EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatření

 


Lékaři bez hranic provádějí umělé potraty

12/03/2010, HPŽ ČR analýzy

Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) jsou mezinárodní humanitární organizací, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů. Působí ve více než 60 zemích světa, často v zemích sužovaných válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami.

Prosby o finanční podporu této organizace se v poslední době objevují stále častěji ve schránkách. Aktivity této organizace jsou sice beze sporu v mnohém přínosné. Nepřijatelná je však jejich podpora umělým potratům a jejich přístup k lidské sexualitě. Protože nelze zajistit, že na jejich jednotlivých misích nebudou za darované peníze provádět potraty, aplikovat abortivní prostředky či jinak jednat v rozporu s přirozeným mravním řádem.

Žádosti o usmrcení dítěte před narozením vyhovíme

Citujeme z odpovědí na dotazy: "Pacientky v oblastech postižených konfliktem, které vyhledají naši pomoc, se také často stávají oběťmi znásilnění. Některé žádají potrat. Snažíme se o dialog s pacientkou, ale nesoudíme ji za její rozhodnutí, to je ponecháno na ní. Je na pacientce, aby se rozhodla, co je pro ni správné. Respektujeme její svobodnou volbu a neodsuzujeme ji za její rozhodnutí."

 

Projekt podporuje:
Andrea Kerestešová, herečka

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Distribuujeme antikoncepci

"Co se týče prevence sexuálně přenosných nemocí, vlastně nejenom těch, ale všech nemocí - součástí všech našich programů je i osvěta a vzdělávání obyvatel o tom, jak se před nemocemi chránit a jak jim předcházet. Např. v případě malárie distribuujeme moskytiéry, v projektu na léčbu sexuálně přenosných nemocí rozdáváme kondomy a pod."

Nejsme militantní, ale...

"Lékaři bez hranic se snaží nebýt militantními zastánci umělých potratů a práva ženy na umělý potrat a nezapojujeme se do takových politických debat. Skutečností však je, že naši spolupracovníci ošetřují ženy, které prodělaly neodborný umělý potrat, a v určitých případech také umělé potraty provádějí. Nejčastěji je tomu tak ve válečných oblastech, kde dochází k masovému znásilňování žen, případně v městských oblastech s vysokou mírou zločinu a sexuálně orientovaného násilí. Samozřejmě neprovozujeme potratové kliniky, nicméně naši lékaři jsou připraveni reagovat na zdravotní potřeby našich pacientek. Jedním z prostředků je použití tzv. "pilulky po", která se podává do 72 hodin po znásilnění, aby se zabránilo nechtěnému těhotenství, a to spolu s dalšími léky, které omezují riziko virem HIV či jinými sexuálně přenosnými nemocemi."

Tyto přístupy lze seznat i z jejich internetových stránek, kde je popisován potrat, který provedli u třináctileté dívky, a kde se píše o konzultacích v otázkách reprodukční péče a plánování rodičovství. "Reprodukční zdraví či péče" jsou zmíněny i jinde.

Podobně je tomu i na anglických stránkách, kde zmiňují svou povinnost poskytovat potřebnou péči, do které zahrnují i provádění potratů. Zájemkyně odkazují na místa, kde jim bude poskytnuta specifická péče, jako jsou potraty. Jinde se můžeme dočíst o tom, jak popírají, že počátek lidského života je určen okamžikem oplodnění: "Pacientkám je poskytována profylaxe k zabránění těhotenství, když přijdou do pěti dnů po sexuálním útoku. To není abortivní pilulka, ale "pilulka ráno po", která zabrání oplodněnému vajíčku, aby se uhnízdilo v děloze".

Ve výše uvedené odpovědi byly zmíněny komplikace po potratu, který provedl někdo jiný, a s tím související léčení poskytované Lékaři bez hranic. To samozřejmě není žádný morální problém. Ostatní je však natolik v rozporu s katolickou morálkou i s přirozeným mravním řádem, že Lékaře bez hranic nelze finančně ani jinak podporovat.


Kam dál?


IPPF - potratová internacionála

Jestli existuje něco jako potratová internacionála, jmenuje se Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF). Je to nejvlivnější organizace, jaká se ve světě snaží o rozšíření tzv. práva na potrat. Je podporována celou řadou mezinárodních organizací, států a významných osobností, kterým zjevně nevadí, že zakladatelka IPPF Margaret Sanger, dnes ikona potratového a feministického hnutí, byla ve své době (1879–1966) nejvlivnější propagátorkou rasové čistoty.Trumpovo bouchnutí do stolu na americkém Pochodu pro život
V USA se prezident Donald Trump jako první prezident osobně zúčastnil washingtonského Pochodu po život. Potvrdil svůj závazek podporovat kulturu života. Hodně aktivistů obhajujících právo na život nenarozených dětí tím potěšil, zároveň ale podnítil debatu co dál.

Dobré a špatné zprávy z Indie
Na jedné straně trochu ustupující trend zneužívání žen k tzv. náhradnímu mateřství, na druhé straně stále vysoká tolerance společnosti k potratům, kterých v zemi proběhne ročně kolem patnácti milionů – a to převážně děvčátek. I to jsou paradoxy dnešní Indie.

Řecko: země, která se snad probouzí
Athénské metro zaplavily nedávno plakáty s nenarozeným dítětem, nápisem „Věděli jste, že…?“ a informacemi o vývoji dítěte v různých fázích těhotenství. Za několik dnů byly plakáty pryč. Ministr dopravy řecké středopravicové vlády Kostas Karamanlis nařídil jejich odstranění s tím, že podkopávají ústavou garantované demokratické právo na potrat.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR