EN

Mimořádná finanční pomoc nečekaně těhotným ženám v souvislosti s dopady vládních opatřeníZastánci života o subsidiaritě v EU

25/11/2002, Res Claritatis legislativa

V české Poslanecké sněmovně se 25. listopadu 2002 na pozvání poslance dr. Jiřího Karase (KDU-ČSL) sešlo na osmdesát zástupců občanského neziskového sektoru. Setkání se zabývalo mírou suverenity členských a kandidátských zemí EU v kulturně-etických otázkách.

Slovenská poslankyně MUDr. Anna Záborská přiblížila důvody přijetí Deklarace o svrchovanosti slovenským parlamentem a vyjádřila naději na postupné přijetí podobných dokumentů ve všech členských státech EU. Federico Eichberg jako reprezentant italské vlády také zdůraznil, že Evropská unie nemůže být jakýmsi "superstátem", protože musí respektovat etnické a kulturní rozdíly jednotlivých národů. Přínos kandidátských zemí by mohl být především v evropeizaci EU, což znamená návrat ke křesťanským kořenům "imperia christiana". Mgr. Michaela Freiová ze Společnosti pro podporu rodiny zdůraznila historickou zkušenost české společnosti s komunismem.

Bylo konstatováno, že starší evropské dokumenty odrážejí větší respekt k rodině a k důstojnosti života. Jednotlivé vlády by se měly zaměřit na důsledné dodržování a případnou aktualizaci původních přijatých evropských dokumentů, nejen na vytváření nových.

Na setkání byla prezentována Výzva zákonodárcům ČR požadující zachování subsidiarity v kulturně-etických otázkách.

Pořadatelé setkání - Hnutí Pro život ČR - i účastníci setkání ocenili rozhodnutí Evropského parlamentu z minulého týdne o naprostém zákazu klonování lidí.


Kam dál?


Evropská komise odmítla iniciativu Jeden z nás

Evropská komise vydala 28. května 2014 prohlášení, v němž reaguje na evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás. Komise nepředloží legislativní návrh s odůvodněním, že Evropský parlament i členské státy nedávno příslušnou unijní politiku projednali a schválili.Má se jen mlčet k vydírání těhotných žen?
Vydírat těhotnou ženu, aby šla potratit své nenarozené dítě, je něco velmi hanebného. Smyslem zákonů, a to zvláště toho trestního, je chránit slabšího před svévolí silnějšího.

Podpora rodin se třemi a více dětmi se stává prioritou české vlády. Konečně!
Premiér Andrej Babiš požádal ministryni pro místní rozvoj, aby v plánu čerpání peněz z evropských fondů na roky 2021 až 2027 zohlednila i podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi. To je hlavní výsledek schůzky premiéra Babiše s předsedou Hnutí Pro život ČR Radimem Ucháčem a poslancem za ANO a členem parlamentního Výboru pro sociální politiku Alešem Juchelkou.

Vlna pro život v USA
Letošní rok je v USA ve znamení boje pro život. Naposledy v květnu se rozhodli občané v Alabamě odmítnout potraty vůbec – s výjimkou ohrožení života matky. V listopadu 2018 nejprve v referendu schválili pro-life dodatek své ústavy a to i přes masivní protikampaň za 1.5 miliónu dolarů.


načíst další


© 2020  Hnutí Pro život ČR