EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatřeníSoud dal za pravdu rodičům, odpovědnost za sexuální výchovu však přenesl na ředitele

18/04/2011, HPŽ ČR hpž črlegislativa

Nejvyšší správní soud uveřejnil text rozhodnutí, kterým odmítl návrh skupiny rodičů na zrušení částí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a Doporučení a Příručky Ministerstva školství k realizaci povinné sexuální výchovy na základních školách z roku 2009.

Soud návrh odmítl s odůvodněním, že Rámcový vzdělávací program a Doporučení je pouze vnitřní záležitostí Ministerstva a jemu podřízených škol, pro rodiče závazné nejsou.

Podle Soudu však školy nemusejí Doporučení a Příručku Ministerstva k realizaci sexuální výchovy vůbec používat a mohou si svobodně obstarat vlastní učební materiály. Rodiče mají právo obrátit se na Soud až v souvislosti s činností konkrétní školy, kterou navštěvují jejich děti.

Soud dal za pravdu rodičům v tom, že stát nemá při určování vzdělání volnou působnost, nesmí provádět indoktrinaci, která by byla v rozporu s náboženským a filozofickým přesvědčením rodičů a musí respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filosofickým přesvědčením.

Soud z procesních důvodů odmítl se sexuální výchovou zabývat ve vztahu Ministerstvo - rodiče a tento problém odkázal do roviny soudních sporů rodiče - konkrétní školy. Následky jednání Ministerstva z roku 2009 tak budou muset řešit ředitelé škol.

Někteří z rodičů se již rozhodli podat proti tomuto procesnímu postupu Soudu stížnost k Ústavnímu soudu ČR. Hnutí Pro život ČR bude i nadále zprostředkovávat těmto rodičům právní podporu.


Kam dál?


Nečekané třetí dítě - napište premiérovi

Česká republika patří k nejbohatším zemím na světě a přesto nemá funkční nástroj jak pomoci rodinám, které nečekaně počnou dítě. Vadí vám, že jedinou státem nabízenou "sociální službou" je usmrcení nenarozeného dítěte? Podle posledních statistik bylo jen v roce 2016 usmrceno 20 300 dětí před narozením. Napište panu premiérovi.Mimořádná finanční pomoc těhotným - Informační oběžník 3/2020
Červnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o mimořádné finanční pomoci ženám, které nečekaně otěhotněly v rouškovém období, historické ohlédnutí do doby, kdy se v Československu legalizovaly potraty či rozhovor s nejdéle sloužícím soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Opět nechybí několik svědectví.

Třídíme odpadky, ne děti - Informační oběžník 2/2020
Březnové číslo časopisu Hnutí Pro život ČR, které je k dispozici i online, nabízí informace o nejnovějším vývoji v oblasti kultury života v Řecku, v Indii a v USA včetně bližší analýzy mezinárodní instituce IPPF. A opět nechybí podnětné rozhovory.

Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR