EN
 


Léčba příčn neplodnosti: Hnutí Pro život ČR se soudní cestou domáhá informací od VZP

04/06/2019, HPŽ ČR neplodnostlegislativa

Hnutí Pro život ČR podalo žalobu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která odmítla poskytnout kompletní informace o počtu zdravotních výkonů souvisejících s léčbou příčin neplodnosti a umělým oplodněním.

„Žádali jsme o informace, podle kterých je možné určit, jaké procento neplodných párů je před odesláním na umělé oplodnění do reprodukčních klinik léčeno. VZP tyto informace má a podle našeho právního rozboru nám je musí poskytnout,“ říká předseda Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč.

Hnutí Pro život ČR dlouhodobě poukazuje na nepřijatelný trend, který se již stal standardem, kdy páry, které nemohou otěhotnět, jsou místo léčení automaticky posílány do reprodukčních klinik, přestože umělé oplodnění je až na výjimky méně účinné, mnohonásobně dražší a představuje pro organismus ženy extrémní zátěž.

„Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v oblasti asistované reprodukce a my požadujeme, aby v ní byla definována minimální úroveň léčby příčin neplodnosti, která musí být páru poskytnuta, než může být odeslán na reprodukční kliniku,“ říká Radim Ucháč.

Téměř úplná absence léčby příčin neplodnosti se týká především mužů, a to v rozporu s doporučenými postupy České urologické společnosti i evropskými doporučeními a evropskou praxí. Přitom nejčastější příčina mužské neplodnosti, žilní onemocnění varikokéla, se dá dobře léčit. Úspěšnost je po dvouleté terapii 60–75 %.Kam dál?


Když miminko nepřichází

Dobrý den, jsem čtyři roky vdaná a s manželem si ve všem rozumíme. Marně se ale snažíme o početí dítěte. V posledních dvou letech se nám lékaři snaží nabídnout cestu umělého oplodnění. Nevíme, co by nás čekalo a jaká zdravotní rizika z toho plynou. Ptáme se lékařů, ale zdá se nám, jako bychom nedostávali jasné odpovědi. EvaŠance pro pět tisíc třetích dětí. Podpora neziskovek nebo rodin?
Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že z cca dvaceti tisíc potratů ročně připadá pět tisíc na třetí děti, které obvykle čekají ženy se středoškolským a vyšším vzděláním. Třetí dítě je jakýmsi zlomem, kdy se řada párů rozhoduje pod ekonomickým tlakem.

Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi a více dětmi
Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Žádáme, aby stát využil evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život a rodinu chce Hnutí Pro život ČR podpořit snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.


načíst další


© 2019  Hnutí Pro život ČR