EN


Informační kampaň k prevenci umělých potratů u dospívajících

04/05/2006, HPŽ ČR hpž čr

Praha, 4. květen 2006 - Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahajuje tříměsíční osvětovou informační kampaň zaměřenou na prevenci umělých potratů u dospívající mládeže. Kampaň s hlavním sloganem "Žiješ, protože tě rodiče chtěli" otvírá novým, velmi otevřeným způsobem téma interrupcí jazykem blízkým mládeži. Kampaň je svou formou blízká náctiletým, kteří odmítají jakékoli tabuizování, a snaží se pozitivním způsobem evokovat vděčnost, odpovědnost, solidaritu a další pozitivní hodnoty moderního člověka.

S kampaní se veřejnost v rámci celé republiky bude po tři měsíce setkávat prostřednictvím billboardů, časopisů, spotů v rádiích a na internetu (http://svobodavolby.cz). Zdeňka Rybová, viceprezidentka Hnutí Pro život ČR, k tomu dále uvedla: "Je nutné, aby dospívající, kteří začínají pohlavně žít velmi brzy, věděli o možných dopadech svého jednání a mohli se tak rozhodovat opravdu odpovědně s dobrou znalostí všech rizik. Každý mladý člověk přirozeně hledá to, co je jeho srdci a pocitům nejbližší. Patří sem i svobodná volba toho nejlepšího z možných řešení nastalé složité situace, která často může souviset právě s otázkou umělého potratu."

 

Projekt podporuje:
† Prof. Josef Koutecký, zakladatel čs. dětské onkologie

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

HPŽ ČR si uvědomuje rizika související s otevřeným přístupem k této citlivé otázce. Ztotožňuje se s psychiatričkou MUDr. Ilonou Burdovou, která již dříve uvedla: "I mně připadá děsivé to, jak se potrat provádí. Ale pokud o tomto problému chceme veřejnost pravdivě informovat, nevím, jak se oněm děsivým popisům či obrázkům vyhnout. Na jedné straně se společnost nechává dobrovolně zahlcovat násilnými scénami ve filmech, zprávách, počítačových hrách a zároveň ji děsí pravdivé informování o metodách umělých potratů."

HPŽ ČR věří, že tímto způsobem dojde k otevřenému dialogu nejen mezi mládeží, ale i ve zbytku společnosti, a doufá, že dospělí najdou dostatek odvahy i trpělivosti pro zodpovídání otázek dospívajících. HPŽ ČR tak zároveň vychází vstříc dlouhodobému volání poslanců a dalších představitelů parlamentních stran, kteří opakovaně při projednávání změn v potratové legislativě volali po nutnosti osvěty a dobré informovanosti široké veřejnosti. HPŽ ČR si přeje, aby se tato dlouhodobá otevřená kampaň stala také odrazovým můstkem pro mapování objektivního postoje veřejnosti před znovuotevřením tématu na zákonodárné půdě.


Kam dál?


Správně vidíme jen srdcem - Informační oběžník 4/2018

Nové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, se věnuje možnostem léčby dětí před narozením. Strach rodičů z nemoci očekávaného dítěte je přirozený. Strach ale nemá mít poslední slovo. Život postiženého dítěte je skutečným darem. Sice mimořádně těžkým, ale s možností prožít život také mimořádně bohatý.Třetí děti mají nečekané spojence - Informační oběžník 4/2019
Zářijové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života - z legislativy, opět se věnuje fenoménu třetích dětí, které jsou nejčastěji potrácené, a opatření na podporu přijetí třetích dětí a také nahlíží do dění ve Velké Británii, v Izraeli a Rusku.

Ujala jsem se nechtěného dítěte - Informační oběžník 3/2019
Červnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života - z legislativy, o novém videoklipu, o fenoménu potratů třetích dětí, přináší fotoreportáž z Národního pochodu pro život a rodinu a řadu svědectví ze života.

Dítě je vždy dobrá zpráva - Informační oběžník 2/2019
Březnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o aktuálním dění v oblasti kultury života - z legislativy, o projektu Nesoudíme. Pomáháme nebo z bioetiky, týkající se těhotenství a onkologického onemocnění.


načíst další


© 2019  Hnutí Pro život ČR