EN
 


Parlamentní výbor pro sociální politiku žádá podporu rodin se třemi a více dětmi

16/05/2019 legislativa

Parlamentní výbor pro sociální politiku ve svém květnovém usnesení znovu navrhuje využití evropských fondů také na podporu demografie a podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. Zakomponování těchto požadavků do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 má přednést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci napříč politickým spektrem podpořili usnesení parlamentního výboru pro sociální politiku navržené Alešem Juchelkou (ANO) a Janem Bauerem (ODS). V něm se mimo jiné konstatuje, že nepříznivý demografický vývoj v ČR „mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími". Při plánování využití prostředků z evropských fondů proto Výbor pro sociální politiku zdůrazňuje zahrnutí cílené podpory těchto rodin mezi priority.

Usnesení akcentuje nezbytnost investic do rodin se třemi a více dětmi kvůli skokovým nákladům především v oblasti bydlení a pořízení vyhovujícího automobilu. Dále žádá, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi své cíle prevenci rozvodovosti a podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení matky a dítěte (např. podnikání), a v souvislosti s tím na ně vyhradilo větší prostředky.

 

Projekt podporuje:
Prof. Josef Koutecký, zakladatel čs. dětské onkologie

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt vychází ze zkušeností práce Linky pomoci, kde se ženy svěřují, že kdyby cítily podporu, na potrat by nešly. Pomozte nám to změnit.

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), který byla na jednání výboru osobně přítomna, potvrdila, že bydlení je pro početné rodiny stěžejní otázkou a nájemní forma bydlení nepřináší rodinám potřebnou jistotu stability, která bývá předpokladem pro třetí a další dítě. Zároveň upozornila na zajímavý sociologický trend v České republice, kdy oproti většinové populaci, která považuje dvě děti za ideál, mají lidé s vysokoškolským vzděláním stále častěji tři a více dětí.

Snahu poslanců využít část z půl bilionu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 na podporu rodin se třemi a více dětmi podpořil koncem dubna i Národní pochod pro život a rodinu, kterého se zúčastnilo na deset tisíc lidí z celé republiky. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat. Z vlastních statistik Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, se tak děje zejména z ekonomických důvodů.

Usnesení Výboru pro sociální politiku z 16. května 2019 týkající podpory ekonomicky aktivních rodin s třemi a více dětmi:
Usnesení č. 115
Usnesení č. 116
Usnesení č. 117
Usnesení č. 118
Kam dál?


Velká Británie chce snížit hranici pro umělé potraty

V roce 1967 byly ve Velké Británii legalizovány umělé potraty. Potrat bylo možné provést do 28. týdne těhotenství z důvodu ohrožení fyzického nebo duševního zdraví matky. Podle novely zákona z roku 1990 byla tato hranice snížena na 24. týden.Léčba příčn neplodnosti: Hnutí Pro život ČR se soudní cestou domáhá informací od VZP
Hnutí Pro život ČR podalo žalobu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která odmítla poskytnout kompletní informace o počtu zdravotních výkonů souvisejících s léčbou příčin neplodnosti a umělým oplodněním.

Šance pro pět tisíc třetích dětí. Podpora neziskovek nebo rodin?
Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že z cca dvaceti tisíc potratů ročně připadá pět tisíc na třetí děti, které obvykle čekají ženy se středoškolským a vyšším vzděláním. Třetí dítě je jakýmsi zlomem, kdy se řada párů rozhoduje pod ekonomickým tlakem.

Žádáme, aby stát využil evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi
Letošním Národním pochodem pro život a rodinu chce Hnutí Pro život ČR podpořit snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.


načíst další


© 2019  Hnutí Pro život ČR