EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s koronavirem

 


Norsko se postavilo za svobodu svědomí zdravotníků

13/10/2018, adfinternational.org legislativa

Nejvyšší soud v Norsku potvrdil právo svobody svědomí zdravotnického personálu v případu lékařky Katarzyny Jachimowiczové. Ta měla být nucena se podílet na zákrocích ničících lidský život. Soud nařídil lékařským zařízením, aby respektovala právo na svobodu svědomí svých zaměstnanců.

Dr. Katarzyna Jachimowizová přišla v roce 2015 v Norsku o zaměstnání. Odmítla zavádět nitroděložní tělíska, protože působí i jako rané abortivum a mohou vést k usmrcení počatého dítěte. Mezinárodní právo zaručuje právo zdravotnického personálu na výhradu svědomí, přesto zaměstnavatel propustil dr. Jachymowiczovou z důvodu neuposlechnutí příkazu, který považovala za nemorální. Nižší soud rozhodl, že jednala v souladu s právem vykonávat své lékařské povolání podle svého svědomí, ale lékařské orgány se odvolaly. Případ byl pak projednáván Nejvyšším soudem Norska koncem srpna 2018.

Právníci zastupující lékařku Jachimowiczovou soudní rozhodnutí přivítali. "Rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená důležitý krok správným směrem, nejen pro lékaře, ale pro všechny lidi ve všech profesích. Doktorka Jachimowiczová bere své lékařské povolání velmi vážně, slíbila život zachraňovat a ne jej ničit. Soud její jednání potvrdil," řekl obhájce dr. Jachymowiczové Håkon Bleken.

Robert Clarke, právník podporující organizace ADF International dodal: "Nikdo by neměl být nucen si vybírat mezi následováním svého svědomí a provozováním své profese. Rozhodnutí norského Nejvyššího soudu stanoví nové standardy principů svobody svědomí nejen v Norsku. Verdikt potvrzuje právo na svobodu svědomí pro zdravotnický personál tak, jak ho chrání mezinárodní právo. Rozhodnutí přichází v době, kdy pozice zdravotnického personálu po celé Evropě je ohrožena tím, že zaměstnanci jsou nuceni vykonávat něco, co je morálně špatné a neetické. Jedná se tedy o cenný právní precedent v ochraně svobody svědomí na celém kontinentu. Svědomí jako základní lidské právo je obsaženo v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod."


Kam dál?


Státní ústav pro kontrolu léčiv žalován kvůli potratové tabletě

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v souvislosti s distribucí potratových tablet schválil edukační materiál pro lékaře i pacientky, z něhož v rozporu se zákonem vyplývá, že usmrcení nenarozeného dítěte může proběhnout mimo zdravotnické zařízení a to se všemi zdravotními i psychickými důsledky pro matku. Proto byla na SÚKL podána žaloba a návrh na zrušení opatření obecné povahy. Gynekologové, kteří by provedli chemický potrat podle edukačního materiálu, by se tak vystavili jednak postihu podle trestního zákona (§ 160 TZ) a zároveň i riziku žalob v případě jakýchkoliv zdravotních komplikací.Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR