, ať již skrze umělý nebo spontánní potrat, velmi často potřebuje pomoc a doprovázení. Obvykle zůstává s bolestí sama, protože ne vždy umí správně pomoci ti, kteří jsou nejblíže.
Když miminko nepřichází
Dobrý den, jsem čtyři roky vdaná a s manželem si ve všem rozumíme. Marně se ale snažíme o početí dítěte. V posledních dvou letech se nám lékaři snaží nabídnout cestu umělého oplodnění. Nevíme, co by nás čekalo a jaká zdravotní rizika z toho plynou. Ptáme se lékařů, ale zdá se nám, jako bychom nedostávali jasné odpovědi. Eva
Nabídka duchovní podpory
Dobrý den, leccos mě hodně bolí na duši v souvislosti se ztrátou dítěte. Nehledám snad typickou psychologickou pomoc, potřebovala bych ale mít možnost otevřeného rozhovoru o podstatných věcech svého života s někým, kdo bude mít možnost vidět to trochu z nadhledu. Velmi mě bolí, komu jsem ublížila a hledám odpuštění. Může mi pomoci? Jarmila
Jak je na tom psychika před a po podstoupeném potratu
Abychom lépe porozuměli tomu, co se s ženou děje po potratu, musíme se vrátit na počátek. Tedy k okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná.
Možnosti záchrany dítěte při mimoděložním těhotenství
Přestože neexistují žádné lékařské postupy na záchranu většiny typů mimoděložních těhotenství, v odborných lékařských časopisech jsou popsány dva případy úspěšné transplantace embrya do dělohy, a to z roku 1915 a 1980.
Seminář Postabortivní syndrom v psychoterapeutické praxi
Hnutí Pro život ČR připravilo na pátek 25. ledna 2019 seminář o postabortivním syndromu v psychoterapeutické praxi. Je určen psychoterapeutům, psychologům a poradenským psychologům, kteří se ve své praxi setkávají s ženami po umělém či spontánním potratu nebo po perinatální ztrátě. Seminář povede psycholožka Linky pomoci Mgr. Jana Kučerová a bude se konat v Praze.

© Hnutí Pro život ČR, info@hnutiprozivot.cz