EN


Hnutí Pro život ČR vyhlašuje Den nenarozených dětí

01/03/2001, HPŽ ČR hpž čr

Zahájena informační kampaň ke Dni nenarozených dětí.

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR), Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut vyhlásily 1. března na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za podpory deseti nevládních organizací 25. březen jako Den nenarozených dětí. Na podporu vyhlášení tohoto dne zahájilo HPŽ ČR celonárodní informační kampaň zaměřenou na obnovení úcty k lidskému životu.

HPŽ ČR reaguje tímto způsobem na neutěšený stav naší legislativy, která nijak nerespektuje ústavní klauzuli, že "člověk je hoden ochrany již před narozením", a stagnuje na předlistopadovém právním stavu. "Zatím nás nikdo nepřesvědčil o tom, proč by samostatné preventivní programy měly být účinnější než prevence podporovaná zároveň restriktivními opatřeními. Proto stále usilujeme o zlepšení legislativy týkající se prosazení plné právní ochrany dětí již před narozením a účinné pomoci těhotným matkám," prohlásila Zdeňka Rybová, viceprezidentka HPŽ ČR.

 

Model dítěte ve 12. týdnu

Objednejte si něco hezkého
Podpoříte tak projekty na obnovu společenského respektu k nenarozeným dětem. Pomáhejte s námi.

Informační kampaň probíhá v prostředcích městské hromadné dopravy od 1. března v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Jihlavě a Kladně. V menším rozsahu je veřejnost informována v mnoha dalších městech České republiky za aktivní asistence členů a sympatizantů HPŽ ČR. Kampaň se dotýká dnes často tabuizovaných témat týkajících se počátku lidského života, potratů a praktické absence pomoci těhotným ženám v nesnadných životních situacích.

Vyhlášením Dne nenarozených dětí navazuje HPŽ ČR na obdobný vývoj na Slovensku a z mezinárodního pohledu zejména např. na Argentinu, kde 25. březen je dokonce státním svátkem. HPŽ ČR v této souvislosti aktivně usiluje o to, aby se tento den stal oficiálním Dnem nenarozených dětí nejen v České republice, ale s pomocí zahraničních organizací také v celé západní Evropě.


Kam dál?

Třetí dítě na vašem přijímači - Informační oběžník 5/2019
Poslední letošní číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života. Tématicky se věnuje dění v Irsku a v Kanadě, mimoděložnímu těhotenství, legislativě a nechybí ani svědectví.

Třetí děti mají nečekané spojence - Informační oběžník 4/2019
Zářijové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života - z legislativy, opět se věnuje fenoménu třetích dětí, které jsou nejčastěji potrácené, a opatření na podporu přijetí třetích dětí a také nahlíží do dění ve Velké Británii, v Izraeli a Rusku.

Ujala jsem se nechtěného dítěte - Informační oběžník 3/2019
Červnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života - z legislativy, o novém videoklipu, o fenoménu potratů třetích dětí, přináší fotoreportáž z Národního pochodu pro život a rodinu a řadu svědectví ze života.


načíst další


© 2019  Hnutí Pro život ČR