EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatřeníEtické výzvy prenatální diagnostiky

20/11/2001, HPŽ ČR hpž črprenatální léčba

Praha, 20. listopadu 2001 - Více než padesát odborně i osobně zainteresovaných osob se sešlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby zde společně projednalo etické výzvy fenoménu zvaného prenatální diagnostika.

Seminář věnovaný tématu, které je dnes téměř rutinně aktuální pro většinu těhotných žen, slavnostně i fundovaně připomněl, že jsou tomu již dva roky od chvíle, kdy za podpory mnoha nevládních neziskových organizací, řady významných osob z politické, kulturní i společenské sféry, vyhlásilo Hnutí Pro život ČR ve spolupráci s Asociací pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanským institutem Deklaraci práv počatého dítěte.

Smyslem této Deklarace vyhlášené před dvěma lety při příležitosti 10. výročí Úmluvy o právech dítěte, je kultivovat právní vědomí ve vztahu k nenarozeným dětem a vrátit úctu k lidskému životu na její místo v přirozeném žebříčku hodnot. Hlavním cílem Deklarace je uvést do souladu náš právní řád s Listinou základních práv a svobod, která je součástí české ústavy a která stanoví, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. Znamená to zakotvit do českého právního řádu právo každého člověka na život, které je předpokladem realizace všech ostatních lidských práv.

 

Projekt podporuje:
† Prof. Josef Koutecký, zakladatel čs. dětské onkologie

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Program osobně zaštítil a poté také zahájil svým úvodním slovem poslanec JUDr. Ing. Jiří Karas (KDU-ČSL). "Proti deklaraci, kterou podpořilo 55 nevládních organizací a přes 250 osobností veřejného života, se zvedl křik skalních odpůrců práva na život. Velice se cítili dotčeni tím, že toto téma ještě někoho zajímá, protože celých 10 let pracovali na tom, aby umělý potrat veřejnost chápala jako něco naprosto samozřejmého," řekl mj. Karas. Naopak poslanec Ing. Tomáš Kvapil (KDU-ČSL) pojal problematiku v širším kontextu a zdůraznil nutnost podpory rodiny. Senátor Ing. Jaroslav Šula (KDU-ČSL) poukázal na aktivity probíhající v souvislosti s podporou rodiny na půdě Senátu.

Během odpoledního semináře s názvem Etické výzvy prenatální diagnostiky vystoupili odborníci, kteří posluchače seznámili s problematikou z gynekologického, psychologického i sociálního hlediska. Gynekoložka MUDr. Svatava Škraňková z Olomouce uvedla, že medicínská specializace prenatální diagnostiky je dobrá, pokud slouží k tomu, aby pomohla případně nemocným nenarozeným dětem a zvýšila jejich šance na uzdravení, případně optimalizování zdravotního stavu. "Je eticky nepřípustné, aby se možnosti prenatální diagnostiky využívaly k selekci a posléze ukončení života těch, kteří neodpovídají společenským trendům výkonnosti nebo zdraví či představám již narozených lidí." Některé praktické aspekty týkající se prenatální diagnostiky více přiblížila i přednáška Ladislavy Ryšavé, porodní asistentky a spolupracovnice brněnského sdružení CENAP.

Výjimečný ohlas zúčastněných vyvolala druhá část celého bloku, která byla věnována osobním svědectvím. Posluchači vyslechli příběhy nejen o tom, jak se předpovědi prenatální diagnostiky u jedné matky nenaplnily, ale také o tom, jak se naplnily a dnes rodiče vychovávají postižené dítě. Slzy dojetí a skutečné pohnutí vyvolal zejména příběh dvouleté holčičky s Downovým syndromem, který přednesla její matka, jinak také stálá spolupracovnice Hnutí Pro život ČR v projektu telefonické podpory nazvaném Linka pro matky čekající (nejen) postižené dítě. "Nedávno mne v nemocnici, kde jsem byla již po několikáté s malou kvůli podezření na leukémii, která se teď nově v jejím i našem osudu bolestně objevila, zaskočila otázka: 'Udělala bys to znovu?' Nebylo snadné na ni odpovědět. Dlouho jsem přemýšlela a vzpomínala jsem na první chvilky s ní doma, na její první krůčky, na to, jak poprvé zavolala 'Mami! Tati!'. Prožili jsme vlastně dva roky lásky, štěstí, vzájemného sdílení se, radosti, vděku. Zažili jsme hodně těžkých chvil, ale vždycky jsme zvítězili. Tato holčička, která prý neměla žít, se stala naším pokladem. Vím zcela jistě, i pro jeden jediný den života, udělala bych to znovu!"

V úplném závěru programu vystoupily spolupracovnice ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, které přítomným osvětlily problematiku práce s postiženými dětmi, zejména s dětmi s Downovým syndromem.

Seminářem provázela viceprezidentka Hnutí Pro život ČR Zdeňka Rybová, která celé odpoledne uzavřela opakováním apelu, jež zazněl také před dvěma lety při samotném vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte: "Vyzýváme státní instituce, politiky, církve a náboženské společnosti, kulturní a humanitární organizace a všechny lidi dobré vůle, aby spojili své síly k uvedení této deklarace do praktického života." Rybová dále uvedla: "Věřím, že stále dokážeme vášnivě bránit všechno dobré kolem nás a především dokážeme zabránit degradaci lidské svobody, která může vyústit až v upírání práv druhých osob. Naše společnost určitě dokáže zmobilizovat své síly a být skutečně 'pro život'".


Kam dál?


Vyšetření v těhotenství - která mají smysl a která odmítnout

Život každého počatého dítěte je neopakovatelným darem. Proto se také říká, že je žena v požehnaném stavu. Některá prenatální vyšetření toto respektují a pomáhají mamince i dítěti. Existují však vyšetření, která mají za cíl vyhledat a usmrtit ty nenarozené děti, nejsou-li zcela zdravé.Mimořádná finanční pomoc těhotným - Informační oběžník 3/2020
Červnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o mimořádné finanční pomoci ženám, které nečekaně otěhotněly v rouškovém období, historické ohlédnutí do doby, kdy se v Československu legalizovaly potraty či rozhovor s nejdéle sloužícím soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Opět nechybí několik svědectví.

Třídíme odpadky, ne děti - Informační oběžník 2/2020
Březnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o nejnovějším vývoji v oblasti kultury života v Řecku, v Indii a v USA včetně bližší analýzy mezinárodní instituce IPPF. A opět nechybí podnětné rozhovory.

Kultura života – důsledek lásky v pravdě - Informační oběžník 1/2020
První letošní číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života. Tématicky se věnuje Japonsku, konferencím OSN, Modlitbám za nejmenší a lékařské etice.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR