EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatřeníNenarozené děti budou mít zase větší šanci

22/11/2000, HPŽ ČR hpž čr

Význační představitelé politického, kulturního, vědeckého a náboženského života se sejdou v pondělí 27. listopadu 2000 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se zúčastnili semináře a setkání u příležitosti 1. výročí slavnostního vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte. Cílem akce je posunout kupředu právní ochranu počatých dětí, tedy zákaz potratů.

Deklarace konstatuje, že "každá počatá lidská bytost má právo na život" a "toto právo má být chráněno zákonem od okamžiku početí po přirozenou smrt".

"Deklarace je první nesmělý krůček. Zdá se však, že kola na hladině veřejného mínění, vyvolaná touto akcí, jen tak brzy nezmizí," říká poslanec Jiří Karas (KDU-ČSL), který je zároveň předsedou Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, jedné z pořádajících organizací. Dále dodává: "Samozřejmě nelze zatím předvídat, nakolik je splnitelný i další cíl Deklarace - navrácení úcty k životu na její místo v přirozeném žebříčku hodnot. Úspěch či prohru v tomto debatním klání, které se začíná na různých úrovních a s užitím nejrůznějších argumentů i pseudoargumentů rozvíjet, bude možné posoudit třeba až za mnoho měsíců či let."

 

Projekt podporuje:
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Do dnešního dne podpořilo Deklaraci 22 poslanců a 8 senátorů. Jiří Karas na setkání přednese informace o chystané novele potratového zákona. Zároveň chce navrhnout vyhlášení 25. března Dnem nenarozených dětí.

S Deklarací práv počatého dítěte souhlasí i přední vědecké špičky. "Pro genetika, poctivého biologa a embryologa, je počátkem života okamžik, kdy je vytvořen zárodek charakterizovaný lidským chromosomovým vzorcem a individuálním charakterem genetické výbavy - a to se stane při oplození," uvádí Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., přednosta Ústavu pro histologii a embryologii I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Doc. Hach také vysvětluje, proč tento názor dělá problémy: "Pro právníky, filosofy a další je obtížné ztotožnit se s biologickým průkazem neměnnosti základních biologických charakteristik. Složitě pak konstruují počátek života ve vztahu k podružným projevům jeho existence. To samozřejmě nahrává těm, kdo považují lidský zárodek za vhodný objekt pro pokusy a případné ´opravy´ či ´úpravy´. Ti budou jistě podporovat takové snahy, které budou počátek lidství odsouvat co nejdále od oplození."

Setkáním bude provázet viceprezidentka Hnutí Pro život ČR Zdeňka Rybová. Po úvodním slově poslance Jiřího Karase si přítomní vyslechnou přednášku Doc. Hacha Dostupné poznatky o počátku lidského života. Na něj naváže Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., ředitel Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR s přednáškou Etické aspekty klonování a problém zákona o asistované reprodukci. Tématu K politickým aspektům ochrany počatého života se bude věnovat Michal Semín, ředitel Občanského institutu. S hudebními vstupy vystoupí Jaroslav Novák, Jaroslav Pelikán a členové uměleckého sdružení Elgar.

Očekává se, že akce bude mít široký ohlas. Radim Uzel, ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, označil minulý rok vyhlášení Deklarace za "spiknutí proti reprodukčním právům", organizovaným "pravděpodobně na mezinárodní úrovni". Jeho propotratový kolega Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva, se dal slyšet, že prosazování práva na život je "návratem do minulosti". Oznámil, že on z titulu své vysoké funkce žádnou iniciativu ve prospěch nenarozených vyvíjet nebude.

Podle ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) došlo v České republice v minulém roce k 37 157 potratům. Potraty jsou zakázány například v Polsku, Irsku či na Maltě.

Akci pořádá Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, Hnutí Pro život ČR a Občanský institut.


Kam dál?


Srdce na správném místě. Nové číslo informačního oběžníku HPŽ ČR

Právě vyšlé číslo informačního oběžníku Hnutí Pro život ČR se věnuje roli OSN a globálních nadací v mezinárodních souvislostech při obhajobě kultury života. V rozhovorech s představiteli organizací pro život a rodinu v Keni, Irsku a Bělorusku se ukazuje zcela jiná tvář těchto zemí, než je obecně prezentováno.Mimořádná finanční pomoc těhotným - Informační oběžník 3/2020
Červnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o mimořádné finanční pomoci ženám, které nečekaně otěhotněly v rouškovém období, historické ohlédnutí do doby, kdy se v Československu legalizovaly potraty či rozhovor s nejdéle sloužícím soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Opět nechybí několik svědectví.

Třídíme odpadky, ne děti - Informační oběžník 2/2020
Březnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o nejnovějším vývoji v oblasti kultury života v Řecku, v Indii a v USA včetně bližší analýzy mezinárodní instituce IPPF. A opět nechybí podnětné rozhovory.

Kultura života – důsledek lásky v pravdě - Informační oběžník 1/2020
První letošní číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života. Tématicky se věnuje Japonsku, konferencím OSN, Modlitbám za nejmenší a lékařské etice.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR